Tác Giả Sát Na Phương Nhan

My Lord My God Ⅱ FULL

My Lord My God Ⅱ FULL

7.7/10
9479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Giam Cầm, Bỏ Trốn!

Giam Cầm, Bỏ Trốn!

7.5/10
7539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 20
Ngôn Hi Thành Ngọc

Ngôn Hi Thành Ngọc

7.5/10
45259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 76
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

7.5/10
130331

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 85
My Lord, My God (Ⅱ)

My Lord, My God (Ⅱ)

7.5/10
12610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 50
Thêm Một Lần Yêu

Thêm Một Lần Yêu

7.5/10
15500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
NewYork Thập Tam Nhai

NewYork Thập Tam Nhai

7.5/10
16078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Sống Lại Sinh Em Bé

Sống Lại Sinh Em Bé

7.5/10
102315

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 47
Nắm Trong Tay

Nắm Trong Tay

7.5/10
61343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Thang Tiêu

Thang Tiêu

7.5/10
97231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi

Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi

7.5/10
13287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Yêu Em Lần Nữa

Yêu Em Lần Nữa

7.5/10
5793

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

7.5/10
278530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 64
40 Ngày Kết Hôn

40 Ngày Kết Hôn

9.3/10
934041

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

7.5/10
158153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 59
Quân Sủng

Quân Sủng

7.5/10
81843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 58
My Lord My God Ⅱ FULL
7.7/10
9479

Thể loại: Đam Mỹ

Giam Cầm, Bỏ Trốn!
7.5/10
7539

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngôn Hi Thành Ngọc
7.5/10
45259

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
7.5/10
130331

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

My Lord, My God (Ⅱ)
7.5/10
12610

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thêm Một Lần Yêu
7.5/10
15500

Thể loại: Đam Mỹ

NewYork Thập Tam Nhai
7.5/10
16078

Thể loại: Đam Mỹ

Sống Lại Sinh Em Bé
7.5/10
102315

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nắm Trong Tay
7.5/10
61343

Thể loại: Ngôn Tình

Thang Tiêu
7.5/10
97231

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
7.5/10
13287

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Em Lần Nữa
7.5/10
5793

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
7.5/10
278530

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

40 Ngày Kết Hôn
9.3/10
934041

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Lượt Em Yêu Anh
7.5/10
158153

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Quân Sủng
7.5/10
81843

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình