Tác Giả Tây Tử Tự

Thế Giới Thuộc Về Tôi FULL

Thế Giới Thuộc Về Tôi FULL

7.7/10
1059

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Linh Dị

Chương 5
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Sổ Tay An Toàn Lao Động

7/10
1036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 7
Nụ Hôn Tan Vỡ FULL

Nụ Hôn Tan Vỡ FULL

7.1/10
1877

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Nông Trường Ảo Tưởng

Nông Trường Ảo Tưởng

7.6/10
8657

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 70
Tử Vong Kính Vạn Hoa

Tử Vong Kính Vạn Hoa

7.6/10
15012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Linh Dị

Chương 147
Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

7.5/10
105500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 59
Chút Đáng Yêu

Chút Đáng Yêu

7.3/10
2502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 19
Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)

9.8/10
10399

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 138
Miệng lưỡi khó chiều

Miệng lưỡi khó chiều

8.5/10
2210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 5
Nụ hôn vụn vỡ

Nụ hôn vụn vỡ

8.5/10
4176

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Tiểu Kiều Kiều

Tiểu Kiều Kiều

8.3/10
60474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Chương 75
Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

7.5/10
2148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chính Năng Lượng Hệ Thống

7.5/10
36996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 85
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

7.5/10
28395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 89
Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

7.5/10
93654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 98
Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

7.5/10
17198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 78
[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

7.5/10
20891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 77
Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

7.5/10
16056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 69
Thế Giới Thuộc Về Tôi FULL
7.7/10
1059

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Linh Dị

Sổ Tay An Toàn Lao Động
7/10
1036

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Nụ Hôn Tan Vỡ FULL
7.1/10
1877

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Nông Trường Ảo Tưởng
7.6/10
8657

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Tử Vong Kính Vạn Hoa
7.6/10
15012

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Linh Dị

Gặp Được Em Thật Hưng Phấn
7.5/10
105500

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chút Đáng Yêu
7.3/10
2502

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Khác

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)
9.8/10
10399

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Miệng lưỡi khó chiều
8.5/10
2210

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Nụ hôn vụn vỡ
8.5/10
4176

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị

Tiểu Kiều Kiều
8.3/10
60474

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?
7.5/10
2148

Thể loại: Ngôn Tình

Chính Năng Lượng Hệ Thống
7.5/10
36996

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
7.5/10
28395

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
7.5/10
93654

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
7.5/10
17198

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh

[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
7.5/10
20891

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
7.5/10
16056

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