Tác Giả Thanh Thang Xuyến Hương Thái

Ngươi Thật Quyến Rũ

Ngươi Thật Quyến Rũ

7.4/10
8952

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 99
Học Hành Chăm Chỉ Ngọt Ngào Yêu Đương

Học Hành Chăm Chỉ Ngọt Ngào Yêu Đương

7.1/10
1970

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 16
Nàng Thật Liêu Nhân

Nàng Thật Liêu Nhân

7.2/10
8616

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 101
Xin Chào Trêu Chọc

Xin Chào Trêu Chọc

7.3/10
4081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 41
Bhtt U Mê

Bhtt U Mê

7.6/10
10299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 112
Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

7.7/10
10210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 92
Mê Mẩn

Mê Mẩn

7.9/10
2948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 20
Lay Động Tiếng Lòng

Lay Động Tiếng Lòng

7.8/10
9350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 93
Dư Tôi Rung Động

Dư Tôi Rung Động

7.7/10
7027

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 64
Anh Có Thể Hay Không Hống Hống Em

Anh Có Thể Hay Không Hống Hống Em

7.6/10
2617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Dư Ngã Tâm Động

Dư Ngã Tâm Động

7.6/10
3017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 14
Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

7.7/10
10516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 30
Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật

Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật

10.3/10
50268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 97
Vương Phi Có Độc

Vương Phi Có Độc

6.8/10
17424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 83
Cậu Hotboy Trường Kia Thật Ngọt Ngào

Cậu Hotboy Trường Kia Thật Ngọt Ngào

7.5/10
2248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Ngươi Thật Quyến Rũ
7.4/10
8952

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Học Hành Chăm Chỉ Ngọt Ngào Yêu Đương
7.1/10
1970

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Nàng Thật Liêu Nhân
7.2/10
8616

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Xin Chào Trêu Chọc
7.3/10
4081

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Bhtt U Mê
7.6/10
10299

Thể loại: Bách Hợp

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại
7.7/10
10210

Thể loại: Bách Hợp

Mê Mẩn
7.9/10
2948

Thể loại: Bách Hợp

Lay Động Tiếng Lòng
7.8/10
9350

Thể loại: Bách Hợp

Dư Tôi Rung Động
7.7/10
7027

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Anh Có Thể Hay Không Hống Hống Em
7.6/10
2617

Thể loại: Đam Mỹ

Dư Ngã Tâm Động
7.6/10
3017

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau
7.7/10
10516

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật
10.3/10
50268

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Vương Phi Có Độc
6.8/10
17424

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Cậu Hotboy Trường Kia Thật Ngọt Ngào
7.5/10
2248

Thể loại: Ngôn Tình