Tác Giả Tây Tử Tự

Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ

Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ

7.2/10
1054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 4
Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

7.3/10
1249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 15
Thế Giới Thuộc Về Tôi FULL

Thế Giới Thuộc Về Tôi FULL

7.7/10
1674

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 5
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Sổ Tay An Toàn Lao Động

7/10
1662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 7
Nụ Hôn Tan Vỡ FULL

Nụ Hôn Tan Vỡ FULL

7.1/10
2403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Nông Trường Ảo Tưởng

Nông Trường Ảo Tưởng

7.6/10
17407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 117
Tử Vong Kính Vạn Hoa

Tử Vong Kính Vạn Hoa

7.6/10
22664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 147
Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

7.5/10
118529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 59
Chút Đáng Yêu

Chút Đáng Yêu

7.3/10
3649

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 19
Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)

9.8/10
17054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 138
Miệng lưỡi khó chiều

Miệng lưỡi khó chiều

8.5/10
2723

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 5
Nụ hôn vụn vỡ

Nụ hôn vụn vỡ

8.5/10
5124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 5
Tiểu Kiều Kiều

Tiểu Kiều Kiều

8.3/10
71267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

7.5/10
2887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chính Năng Lượng Hệ Thống

7.5/10
42072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 85
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

7.5/10
33144

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 89
Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

7.5/10
99172

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 98
Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

7.5/10
21367

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 78
[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

7.5/10
26412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 77
Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

7.5/10
19907

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 69
Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ
7.2/10
1054

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em
7.3/10
1249

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thế Giới Thuộc Về Tôi FULL
7.7/10
1674

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Sổ Tay An Toàn Lao Động
7/10
1662

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Mạt Thế, Huyền huyễn

Nụ Hôn Tan Vỡ FULL
7.1/10
2403

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nông Trường Ảo Tưởng
7.6/10
17407

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Tử Vong Kính Vạn Hoa
7.6/10
22664

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Gặp Được Em Thật Hưng Phấn
7.5/10
118529

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chút Đáng Yêu
7.3/10
3649

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)
9.8/10
17054

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Miệng lưỡi khó chiều
8.5/10
2723

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Nụ hôn vụn vỡ
8.5/10
5124

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Tiểu Kiều Kiều
8.3/10
71267

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?
7.5/10
2887

Thể loại: Ngôn Tình

Chính Năng Lượng Hệ Thống
7.5/10
42072

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
7.5/10
33144

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
7.5/10
99172

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
7.5/10
21367

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
7.5/10
26412

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
7.5/10
19907

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không