Tác Giả Soa Điểm Biến Thành Mỹ Nữ

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu

7.7/10
6956

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 50
Có Con Với Ma Tôn

Có Con Với Ma Tôn

7.3/10
1187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Bạo Rồi

Bạo Rồi

7.1/10
1252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Abo Esport Đoàn Sủng Omega

Abo Esport Đoàn Sủng Omega

7.3/10
1265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Công Chúa Trên Cao

Công Chúa Trên Cao

7.3/10
10337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 163
Lời Nói Dối Chân Thành

Lời Nói Dối Chân Thành

7.3/10
2390

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Trọng Sinh Kiếm Tiền

Trọng Sinh Kiếm Tiền

7.2/10
2287

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 24
Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha

Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha

7.9/10
4055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 33
Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người FULL

Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người FULL

7.4/10
87745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 25
Nguyên Huyết

Nguyên Huyết

7.2/10
5459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 177
Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

7.1/10
3580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 30
Cùng người yêu cũ xuyên đến 23 năm sau

Cùng người yêu cũ xuyên đến 23 năm sau

8.5/10
17302

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 92
Thuần Bạch Hoàng Quan

Thuần Bạch Hoàng Quan

7.6/10
3386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 58
Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

7.1/10
42067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 85
Chi Nhất Vô Nhị

Chi Nhất Vô Nhị

8.5/10
5231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 33
Ta quá tra nam phụ đều hắc hóa

Ta quá tra nam phụ đều hắc hóa

9.2/10
12788

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Bạch Nguyệt Quang

Bạch Nguyệt Quang

7.7/10
5472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 9
Đúng Đúng

Đúng Đúng

8.7/10
11553

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

8.6/10
84582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 182
Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu

Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu

8.5/10
5865

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 22
Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

8.5/10
27844

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Loan Phượng Thác: Tụ Thủ Thiên Hạ

Loan Phượng Thác: Tụ Thủ Thiên Hạ

8.5/10
12565

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Quả Phi Đợi Gả Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Quả Phi Đợi Gả Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

8.5/10
141347

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 488
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

8.5/10
158550

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 495
Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

7.6/10
90763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 202
Hợp Ý

Hợp Ý

7.5/10
34642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 54
Huyễn Quân

Huyễn Quân

7.5/10
1673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 4
Trầm Chu

Trầm Chu

7.5/10
89936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 168
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

7.5/10
35969

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Cung Đấu, Kiếm Hiệp

Chương 99
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

7.5/10
188083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 503
Thập Niên 70 Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con Làm Giàu
7.7/10
6956

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác

Có Con Với Ma Tôn
7.3/10
1187

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Bạo Rồi
7.1/10
1252

Thể loại: Đam Mỹ

Abo Esport Đoàn Sủng Omega
7.3/10
1265

Thể loại: Đam Mỹ

Công Chúa Trên Cao
7.3/10
10337

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Lời Nói Dối Chân Thành
7.3/10
2390

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh Kiếm Tiền
7.2/10
2287

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha
7.9/10
4055

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người FULL
7.4/10
87745

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Nguyên Huyết
7.2/10
5459

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta
7.1/10
3580

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cùng người yêu cũ xuyên đến 23 năm sau
8.5/10
17302

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Thuần Bạch Hoàng Quan
7.6/10
3386

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ
7.1/10
42067

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị

Chi Nhất Vô Nhị
8.5/10
5231

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ta quá tra nam phụ đều hắc hóa
9.2/10
12788

Thể loại: Ngôn Tình

Bạch Nguyệt Quang
7.7/10
5472

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Đúng Đúng
8.7/10
11553

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa
8.6/10
84582

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu
8.5/10
5865

Thể loại: Truyện Teen

Vợ À, Quân Hôn Như Sơn
8.5/10
27844

Thể loại: Ngôn Tình

Loan Phượng Thác: Tụ Thủ Thiên Hạ
8.5/10
12565

Thể loại: Ngôn Tình

Quả Phi Đợi Gả Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng
8.5/10
141347

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng
8.5/10
158550

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng
7.6/10
90763

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Hợp Ý
7.5/10
34642

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Huyễn Quân
7.5/10
1673

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Trầm Chu
7.5/10
89936

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ
7.5/10
35969

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Cung Đấu, Kiếm Hiệp

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)
7.5/10
188083

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình