Tác Giả Thanh Thanh Thùy Tiếu

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình FULL

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình FULL

7.6/10
3848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 887
Sau khi say rượu

Sau khi say rượu

8.5/10
21080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 82
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.9/10
1919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 73
Gương Vỡ Khó Lành 2

Gương Vỡ Khó Lành 2

7/10
1596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

7.7/10
1115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Nuông Chiều Trong Tay FULL

Nuông Chiều Trong Tay FULL

7/10
2369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

7.8/10
1187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh

Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh

7.3/10
1325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!

Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!

7.3/10
2739

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Ánh Dương Sáng Ngời

Ánh Dương Sáng Ngời

7/10
1381

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 22
Thượng Một Giả Tổng Nghệ

Thượng Một Giả Tổng Nghệ

7.5/10
1812

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 20
Bác Sĩ Của Anh FULL

Bác Sĩ Của Anh FULL

7/10
12911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

7.6/10
6870

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em

Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em

7.1/10
1645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.9/10
6465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 513
Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

7/10
5012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 151
Đồ chơi của yêu long

Đồ chơi của yêu long

8.5/10
60404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 62
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
16400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Cầu Vồng Của Em

Cầu Vồng Của Em

7.9/10
1653

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 9
Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

7.7/10
19632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 350
Chỉ Vì Gặp Được Em

Chỉ Vì Gặp Được Em

7.6/10
5040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 53
Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần

Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần

7.5/10
1403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài

Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài

7.9/10
2923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 54
Thư Tỏ Tình

Thư Tỏ Tình

7.4/10
1818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 9
Wtw Ở Rể Fushiguro Gia Sao

Wtw Ở Rể Fushiguro Gia Sao

8.2/10
6024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 151
Hướng Về Phía Anh

Hướng Về Phía Anh

7.9/10
3969

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 40
Mười Giai Hảo Hài Tử Hệ Thống Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Hài Tử

Mười Giai Hảo Hài Tử Hệ Thống Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Hài Tử

8.2/10
50017

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 501
Hp Ta Cú Mèo Lạc Đường

Hp Ta Cú Mèo Lạc Đường

7.9/10
6800

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 151
Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ

Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ

7.3/10
51533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức

Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức

7.6/10
10887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 444
Phi Lai Hoành Họa

Phi Lai Hoành Họa

7.3/10
3098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 43
Dáng Ai Bên Thềm

Dáng Ai Bên Thềm

7.3/10
4109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 47
Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL

Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL

7.6/10
16666

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan

Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan

7.9/10
3408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 44
Quan Chỉ Huy Lại Hắc Hóa

Quan Chỉ Huy Lại Hắc Hóa

7.1/10
1399

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 3
Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

7.5/10
8699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 135
Một Thai Ba Bảo Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

Một Thai Ba Bảo Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

7.9/10
12352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 489
Yêu Đau Khổ Vậy Sao

Yêu Đau Khổ Vậy Sao

7.1/10
2249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 15
Xuyên Thư Cùng Hào Môn Khuê Mật Ở Tổng Nghệ Bạo Hồng

Xuyên Thư Cùng Hào Môn Khuê Mật Ở Tổng Nghệ Bạo Hồng

8.2/10
5008

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 56
Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

7.3/10
43772

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 672
Tham Gia Nhất Giả Tổng Nghệ

Tham Gia Nhất Giả Tổng Nghệ

7.4/10
7340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 95
Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

7.2/10
14865

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Nữ Phụ, Bách Hợp

Chương 81
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7.8/10
9906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 194
Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi FULL

Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi FULL

7.5/10
53831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Hp Người Thủ Hộ

Hp Người Thủ Hộ

7.9/10
5869

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 84
Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt

Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt

7.5/10
13619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 216
Mộng Tường Vy

Mộng Tường Vy

7.2/10
4591

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Anh Có Thể Hay Không Hống Hống Em

Anh Có Thể Hay Không Hống Hống Em

7.6/10
2553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

7.6/10
30056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 105
Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

7.1/10
2213

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

7/10
15309

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 152
Phiên Bản Cực Phẩm Của Mẫu Thân Đại Nhân!

Phiên Bản Cực Phẩm Của Mẫu Thân Đại Nhân!

