Tác Giả Sở Ly

Yêu Đến Điên Dại FULL

Yêu Đến Điên Dại FULL

7.3/10
3395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Đa Danh Chi Hậu

Đa Danh Chi Hậu

7.2/10
4899

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 79
Hạn Định

Hạn Định

7.2/10
1275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Lưu Hương

Lưu Hương

7.2/10
5187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 121
Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Nữ Chính Mau Học Hành Đi

7.5/10
18795

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 410
Dưới Ánh Mặt Trời Tuyết Nhỏ Không Tan

Dưới Ánh Mặt Trời Tuyết Nhỏ Không Tan

7.3/10
1537

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thập Niên 50 Nuôi Con

Thập Niên 50 Nuôi Con

7.5/10
5155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Huyền huyễn

Chương 35
Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược

Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược

7.1/10
4481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 91
Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

7.2/10
22300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 397
Công Cái Kia Pháo Hôi Nam Xứng Xuyên Nhanh

Công Cái Kia Pháo Hôi Nam Xứng Xuyên Nhanh

7.7/10
17652

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 378
Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

7.5/10
6600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 182
Ngụy Trang Thâm Tình Xuyên Nhanh

Ngụy Trang Thâm Tình Xuyên Nhanh

7.7/10
7969

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 247
Ở Tận Thế Dựa Triệu Hoán Người Chơi Thành Thần

Ở Tận Thế Dựa Triệu Hoán Người Chơi Thành Thần

7.9/10
5092

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Chương 103
Ma Tôn Bị Giả Khóc Bao Công

Ma Tôn Bị Giả Khóc Bao Công

7.8/10
9217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 240
Tsunayoshi Bi Kịch Tiến Hóa Sử

Tsunayoshi Bi Kịch Tiến Hóa Sử

8.1/10
10378

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 501
Từ Tổng Nghệ Bắt Đầu Bạo Hồng Toàn Cầu

Từ Tổng Nghệ Bắt Đầu Bạo Hồng Toàn Cầu

7.6/10
16863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Thấu Cốt Hương

Thấu Cốt Hương

7/10
1539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Tổng Tài Tại Thượng Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Tổng Tài Tại Thượng Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

7.4/10
5553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 77
Nữ Xứng Nàng Ở 70 Dưỡng Nhãi Con

Nữ Xứng Nàng Ở 70 Dưỡng Nhãi Con

8.5/10
128635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Light Novel

Chương 501
Bóng Ma Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Bóng Ma Trong Nhà Vệ Sinh FULL

7.5/10
1903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 6
Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

7.7/10
12971

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Hợp Đồng Chia Tay

Hợp Đồng Chia Tay

7.6/10
6210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Cậu Thật Đáng Yêu

Cậu Thật Đáng Yêu

7.5/10
1871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 7
Bạo Rồi

Bạo Rồi

7.1/10
1842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Ngủ Ngon

Ngủ Ngon

7.2/10
1532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Abo Esport Đoàn Sủng Omega

Abo Esport Đoàn Sủng Omega

7.3/10
1835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Bẻ Cong Cô Học Sinh FULL

Bẻ Cong Cô Học Sinh FULL

7.5/10
3209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Bách Hợp

Chương 19
Đốt Cháy Con Kiến

Đốt Cháy Con Kiến

7.2/10
4093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Hi Trừng Hi Ngâm Vị Vãn

Hi Trừng Hi Ngâm Vị Vãn

7.7/10
4123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 35
Nông Nữ Cẩm Tú Điền Viên Hương

Nông Nữ Cẩm Tú Điền Viên Hương

7.9/10
2777

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Lời Nói Dối Chân Thành

Lời Nói Dối Chân Thành

7.3/10
8963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 157
Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

7.1/10
7254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Một Trăm Ngày Yêu Em

Một Trăm Ngày Yêu Em

7.4/10
2502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

7/10
2746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 20
Itanaru Biến Hình Ký

Itanaru Biến Hình Ký

7.2/10
1568

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Đại Thần Không Chịu Nổi FULL

Đại Thần Không Chịu Nổi FULL

7.7/10
7544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Ra Sức Đánh Yêu Quái Đưa Đi Xuất Đạo

Ra Sức Đánh Yêu Quái Đưa Đi Xuất Đạo

7.8/10
3320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 18
Đam Mỹ Hoàng Cung

Đam Mỹ Hoàng Cung

7.4/10
6764

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Kiếm Hiệp

Chương 59
Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài FULL

Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài FULL

7.1/10
12619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Mặt Trăng Đỏ

Mặt Trăng Đỏ

7.2/10
8293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời

Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời

7.3/10
2893

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 13
Chỉ vì stellar

Chỉ vì stellar

8.5/10
1520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 0
Nguyên Huyết

Nguyên Huyết

7.2/10
8154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 177
Ngọt Ngào Gửi Đến Anh

Ngọt Ngào Gửi Đến Anh

7.8/10
2120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Bạch Thủ Yêu Sư

Bạch Thủ Yêu Sư

7/10
3741

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 28
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

7.1/10
13628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Thuần Bạch Hoàng Quan

Thuần Bạch Hoàng Quan

7.6/10
6414

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 78
Chi Nhất Vô Nhị

Chi Nhất Vô Nhị

8.5/10
6478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 33
Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

10.3/10
34798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 321
Từ Nay Không Làm Giáo Chủ Ma Giáo

Từ Nay Không Làm Giáo Chủ Ma Giáo

7.8/10
1707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Bạch Nguyệt Quang

Bạch Nguyệt Quang

7.7/10
6589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Đúng Đúng

Đúng Đúng

8.7/10
13230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Yêu Chuộng

Yêu Chuộng

7.5/10
17084

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 29
Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

9.1/10
534130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 303
Cửu Thiên

Cửu Thiên

7.5/10
3185

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường

Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường

8.5/10
16163

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 55
Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ

Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ

8.5/10
7316

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 25
Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

8.5/10
14392

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 58
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

8.5/10
3641

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Ice Angels (Thiên thần băng giá)

Ice Angels (Thiên thần băng giá)

8.5/10
5123

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Đô Thị Lặp Lại Ức Lần

Đô Thị Lặp Lại Ức Lần

7.5/10
4869

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 14
Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

7.5/10
125679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 82
Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

7.6/10
120911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 210
Hợp Ý

Hợp Ý

7.5/10
37565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 54
Ngừng Yêu

Ngừng Yêu

7.5/10
26736

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

7.5/10
41052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 85
[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

7.5/10
23007

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 185
Từng Coi Một Người Là Tất Cả

Từng Coi Một Người Là Tất Cả

7.5/10
1444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 1
Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

7.5/10
11678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 40
Siêu Cấp Biến Thái Của Tôi

Siêu Cấp Biến Thái Của Tôi

7.5/10
2449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Song Y Tuyệt Thế Tung Hoành Thiên Hạ

Song Y Tuyệt Thế Tung Hoành Thiên Hạ

7.5/10
2507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Cấm Đoạn Chi Luyến

Cấm Đoạn Chi Luyến

7.5/10
72322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 294
Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

7.5/10
161411

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 65
Oan Gia Ma Cà Rồng

Oan Gia Ma Cà Rồng

7.5/10
13991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 95
Novel Ma Cà Rồng

Novel Ma Cà Rồng

7.5/10
5637

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 24
Ông Xã Hoàng Thất Chuyên Sủng Tiểu Tâm Can Mơ Hồ

Ông Xã Hoàng Thất Chuyên Sủng Tiểu Tâm Can Mơ Hồ

7.5/10
8807

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Trốn Tôi! Cô Dám?

Trốn Tôi! Cô Dám?

7.5/10
7302

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Quỷ Oán Truyện

Quỷ Oán Truyện

7.5/10
2035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 5
Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn

Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn

7.5/10
3312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 12
Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

7.5/10
15538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 93
Xuyên Về Làm Sủng Phi

Xuyên Về Làm Sủng Phi

7.5/10
58693

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 56
Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

7.5/10
357944

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1780
Cô Mộng Anh Du

Cô Mộng Anh Du

7.5/10
2620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

7.5/10
10938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 72
Bác Sĩ

Bác Sĩ

7.5/10
1655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 3
Rất Yêu Anh

Rất Yêu Anh

7.5/10
8032

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 9
Toàn Năng Cao Thủ

Toàn Năng Cao Thủ

7.5/10
5517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Chương 25
Trầm Chu

Trầm Chu

7.5/10
96912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 168
Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

7.5/10
16489

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 107
Nước Mắt Tuổi Thanh Xuân

Nước Mắt Tuổi Thanh Xuân

7.5/10
1887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 4
Tầng Đầu Địa Ngục

Tầng Đầu Địa Ngục

7.5/10
8726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Chương 43
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

7.5/10
14391

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 71
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

7.5/10
5589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Thông Thiên Đan Y

Thông Thiên Đan Y

7.5/10
5430

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 24
Yêu Đến Điên Dại FULL
7.3/10
3395

Thể loại: Ngôn Tình

Đa Danh Chi Hậu
7.2/10
4899

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hạn Định
7.2/10
1275

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Lưu Hương
7.2/10
5187

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nữ Chính Mau Học Hành Đi
7.5/10
18795

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Dưới Ánh Mặt Trời Tuyết Nhỏ Không Tan
7.3/10
1537

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 50 Nuôi Con
7.5/10
5155

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Huyền huyễn

Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược
7.1/10
4481

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo
7.2/10
22300

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Công Cái Kia Pháo Hôi Nam Xứng Xuyên Nhanh
7.7/10
17652

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay
7.5/10
6600

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Ngụy Trang Thâm Tình Xuyên Nhanh
7.7/10
7969

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ở Tận Thế Dựa Triệu Hoán Người Chơi Thành Thần
7.9/10
5092

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Ma Tôn Bị Giả Khóc Bao Công
7.8/10
9217

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Tsunayoshi Bi Kịch Tiến Hóa Sử
8.1/10
10378

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Từ Tổng Nghệ Bắt Đầu Bạo Hồng Toàn Cầu
7.6/10
16863

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thấu Cốt Hương
7/10
1539

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tổng Tài Tại Thượng Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn
7.4/10
5553

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nữ Xứng Nàng Ở 70 Dưỡng Nhãi Con
8.5/10
128635

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Light Novel

Bóng Ma Trong Nhà Vệ Sinh FULL
7.5/10
1903

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu
7.7/10
12971

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hợp Đồng Chia Tay
7.6/10
6210

Thể loại: Đam Mỹ

Cậu Thật Đáng Yêu
7.5/10
1871

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Bạo Rồi
7.1/10
1842

Thể loại: Đam Mỹ

Ngủ Ngon
7.2/10
1532

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Abo Esport Đoàn Sủng Omega
7.3/10
1835

Thể loại: Đam Mỹ

Bẻ Cong Cô Học Sinh FULL
7.5/10
3209

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Bách Hợp

Đốt Cháy Con Kiến
7.2/10
4093

Thể loại: Ngôn Tình

Hi Trừng Hi Ngâm Vị Vãn
7.7/10
4123

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nông Nữ Cẩm Tú Điền Viên Hương
7.9/10
2777

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Lời Nói Dối Chân Thành
7.3/10
8963

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên
7.1/10
7254

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Một Trăm Ngày Yêu Em
7.4/10
2502

Thể loại: Đam Mỹ

Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ
7/10
2746

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Itanaru Biến Hình Ký
7.2/10
1568

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đại Thần Không Chịu Nổi FULL
7.7/10
7544

Thể loại: Đam Mỹ

Ra Sức Đánh Yêu Quái Đưa Đi Xuất Đạo
7.8/10
3320

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Đam Mỹ Hoàng Cung
7.4/10
6764

Thể loại: Truyện Teen, Kiếm Hiệp

Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài FULL
7.1/10
12619

Thể loại: Ngôn Tình

Mặt Trăng Đỏ
7.2/10
8293

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Mạt Thế, Huyền huyễn

Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời
7.3/10
2893

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chỉ vì stellar
8.5/10
1520

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Nguyên Huyết
7.2/10
8154

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngọt Ngào Gửi Đến Anh
7.8/10
2120

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạch Thủ Yêu Sư
7/10
3741

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi
7.1/10
13628

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thuần Bạch Hoàng Quan
7.6/10
6414

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chi Nhất Vô Nhị
8.5/10
6478

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đại Kiếp Chủ
10.3/10
34798

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Từ Nay Không Làm Giáo Chủ Ma Giáo
7.8/10
1707

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bạch Nguyệt Quang
7.7/10
6589

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đúng Đúng
8.7/10
13230

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Chuộng
7.5/10
17084

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
9.1/10
534130

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cửu Thiên
7.5/10
3185

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường
8.5/10
16163

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ
8.5/10
7316

Thể loại: Đô Thị

Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc
8.5/10
14392

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia
8.5/10
3641

Thể loại: Ngôn Tình

Ice Angels (Thiên thần băng giá)
8.5/10
5123

Thể loại: Ngôn Tình

Đô Thị Lặp Lại Ức Lần
7.5/10
4869

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn

Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ
7.5/10
125679

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
7.6/10
120911

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hợp Ý
7.5/10
37565

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ngừng Yêu
7.5/10
26736

Thể loại: Ngôn Tình

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện
7.5/10
41052

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão
7.5/10
23007

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Từng Coi Một Người Là Tất Cả
7.5/10
1444

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)
7.5/10
11678

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Siêu Cấp Biến Thái Của Tôi
7.5/10
2449

Thể loại: Ngôn Tình

Song Y Tuyệt Thế Tung Hoành Thiên Hạ
7.5/10
2507

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cấm Đoạn Chi Luyến
7.5/10
72322

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng
7.5/10
161411

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Oan Gia Ma Cà Rồng
7.5/10
13991

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Novel Ma Cà Rồng
7.5/10
5637

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Ông Xã Hoàng Thất Chuyên Sủng Tiểu Tâm Can Mơ Hồ
7.5/10
8807

Thể loại: Ngôn Tình

Trốn Tôi! Cô Dám?
7.5/10
7302

Thể loại: Truyện Teen

Quỷ Oán Truyện
7.5/10
2035

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn
7.5/10
3312

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
7.5/10
15538

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Về Làm Sủng Phi
7.5/10
58693

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Lược Thiên Ký
7.5/10
357944

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cô Mộng Anh Du
7.5/10
2620

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ
7.5/10
10938

Thể loại: Truyện Teen

Bác Sĩ
7.5/10
1655

Thể loại: Truyện Teen

Rất Yêu Anh
7.5/10
8032

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Toàn Năng Cao Thủ
7.5/10
5517

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Trầm Chu
7.5/10
96912

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương
7.5/10
16489

Thể loại: Truyện Teen

Nước Mắt Tuổi Thanh Xuân
7.5/10
1887

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tầng Đầu Địa Ngục
7.5/10
8726

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Juliet Thành Bạch Vân
7.5/10
14391

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia
7.5/10
5589

Thể loại: Ngôn Tình

Thông Thiên Đan Y
7.5/10
5430

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn