Tác Giả Sát Na Phương Nhan

My Lord My God Ⅱ FULL

My Lord My God Ⅱ FULL

7.7/10
7065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Giam Cầm, Bỏ Trốn!

Giam Cầm, Bỏ Trốn!

7.5/10
6481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 20
Ngôn Hi Thành Ngọc

Ngôn Hi Thành Ngọc

7.5/10
41402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 76
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

7.5/10
120967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 85
My Lord, My God (Ⅱ)

My Lord, My God (Ⅱ)

7.5/10
11650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 50
Thêm Một Lần Yêu

Thêm Một Lần Yêu

7.5/10
14287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
NewYork Thập Tam Nhai

NewYork Thập Tam Nhai

7.5/10
13772

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Sống Lại Sinh Em Bé

Sống Lại Sinh Em Bé

7.5/10
93552

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 47
Nắm Trong Tay

Nắm Trong Tay

7.5/10
56591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Thang Tiêu

Thang Tiêu

7.5/10
92105

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 60
Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi

Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi

7.5/10
11540

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Yêu Em Lần Nữa

Yêu Em Lần Nữa

7.5/10
5094

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 14
Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

7.5/10
260077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 64
40 Ngày Kết Hôn

40 Ngày Kết Hôn

9.3/10
776599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

7.5/10
145943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 59
Quân Sủng

Quân Sủng

7.5/10
74488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 58
My Lord My God Ⅱ FULL
7.7/10
7065

Thể loại: Đam Mỹ

Giam Cầm, Bỏ Trốn!
7.5/10
6481

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngôn Hi Thành Ngọc
7.5/10
41402

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
7.5/10
120967

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

My Lord, My God (Ⅱ)
7.5/10
11650

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Thêm Một Lần Yêu
7.5/10
14287

Thể loại: Đam Mỹ

NewYork Thập Tam Nhai
7.5/10
13772

Thể loại: Đam Mỹ

Sống Lại Sinh Em Bé
7.5/10
93552

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Nắm Trong Tay
7.5/10
56591

Thể loại: Ngôn Tình

Thang Tiêu
7.5/10
92105

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
7.5/10
11540

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Em Lần Nữa
7.5/10
5094

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
7.5/10
260077

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

40 Ngày Kết Hôn
9.3/10
776599

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Lượt Em Yêu Anh
7.5/10
145943

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Quân Sủng
7.5/10
74488

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị