Tác Giả Tử Quỳnh

Nam Chính Câu Dẫn Ta

Nam Chính Câu Dẫn Ta

7.5/10
1043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
Xuyên Thư Sau Ta Bị Bắt Thành Giả Hệ Thống

Xuyên Thư Sau Ta Bị Bắt Thành Giả Hệ Thống

7.4/10
1064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Ở Sinh Tồn Trò Chơi Làm Cẩm Lý

Ở Sinh Tồn Trò Chơi Làm Cẩm Lý

7.9/10
2045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Biểu Diễn Khoa Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Trinh Thám Đồng Quy Vu Tận

Biểu Diễn Khoa Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Trinh Thám Đồng Quy Vu Tận

7.1/10
1165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Trinh Thám, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Tiểu Sư Tỷ Mỗi Ngày Đều Ở Sắm Vai Người Qua Đường Giáp

Tiểu Sư Tỷ Mỗi Ngày Đều Ở Sắm Vai Người Qua Đường Giáp

7.1/10
1694

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 275
Bút Tru Thiên Hạ

Bút Tru Thiên Hạ

7.9/10
1065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 10
Xuyên Thư Thập Niên 70 Ăn Dưa Quần Chúng Tự Mình Tu Dưỡng Lâm Ngọc Trúc X Thẩm Bác Quận

Xuyên Thư Thập Niên 70 Ăn Dưa Quần Chúng Tự Mình Tu Dưỡng Lâm Ngọc Trúc X Thẩm Bác Quận

7.6/10
9319

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 478
Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời

Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời

7.4/10
1103

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 27
Garfield Báo Thù Ký

Garfield Báo Thù Ký

7.8/10
1061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 7
Mi Tâm Liễm FULL

Mi Tâm Liễm FULL

7.9/10
1453

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Tiểu Trùng Đực Đến Từ Hoang Tinh

Tiểu Trùng Đực Đến Từ Hoang Tinh

7.9/10
1141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 8
Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

7.3/10
1066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 6
Vấn Tiên Ký

Vấn Tiên Ký

7/10
1045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 6
Mũi Nhọn Thiên Lệch

Mũi Nhọn Thiên Lệch

7/10
1042

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Hôn Nhân Ép Buộc Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài

Hôn Nhân Ép Buộc Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài

7/10
2280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 90
Bóng Ma Trong Nhà Vệ Sinh FULL

Bóng Ma Trong Nhà Vệ Sinh FULL

7.5/10
1385

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị

Chương 6
Ngươi Tính Toán Manh Chết Ta Sao Xuyên Nhanh

Ngươi Tính Toán Manh Chết Ta Sao Xuyên Nhanh

7.3/10
18450

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 346
Thần Bí Lão Công Ở Bên Gối

Thần Bí Lão Công Ở Bên Gối

8.2/10
13522

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Đừng Quá Nghiêm Túc

Đừng Quá Nghiêm Túc

7.5/10
2994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Bách Hợp, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 150
Ánh Trăng Không Biết

Ánh Trăng Không Biết

7.3/10
1409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Ông Xã Hắc Đạo Kế Hoạch Đưa Vợ Yêu Về Nhà FULL

Ông Xã Hắc Đạo Kế Hoạch Đưa Vợ Yêu Về Nhà FULL

7/10
10817

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Treo Máy Ngàn Tỷ Năm Ta Còn Có Tiền Hơn Thiên Đạo Dịch

Treo Máy Ngàn Tỷ Năm Ta Còn Có Tiền Hơn Thiên Đạo Dịch

7.5/10
3142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 57
Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

8.4/10
1705

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 39
Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

8.5/10
1469

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 26
Sưởi Ấm Trái Tim Em FULL

Sưởi Ấm Trái Tim Em FULL

7.2/10
4334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Thần Chi Ngự Tòa

Thần Chi Ngự Tòa

7.2/10
1128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 4
First Love - Taekook

First Love - Taekook

7.4/10
2191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 55
Đầu Lâu Hoa Hồng

Đầu Lâu Hoa Hồng

7.3/10
2266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Đô Thị

Chương 71
Ảnh Đế Thích Ăn Đường

Ảnh Đế Thích Ăn Đường

7.3/10
1169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Thầy Giáo Là Boss Mafia

Thầy Giáo Là Boss Mafia

7.3/10
1236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 10
Thập Niên 70 Xuyên Thành Quần Chúng Ăn Dưa

Thập Niên 70 Xuyên Thành Quần Chúng Ăn Dưa

7.3/10
5463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Tinh Tế Chi Ma Quân Tại Hạ

Tinh Tế Chi Ma Quân Tại Hạ

7.8/10
1112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 3
Bệ Hạ Vạn An

Bệ Hạ Vạn An

7/10
2425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 38
Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

7/10
4505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 50
Ngủ Ngon

Ngủ Ngon

7.2/10
1185

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Tôi Đính Hôn Cùng Với Alpha Đệ Nhất Đế Quốc

Tôi Đính Hôn Cùng Với Alpha Đệ Nhất Đế Quốc

7.6/10
1710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Tiểu Não Động FULL

Tiểu Não Động FULL

7.3/10
3914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị

Chương 9
Nữ Đế Phu Quân Ẩn Cư Mười Nam Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Nữ Đế Phu Quân Ẩn Cư Mười Nam Một Kiếm Trảm Tiên Đế

7.7/10
1641

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại Tôi Giả Chết Thoát Thân

Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại Tôi Giả Chết Thoát Thân

7.8/10
2125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 12
Không Ngờ Người Yêu Qua Mạng Lại Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Không Ngờ Người Yêu Qua Mạng Lại Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

7.4/10
1272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 7
Không Sạch

Không Sạch

7.6/10
1424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

7.6/10
1834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 12
Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài FULL

Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài FULL

7.2/10
34877

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 95
Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

7/10
1852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 27
Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!

7.7/10
7576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 50
Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

7.5/10
6162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 72
Hít Hổ Lớn Không Em

Hít Hổ Lớn Không Em

7.6/10
3950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 64
Xuyên Nhanh Cầm Tay

Xuyên Nhanh Cầm Tay

7.9/10
1380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 4
Sau Khi Làm Công Trong Phó Bản Tôi Thành Vạn Nhân Mê

Sau Khi Làm Công Trong Phó Bản Tôi Thành Vạn Nhân Mê

7/10
1466

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 6
Drahar Thay Đổi Vì Tình Yêu FULL

Drahar Thay Đổi Vì Tình Yêu FULL

7.9/10
2007

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 8
Ngốc Bẩm Sinh FULL

Ngốc Bẩm Sinh FULL

7.9/10
17158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Cả Thế Giới Đều Đang Chờ Tui Ly Hôn

Cả Thế Giới Đều Đang Chờ Tui Ly Hôn

7/10
1619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 9
Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

7.6/10
2922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 52
Mùa Xuân Và Ánh Trăng FULL

Mùa Xuân Và Ánh Trăng FULL

7.4/10
9380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Không Nghĩ Tới Đi

Không Nghĩ Tới Đi

7.2/10
3118

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 55
Nam Đế

Nam Đế

7.1/10
2026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 37
Nam Chính Không Thay Người FULL

Nam Chính Không Thay Người FULL

7.1/10
15097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 69
Độc Sủng Sửu Phu

Độc Sủng Sửu Phu

7.6/10
3146

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 41
Xuân Ý Nồng Nàn

Xuân Ý Nồng Nàn

7.1/10
1372

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 4
Naruto Yêu Ghét

Naruto Yêu Ghét

7.5/10
4299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 127
Song Tính Thủy Tinh FULL

Song Tính Thủy Tinh FULL

7.6/10
4317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL

Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL

7.9/10
9899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 39
Hôn Hôn Buồn Ngủ Hôn Hôn Dục Thụy

Hôn Hôn Buồn Ngủ Hôn Hôn Dục Thụy

7.9/10
1484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 11
Nhân Tình

Nhân Tình

7.7/10
4995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Việt Nam

Chương 49
Ánh Trăng Ở Trong Ngực

Ánh Trăng Ở Trong Ngực

7.3/10
2816

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 34
Nhân Sâm Bé Con FULL

Nhân Sâm Bé Con FULL

7.7/10
2835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

7.4/10
1402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

7.1/10
1908

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 34
Thập Niên 60 Mang Theo Siêu Thị Để Làm Giàu

Thập Niên 60 Mang Theo Siêu Thị Để Làm Giàu

7.7/10
13872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

7.9/10
2372

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 7
Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

7.5/10
17787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 82
Em Có Thể Đừng Đánh Gãy Chân Anh Không FULL

Em Có Thể Đừng Đánh Gãy Chân Anh Không FULL

7.2/10
6808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Thanh Thanh Tử Khâm

Thanh Thanh Tử Khâm

7.5/10
1455

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Xuyên Thành Chị Gái Ác Độc Của Vai Ác

Xuyên Thành Chị Gái Ác Độc Của Vai Ác

7.8/10
6626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 21
Chúng Ta Của Năm Đó

Chúng Ta Của Năm Đó

7.8/10
2846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 31
Xuyên Thư Chi Đồ Đệ Là Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Thư Chi Đồ Đệ Là Nhân Vật Phản Diện

7.2/10
1569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 8
Khoái Xuyên Chi Hắc Hóa Yêu Trúng Bạch Liên Hoa​

Khoái Xuyên Chi Hắc Hóa Yêu Trúng Bạch Liên Hoa​

7.4/10
4302

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 39
Vong Tiện Không Thấy Trường An

Vong Tiện Không Thấy Trường An

7.2/10
1251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Harrypotter Naruto Uzumaki Lốc Xoáy

Harrypotter Naruto Uzumaki Lốc Xoáy

7.2/10
1388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 4
Cùng Hoan FULL

Cùng Hoan FULL

7.4/10
2922

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 16
Yzl Daotang River

Yzl Daotang River

7.4/10
1253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn FULL

Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn FULL

7/10
2660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Xác Chết Giai Nhân

Xác Chết Giai Nhân

7.9/10
1517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 9
Đồ Ngốc FULL

Đồ Ngốc FULL

7.1/10
7706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 38
Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

7/10
2025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 20
Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài FULL

Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài FULL

7.8/10
53417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Diệc Phong FULL

Diệc Phong FULL

7.4/10
1711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 11
Trúc Mã Từ Trên Trời Rơi Xuống

Trúc Mã Từ Trên Trời Rơi Xuống

7.9/10
1433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Ảnh Thập Tam

Ảnh Thập Tam

7.3/10
2232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 32
Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả

Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả

7.5/10
7112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 93
Chẳng Màng FULL

Chẳng Màng FULL

7.3/10
17012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 56
Sau Khi Bị Giáo Chủ Ma Giáo Bắt Đi

Sau Khi Bị Giáo Chủ Ma Giáo Bắt Đi

7.4/10
2337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Chương 16
Tôi Khóc Rồi Xạo Đấy

Tôi Khóc Rồi Xạo Đấy

7.7/10
1359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL

Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL

7.4/10
1954

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 7
Ông Xã Đói Bụng Đói Bụng Cơm Cơm

Ông Xã Đói Bụng Đói Bụng Cơm Cơm

7.1/10
9592

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 72
Sau Lại Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng FULL

Sau Lại Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng FULL

7.6/10
23624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 140
Nữ Nông Gia Cùng Nữ Kiều Thê

Nữ Nông Gia Cùng Nữ Kiều Thê

7.6/10
1483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Điền Văn

Chương 5
Nàng Là Vai Chính

Nàng Là Vai Chính

7.3/10
4560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 85
Ngược Anh Trong Giấc Mơ

Ngược Anh Trong Giấc Mơ

7.9/10
1519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 15
Abo Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con

Abo Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con

7.9/10
3815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Nam Chính Câu Dẫn Ta
7.5/10
1043

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Xuyên Thư Sau Ta Bị Bắt Thành Giả Hệ Thống
7.4/10
1064

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Ở Sinh Tồn Trò Chơi Làm Cẩm Lý
7.9/10
2045

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Biểu Diễn Khoa Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Trinh Thám Đồng Quy Vu Tận
7.1/10
1165

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Trinh Thám, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Tiểu Sư Tỷ Mỗi Ngày Đều Ở Sắm Vai Người Qua Đường Giáp
7.1/10
1694

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Bút Tru Thiên Hạ
7.9/10
1065

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Huyền Huyễn

Xuyên Thư Thập Niên 70 Ăn Dưa Quần Chúng Tự Mình Tu Dưỡng Lâm Ngọc Trúc X Thẩm Bác Quận
7.6/10
9319

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời
7.4/10
1103

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Garfield Báo Thù Ký
7.8/10
1061

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Mi Tâm Liễm FULL
7.9/10
1453

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Trùng Đực Đến Từ Hoang Tinh
7.9/10
1141

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản
7.3/10
1066

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Vấn Tiên Ký
7/10
1045

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Mũi Nhọn Thiên Lệch
7/10
1042

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hôn Nhân Ép Buộc Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài
7/10
2280

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bóng Ma Trong Nhà Vệ Sinh FULL
7.5/10
1385

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị

Ngươi Tính Toán Manh Chết Ta Sao Xuyên Nhanh
7.3/10
18450

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Thần Bí Lão Công Ở Bên Gối
8.2/10
13522

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Đừng Quá Nghiêm Túc
7.5/10
2994

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Bách Hợp, Đô Thị, Truyện Khác

Ánh Trăng Không Biết
7.3/10
1409

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Hắc Đạo Kế Hoạch Đưa Vợ Yêu Về Nhà FULL
7/10
10817

Thể loại: Ngôn Tình

Treo Máy Ngàn Tỷ Năm Ta Còn Có Tiền Hơn Thiên Đạo Dịch
7.5/10
3142

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ
8.4/10
1705

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ
8.5/10
1469

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Sưởi Ấm Trái Tim Em FULL
7.2/10
4334

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Chi Ngự Tòa
7.2/10
1128

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Huyền Huyễn

First Love - Taekook
7.4/10
2191

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đầu Lâu Hoa Hồng
7.3/10
2266

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Đô Thị

Ảnh Đế Thích Ăn Đường
7.3/10
1169

Thể loại: Ngôn Tình

Thầy Giáo Là Boss Mafia
7.3/10
1236

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Thập Niên 70 Xuyên Thành Quần Chúng Ăn Dưa
7.3/10
5463

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Tinh Tế Chi Ma Quân Tại Hạ
7.8/10
1112

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Bệ Hạ Vạn An
7/10
2425

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Ôn Hương Nhuyễn Ngọc
7/10
4505

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác

Ngủ Ngon
7.2/10
1185

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tôi Đính Hôn Cùng Với Alpha Đệ Nhất Đế Quốc
7.6/10
1710

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Não Động FULL
7.3/10
3914

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị

Nữ Đế Phu Quân Ẩn Cư Mười Nam Một Kiếm Trảm Tiên Đế
7.7/10
1641

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại Tôi Giả Chết Thoát Thân
7.8/10
2125

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Không Ngờ Người Yêu Qua Mạng Lại Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi
7.4/10
1272

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Không Sạch
7.6/10
1424

Thể loại: Đam Mỹ

Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn
7.6/10
1834

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài FULL
7.2/10
34877

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa
7/10
1852

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!
7.7/10
7576

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
7.5/10
6162

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác

Hít Hổ Lớn Không Em
7.6/10
3950

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Xuyên Nhanh Cầm Tay
7.9/10
1380

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Sau Khi Làm Công Trong Phó Bản Tôi Thành Vạn Nhân Mê
7/10
1466

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Drahar Thay Đổi Vì Tình Yêu FULL
7.9/10
2007

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Ngốc Bẩm Sinh FULL
7.9/10
17158

Thể loại: Đam Mỹ

Cả Thế Giới Đều Đang Chờ Tui Ly Hôn
7/10
1619

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính
7.6/10
2922

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác

Mùa Xuân Và Ánh Trăng FULL
7.4/10
9380

Thể loại: Ngôn Tình

Không Nghĩ Tới Đi
7.2/10
3118

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Nam Đế
7.1/10
2026

Thể loại: Tiên Hiệp

Nam Chính Không Thay Người FULL
7.1/10
15097

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Độc Sủng Sửu Phu
7.6/10
3146

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuân Ý Nồng Nàn
7.1/10
1372

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Naruto Yêu Ghét
7.5/10
4299

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Song Tính Thủy Tinh FULL
7.6/10
4317

Thể loại: Đam Mỹ

Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL
7.9/10
9899

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hôn Hôn Buồn Ngủ Hôn Hôn Dục Thụy
7.9/10
1484

Thể loại: Bách Hợp

Nhân Tình
7.7/10
4995

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Việt Nam

Ánh Trăng Ở Trong Ngực
7.3/10
2816

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Nhân Sâm Bé Con FULL
7.7/10
2835

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận
7.4/10
1402

Thể loại: Đam Mỹ

Đúng Thời Điểm
7.1/10
1908

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Thập Niên 60 Mang Theo Siêu Thị Để Làm Giàu
7.7/10
13872

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình
7.9/10
2372

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia
7.5/10
17787

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Em Có Thể Đừng Đánh Gãy Chân Anh Không FULL
7.2/10
6808

Thể loại: Đam Mỹ

Thanh Thanh Tử Khâm
7.5/10
1455

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Thành Chị Gái Ác Độc Của Vai Ác
7.8/10
6626

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chúng Ta Của Năm Đó
7.8/10
2846

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Xuyên Thư Chi Đồ Đệ Là Nhân Vật Phản Diện
7.2/10
1569

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khoái Xuyên Chi Hắc Hóa Yêu Trúng Bạch Liên Hoa​
7.4/10
4302

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Vong Tiện Không Thấy Trường An
7.2/10
1251

Thể loại: Đam Mỹ

Harrypotter Naruto Uzumaki Lốc Xoáy
7.2/10
1388

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Huyền Huyễn

Cùng Hoan FULL
7.4/10
2922

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Yzl Daotang River
7.4/10
1253

Thể loại: Đam Mỹ

Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn FULL
7/10
2660

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Xác Chết Giai Nhân
7.9/10
1517

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Đồ Ngốc FULL
7.1/10
7706

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ
7/10
2025

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Huyền Huyễn

Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài FULL
7.8/10
53417

Thể loại: Ngôn Tình

Diệc Phong FULL
7.4/10
1711

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Trúc Mã Từ Trên Trời Rơi Xuống
7.9/10
1433

Thể loại: Đam Mỹ

Ảnh Thập Tam
7.3/10
2232

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả
7.5/10
7112

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chẳng Màng FULL
7.3/10
17012

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Sau Khi Bị Giáo Chủ Ma Giáo Bắt Đi
7.4/10
2337

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Tôi Khóc Rồi Xạo Đấy
7.7/10
1359

Thể loại: Đam Mỹ

Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL
7.4/10
1954

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác

Ông Xã Đói Bụng Đói Bụng Cơm Cơm
7.1/10
9592

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Lại Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng FULL
7.6/10
23624

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Nữ Nông Gia Cùng Nữ Kiều Thê
7.6/10
1483

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Điền Văn

Nàng Là Vai Chính
7.3/10
4560

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Ngược Anh Trong Giấc Mơ
7.9/10
1519

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Abo Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con
7.9/10
3815

Thể loại: Đam Mỹ