Tác Giả Thiên Lý Hành Ca

Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

8.3/10
1973

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 0
Thập Thế Đợi Quân An

Thập Thế Đợi Quân An

9.1/10
65326

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền huyễn

Chương 81
Chào Buổi Sáng, Nhan Tiểu Thư

Chào Buổi Sáng, Nhan Tiểu Thư

7.5/10
3058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Kiếm Linh

Kiếm Linh

7.5/10
5428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Minh Thê

Minh Thê

7.5/10
3192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Thần Ngọc

Thần Ngọc

7.5/10
4087

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Quy Lam

Quy Lam

7.5/10
6102

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 11
Kiều Nga

Kiều Nga

7.5/10
2385

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 3
Vì Quân Tư

Vì Quân Tư

7.5/10
8889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12