7.5/10
5568

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Mạt Thế

Chương 25
Đam Mỹ Độc Sủng Hậu Cung FULL

Đam Mỹ Độc Sủng Hậu Cung FULL

7.2/10
25235

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 61
Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL

7.4/10
107967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 113
Họa Xà

Họa Xà

7.7/10
2375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 6
Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song

7.9/10
16193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 73
Vợ Cũ Please Come Back

Vợ Cũ Please Come Back

7.1/10
4773

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

7.4/10
11198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 94
Tại Hạ Nữ Chính Lời Ra Tất Linh

Tại Hạ Nữ Chính Lời Ra Tất Linh

7.2/10
6305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 52
Thần Cấp Ở Rể

Thần Cấp Ở Rể

7.1/10
261303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 747
Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch

Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch

7.2/10
4475

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Mạt Thế

Chương 50
[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung

[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung

8.1/10
48078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 61
Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

8/10
1025936

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 1518
BUG Ngành Giải Trí

BUG Ngành Giải Trí

9.5/10
18237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 99
Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

8.9/10
18703

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Diệp

Diệp

5.8/10
19213

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 60
Cơn Mưa Định Mệnh

Cơn Mưa Định Mệnh

7.5/10
63874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 68
Yêu Chủ Nợ Của Chồng

Yêu Chủ Nợ Của Chồng

6.4/10
203302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 30
Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi

Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi

7.5/10
34223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 30
Giấc Mộng Ngày Xuân

Giấc Mộng Ngày Xuân

7.5/10
39906

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 63
Chư Giới Tận Thế Online

Chư Giới Tận Thế Online

5.6/10
30043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Chương 3202
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
36984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Băng Tâm Khuynh Thành

Băng Tâm Khuynh Thành

8.5/10
8027

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Cô Gái Bướng Bỉnh S2 Chàng Trai Lạnh Lùng

Cô Gái Bướng Bỉnh S2 Chàng Trai Lạnh Lùng

8.5/10
6309

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 20
Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

8.5/10
22140

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 98
Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất

Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất

8.5/10
84141

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Phượng Sắc Khuynh Thành

Phượng Sắc Khuynh Thành

8.5/10
19288

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

9.5/10
14498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 38
Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

7.5/10
17252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Quân Sự, Xuyên Không

Chương 58
Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

7.5/10
92153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

7.5/10
19028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

7.6/10
13474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chương 71
Cô Dâu Hoa Yêu

Cô Dâu Hoa Yêu

7.5/10
21436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 68
[12 Chòm Sao] Cho Tớ Yêu Cậu Thêm Lần Nữa

[12 Chòm Sao] Cho Tớ Yêu Cậu Thêm Lần Nữa

7.5/10
4588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Thật Quá Khó Để Bên Anh

Thật Quá Khó Để Bên Anh

7.5/10
4596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Ly Hồn Ký

Ly Hồn Ký

7.5/10
76967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Gia Hữu Đại Giá Lang

Gia Hữu Đại Giá Lang

7.5/10
60562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 72
Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi

Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi

7.5/10
22722

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Dữ Lang Cộng Vũ

Dữ Lang Cộng Vũ

7.5/10
16419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 50
Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

7.5/10
7710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 35
Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

7.5/10
35815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 73
Hoạn Phi Thiên Hạ

Hoạn Phi Thiên Hạ

7.5/10
218974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 307
Thần Phục

Thần Phục

9.4/10
187533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 54
Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

7.5/10
8837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 49
Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

7.5/10
5974

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 25
Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!

Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!

7.5/10
5504

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 14
Mùa Yêu Đầu Tiên

Mùa Yêu Đầu Tiên

7.5/10
3552

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

7.5/10
86061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 244
Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

7.5/10
12892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 37
Your Life Is Around You!

Your Life Is Around You!

7.5/10
10956

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 46
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình FULL
7.6/10
3848

Thể loại: Ngôn Tình

Sau khi say rượu
8.5/10
21080

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.9/10
1919

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Gương Vỡ Khó Lành 2
7/10
1596

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc
7.7/10
1115

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nuông Chiều Trong Tay FULL
7/10
2369

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ
7.8/10
1187

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh
7.3/10
1325

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!
7.3/10
2739

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Dương Sáng Ngời
7/10
1381

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Thượng Một Giả Tổng Nghệ
7.5/10
1812

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Bác Sĩ Của Anh FULL
7/10
12911

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm
7.6/10
6870

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em
7.1/10
1645

Thể loại: Đam Mỹ

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.9/10
6465

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng
7/10
5012

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đồ chơi của yêu long
8.5/10
60404

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
16400

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cầu Vồng Của Em
7.9/10
1653

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
7.7/10
19632

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chỉ Vì Gặp Được Em
7.6/10
5040

Thể loại: Việt Nam

Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần
7.5/10
1403

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài
7.9/10
2923

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thư Tỏ Tình
7.4/10
1818

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Wtw Ở Rể Fushiguro Gia Sao
8.2/10
6024

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Hướng Về Phía Anh
7.9/10
3969

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mười Giai Hảo Hài Tử Hệ Thống Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Hài Tử
8.2/10
50017

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Hp Ta Cú Mèo Lạc Đường
7.9/10
6800

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ
7.3/10
51533

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức
7.6/10
10887

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Phi Lai Hoành Họa
7.3/10
3098

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Dáng Ai Bên Thềm
7.3/10
4109

Thể loại: Việt Nam

Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL
7.6/10
16666

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan
7.9/10
3408

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Quan Chỉ Huy Lại Hắc Hóa
7.1/10
1399

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em
7.5/10
8699

Thể loại: Ngôn Tình

Một Thai Ba Bảo Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người
7.9/10
12352

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Đau Khổ Vậy Sao
7.1/10
2249

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Xuyên Thư Cùng Hào Môn Khuê Mật Ở Tổng Nghệ Bạo Hồng
8.2/10
5008

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
7.3/10
43772

Thể loại: Ngôn Tình

Tham Gia Nhất Giả Tổng Nghệ
7.4/10
7340

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp

Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ
7.2/10
14865

Thể loại: Trọng Sinh, Nữ Phụ, Bách Hợp

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7.8/10
9906

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi FULL
7.5/10
53831

Thể loại: Ngôn Tình

Hp Người Thủ Hộ
7.9/10
5869

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
7.5/10
13619

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mộng Tường Vy
7.2/10
4591

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Có Thể Hay Không Hống Hống Em
7.6/10
2553

Thể loại: Đam Mỹ

Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện
7.6/10
30056

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng
7.1/10
2213

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!
7/10
15309

Thể loại: Đam Mỹ

Phiên Bản Cực Phẩm Của Mẫu Thân Đại Nhân!
7.5/10
5568

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Mạt Thế

Đam Mỹ Độc Sủng Hậu Cung FULL
7.2/10
25235

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL
7.4/10
107967

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Họa Xà
7.7/10
2375

Thể loại: Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song
7.9/10
16193

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vợ Cũ Please Come Back
7.1/10
4773

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn
7.4/10
11198

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Tại Hạ Nữ Chính Lời Ra Tất Linh
7.2/10
6305

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Thần Cấp Ở Rể
7.1/10
261303

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch
7.2/10
4475

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Mạt Thế

[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung
8.1/10
48078

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
8/10
1025936

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

BUG Ngành Giải Trí
9.5/10
18237

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương
8.9/10
18703

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Diệp
5.8/10
19213

Thể loại: Việt Nam

Cơn Mưa Định Mệnh
7.5/10
63874

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Yêu Chủ Nợ Của Chồng
6.4/10
203302

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi
7.5/10
34223

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Giấc Mộng Ngày Xuân
7.5/10
39906

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chư Giới Tận Thế Online
5.6/10
30043

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
36984

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Băng Tâm Khuynh Thành
8.5/10
8027

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Bướng Bỉnh S2 Chàng Trai Lạnh Lùng
8.5/10
6309

Thể loại: Truyện Teen

Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
8.5/10
22140

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất
8.5/10
84141

Thể loại: Truyện Teen

Phượng Sắc Khuynh Thành
8.5/10
19288

Thể loại: Ngôn Tình

Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!
9.5/10
14498

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu
7.5/10
17252

Thể loại: Hài Hước, Quân Sự, Xuyên Không

Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
7.5/10
92153

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Mai Không Gả Hai Lần
7.5/10
19028

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ngày Tàn Của Thế Giới
7.6/10
13474

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Cô Dâu Hoa Yêu
7.5/10
21436

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

[12 Chòm Sao] Cho Tớ Yêu Cậu Thêm Lần Nữa
7.5/10
4588

Thể loại: Truyện Teen

Thật Quá Khó Để Bên Anh
7.5/10
4596

Thể loại: Truyện Teen

Ly Hồn Ký
7.5/10
76967

Thể loại: Ngôn Tình

Gia Hữu Đại Giá Lang
7.5/10
60562

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi
7.5/10
22722

Thể loại: Ngôn Tình

Dữ Lang Cộng Vũ
7.5/10
16419

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)
7.5/10
7710

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên
7.5/10
35815

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hoạn Phi Thiên Hạ
7.5/10
218974

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thần Phục
9.4/10
187533

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
7.5/10
8837

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời
7.5/10
5974

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!
7.5/10
5504

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mùa Yêu Đầu Tiên
7.5/10
3552

Thể loại: Truyện Teen

Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
7.5/10
86061

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen
7.5/10
12892

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Your Life Is Around You!
7.5/10
10956

Thể loại: Truyện Teen