Tác Giả Phó Cửu

Lên Giường Cùng Sói

Lên Giường Cùng Sói

7.4/10
1153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 7
Giải Trí Toàn Năng Siêu Sao

Giải Trí Toàn Năng Siêu Sao

7.5/10
22730

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 345
Mỹ Nhân Sư Phụ Cùng Tiểu Đồ Đệ FULL

Mỹ Nhân Sư Phụ Cùng Tiểu Đồ Đệ FULL

7.8/10
5515

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Trường Sinh

Trường Sinh

7.7/10
5974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 21
Mau Xuyên Nữ Vương: Nam Thần, Cầu Hắc Hóa!

Mau Xuyên Nữ Vương: Nam Thần, Cầu Hắc Hóa!

6.6/10
18549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại:

Chương 126
Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

9.4/10
102602

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 66
Vượt Rào Trêu Chọc

Vượt Rào Trêu Chọc

7.8/10
12989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 31
Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

5.3/10
9304

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 54
Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người

Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người

9.3/10
41285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 37
Tử Dương

Tử Dương

7.5/10
284680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 580
Tham Thiên

Tham Thiên

7.5/10
8660

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 30
Tàn Bào

Tàn Bào

7.5/10
225922

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 457
Lên Giường Cùng Sói
7.4/10
1153

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Giải Trí Toàn Năng Siêu Sao
7.5/10
22730

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Mỹ Nhân Sư Phụ Cùng Tiểu Đồ Đệ FULL
7.8/10
5515

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Trường Sinh
7.7/10
5974

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Mau Xuyên Nữ Vương: Nam Thần, Cầu Hắc Hóa!
6.6/10
18549

Thể loại:

Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người
9.4/10
102602

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vượt Rào Trêu Chọc
7.8/10
12989

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]
5.3/10
9304

Thể loại: Tiên Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
9.3/10
41285

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tử Dương
7.5/10
284680

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tham Thiên
7.5/10
8660

Thể loại: Huyền huyễn

Tàn Bào
7.5/10
225922

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp, Huyền huyễn