Tác Giả thanh loan phong thượng

Kiếm Vực Vô Địch Dịch

Kiếm Vực Vô Địch Dịch

7.5/10
1053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Mang Thai Con Của Boss

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Mang Thai Con Của Boss

7.2/10
1991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

7.9/10
6497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 101
Lính Đặc Chủng Siêu Cấp Hệ Thống

Lính Đặc Chủng Siêu Cấp Hệ Thống

7.8/10
2802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 53
Hung Trai

Hung Trai

7.1/10
1639

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 8
Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn

Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn

7.4/10
1994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 15
Quyền Khuynh Nhất Thế

Quyền Khuynh Nhất Thế

7.9/10
22662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 760
Mật Thám Phong Vân New

Mật Thám Phong Vân New

7.8/10
50041

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 414
Hôm Nay Tôi Đi Gặp Tình Nhân Của Chồng

Hôm Nay Tôi Đi Gặp Tình Nhân Của Chồng

7/10
2224

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 6
Nhất Kiếm Độc Tôn

Nhất Kiếm Độc Tôn

7.4/10
4013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

7.5/10
95528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 93
Ôsin xinh gái và công tử đẹp trai

Ôsin xinh gái và công tử đẹp trai

8.5/10
3411

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Kiếm Tôn

Kiếm Tôn

7.5/10
379578

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 343
Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

7.2/10
130092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 649
Thần Vực

Thần Vực

7.5/10
2452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 8
Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

7.5/10
628771

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 2005
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

7.5/10
105870

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Thám Hiểm, Kiếm Hiệp

Chương 485
Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

7.5/10
12680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 43
Ung Châu Tàng Cốc

Ung Châu Tàng Cốc

7.5/10
5208

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 15
Kiếm Vực Vô Địch Dịch
7.5/10
1053

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Mang Thai Con Của Boss
7.2/10
1991

Thể loại: Đam Mỹ

Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây
7.9/10
6497

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Lính Đặc Chủng Siêu Cấp Hệ Thống
7.8/10
2802

Thể loại: Huyền Huyễn

Hung Trai
7.1/10
1639

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn
7.4/10
1994

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Quyền Khuynh Nhất Thế
7.9/10
22662

Thể loại: Đô Thị

Mật Thám Phong Vân New
7.8/10
50041

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Hôm Nay Tôi Đi Gặp Tình Nhân Của Chồng
7/10
2224

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Nhất Kiếm Độc Tôn
7.4/10
4013

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Âm Dương Nhãn
7.5/10
95528

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Ôsin xinh gái và công tử đẹp trai
8.5/10
3411

Thể loại: Ngôn Tình

Kiếm Tôn
7.5/10
379578

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
7.2/10
130092

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Thần Vực
7.5/10
2452

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Võng Du

Vô Địch Kiếm Vực
7.5/10
628771

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Mật Thám Phong Vân
7.5/10
105870

Thể loại: Xuyên Không, Thám Hiểm, Kiếm Hiệp

Em Chỉ Là Của Riêng Tôi
7.5/10
12680

Thể loại: Truyện Teen

Ung Châu Tàng Cốc
7.5/10
5208

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn