Tác Giả SonSam

Nữ Ma Đầu Phụ Ta

Nữ Ma Đầu Phụ Ta

7/10
2015

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đô Thị, Quan Trường, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 219
Ta Có Một Tòa Nhà Ma Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc

Ta Có Một Tòa Nhà Ma Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc

7.8/10
1065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây

Chương 5
Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh Của Ta Ngã Đích Mô Nghĩ Trường Sinh Lộ -

Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh Của Ta Ngã Đích Mô Nghĩ Trường Sinh Lộ -

7.6/10
1078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Tiên Mộc Kỳ Duyên

Tiên Mộc Kỳ Duyên

7.9/10
1126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Quan Trường, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Phương Tây

Chương 5
Dì Lan

Dì Lan

7.2/10
15126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 51
Tán Gái Sư Phạm

Tán Gái Sư Phạm

7.7/10
6619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 142
Sóng Gió Cuộc Đời

Sóng Gió Cuộc Đời

7/10
6297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Bách Hợp

Chương 247
Nữ Ma Đầu Phụ Ta
7/10
2015

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đô Thị, Quan Trường, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Phương Tây, Huyền huyễn

Ta Có Một Tòa Nhà Ma Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc
7.8/10
1065

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây

Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh Của Ta Ngã Đích Mô Nghĩ Trường Sinh Lộ -
7.6/10
1078

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tiên Mộc Kỳ Duyên
7.9/10
1126

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Quan Trường, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Phương Tây

Dì Lan
7.2/10
15126

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Đông Phương, Huyền huyễn

Tán Gái Sư Phạm
7.7/10
6619

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Sóng Gió Cuộc Đời
7/10
6297

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Bách Hợp