Tác Giả Phi Bặc Thi

Ký Sự Thập Niên 60

Ký Sự Thập Niên 60

7.3/10
1054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Đóa Hồng Đen Khác Biệt

Đóa Hồng Đen Khác Biệt

7.7/10
1179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 33
Xin đừng từ bỏ trị liệu

Xin đừng từ bỏ trị liệu

8.5/10
1463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 53
Thiên Tai Tận Thế Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

Thiên Tai Tận Thế Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

7.7/10
1066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 5
Từ Đại Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa

Từ Đại Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa

7.4/10
1261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 10
Không Bỏ Lỡ FULL

Không Bỏ Lỡ FULL

7.6/10
2198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Cái Bóng

Cái Bóng

7.6/10
2104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 23
Còn Không Mau Ly Hôn

Còn Không Mau Ly Hôn

7.4/10
1374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Không Thèm Yêu Đương Với Lão Bản​

Không Thèm Yêu Đương Với Lão Bản​

7.1/10
3387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 268
Thập Niên 80 Nhật Kí Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Thập Niên 80 Nhật Kí Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

7.9/10
5264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 50
Chiết Đại

Chiết Đại

7.4/10
4390

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Cung Đấu

Chương 87
Đông Chí Chưa Tới

Đông Chí Chưa Tới

7.8/10
4978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 82
Cam chịu vì anh

Cam chịu vì anh

8.5/10
4578

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 10
Ai Không Yêu Người Đó Là Chó FULL

Ai Không Yêu Người Đó Là Chó FULL

7.2/10
2410

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm FULL

Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm FULL

7.1/10
20746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 86
Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

7.4/10
4411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Sơn Hữu Mộc Hề

Sơn Hữu Mộc Hề

7.8/10
11864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 200
Thập Niên 90 Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa

Thập Niên 90 Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa

7.2/10
9966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Bị Không Gian Hố Đi Mau Xuyên

Bị Không Gian Hố Đi Mau Xuyên

7.3/10
20038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 411
Abo Từ Hôn Sau Bạch Nguyệt Quang O Biến A

Abo Từ Hôn Sau Bạch Nguyệt Quang O Biến A

8.3/10
8700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 79
Ám Thị

Ám Thị

7.3/10
4300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 78
Định Hải Phù Sinh Lục

Định Hải Phù Sinh Lục

7.3/10
3160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 38
Anh Không Bằng Cầm Thú

Anh Không Bằng Cầm Thú

7.8/10
3146

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Trừ Phi Tôi Chết FULL

Trừ Phi Tôi Chết FULL

7.2/10
9455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 30
Cường Thế Sủng Hôn Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Trốn

Cường Thế Sủng Hôn Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Trốn

7.3/10
2293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

7.9/10
15740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 39
Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

7.6/10
9465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 19
Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

7.9/10
8560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

7.8/10
2325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 6
Thần Tượng Bán Thời Gian

Thần Tượng Bán Thời Gian

7.6/10
2763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 21
Gả Tam Thúc

Gả Tam Thúc

7.2/10
35150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 78
Bị Tra Nam Bỏ Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn FULL

Bị Tra Nam Bỏ Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn FULL

7.3/10
52049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 36
Tam Tiếu Đá Mọc Mầm

Tam Tiếu Đá Mọc Mầm

7.4/10
4025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Ôn Chu Đồng Nhân Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

Ôn Chu Đồng Nhân Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

7/10
2831

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 27
Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

7.5/10
7668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

7.4/10
18671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 305
Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết

Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết

7.8/10
3201

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 15
Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu

Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu

7.3/10
2582

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai FULL

Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai FULL

7.6/10
56248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 108
Xuyên Nhanh Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Xuyên Nhanh Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

7.2/10
9560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 64
Đoạt Mộng

Đoạt Mộng

7.1/10
7733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 113
Khuyên anh nên sớm thích em

Khuyên anh nên sớm thích em

8.5/10
26962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 55
Tiến Vào Lòng Anh

Tiến Vào Lòng Anh

7.1/10
9104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Không Thèm Yêu Sếp

Không Thèm Yêu Sếp

10.3/10
21930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Bạch Đào Nhầm To Rồi

Bạch Đào Nhầm To Rồi

7.3/10
10261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Bắc Thành Thiên Nhai

Bắc Thành Thiên Nhai

7.5/10
11468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

7.5/10
26725

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 81
Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Thiên Bảo Phục Yêu Lục

7.5/10
91708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 225
Mai Trắng Trong Tuyết

Mai Trắng Trong Tuyết

7.5/10
49627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 102
Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

7.8/10
115753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 110
Thịnh Thế Tiểu Thư

Thịnh Thế Tiểu Thư

8.9/10
9346

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Tiến Hóa Từ Cây Liễu

Tiến Hóa Từ Cây Liễu

7.5/10
10540

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 21
Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

7.5/10
20624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 78
Chiết Thất Quốc

Chiết Thất Quốc

8.5/10
10168

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

8.5/10
149603

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 266
Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

8.5/10
117156

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 177
Cậu Chủ Của Tôi

Cậu Chủ Của Tôi

8.5/10
10788

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 33
Cô Nương, Nàng Thật Khó Đeo Đuổi

Cô Nương, Nàng Thật Khó Đeo Đuổi

8.5/10
9191

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

8.5/10
18520

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 115
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

8.5/10
8827

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?

8.5/10
9680

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

7.5/10
173675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 241
Đích Nữ Tàn Phi

Đích Nữ Tàn Phi

8.1/10
299332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 237
Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

7.5/10
367350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Anh Cũng Có Ngày Này

Anh Cũng Có Ngày Này

9.3/10
32153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 43
Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

7.5/10
134923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8313
Tương Kiến Hoan

Tương Kiến Hoan

7.5/10
34739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 229
Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

7.5/10
42577

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 78
Nguyện Thua Cuộc

Nguyện Thua Cuộc

7.5/10
3708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Fight! Lovely Life

Fight! Lovely Life

7.5/10
4877

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 16
Tàu Điện Ngầm Bắc Kinh Tuyến Số 1

Tàu Điện Ngầm Bắc Kinh Tuyến Số 1

7.5/10
5807

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Cô Nương, Nàng Thật Khó Theo Đuổi

Cô Nương, Nàng Thật Khó Theo Đuổi

7.5/10
7115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi

Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi

7.5/10
54514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 96
Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn

7.5/10
2664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân

Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân

7.5/10
9841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Giang Đông Song Bích

Giang Đông Song Bích

7.5/10
7674

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

7.5/10
7697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí

Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí

7.5/10
12679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

7.5/10
217308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 308
Phá Quán Tử Phá Suất

Phá Quán Tử Phá Suất

7.5/10
19212

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 77
Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Chiếm Trọn Tim Đế Vương

7.5/10
32370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 25
(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

7.5/10
4283

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Quỷ Đồng Chi Thiên Kim Thần Côn

Quỷ Đồng Chi Thiên Kim Thần Côn

7.5/10
3413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 11
Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

7.5/10
23723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 152
Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

7.5/10
25489

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 85
Không Thể Không Là Em

Không Thể Không Là Em

7.5/10
34566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
2013

2013

7.5/10
38961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 81
[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

7.5/10
1985

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 2
Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

7.5/10
14341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 57
Nhị Thứ Nguyên Chi Phi Thiên Thành Tiên

Nhị Thứ Nguyên Chi Phi Thiên Thành Tiên

7.5/10
12791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 84
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

7.5/10
16324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 57
Kim Bài Trợ Lý

Kim Bài Trợ Lý

7.5/10
31627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Chí Tôn Khuynh Thành

Chí Tôn Khuynh Thành

7.5/10
3260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Đặc Công Hàn Phi

Đặc Công Hàn Phi

8.3/10
99823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 126
Trọng Sinh Chi Á Lai

Trọng Sinh Chi Á Lai

7.5/10
29982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 100
Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

7.5/10
26323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 114
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

7.5/10
5961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Phúc Hắc Thần Y Đào Hoa Nhiều

Phúc Hắc Thần Y Đào Hoa Nhiều

7.5/10
2562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Xuất Giá Nam Nhân

Xuất Giá Nam Nhân

7.5/10
14239

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 25
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

7.5/10
219638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 134
Ký Sự Thập Niên 60
7.3/10
1054

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Đóa Hồng Đen Khác Biệt
7.7/10
1179

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Xin đừng từ bỏ trị liệu
8.5/10
1463

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thiên Tai Tận Thế Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế
7.7/10
1066

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Từ Đại Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa
7.4/10
1261

Thể loại: Huyền huyễn

Không Bỏ Lỡ FULL
7.6/10
2198

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Cái Bóng
7.6/10
2104

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Còn Không Mau Ly Hôn
7.4/10
1374

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Thèm Yêu Đương Với Lão Bản​
7.1/10
3387

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Nhật Kí Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch
7.9/10
5264

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chiết Đại
7.4/10
4390

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Cung Đấu

Đông Chí Chưa Tới
7.8/10
4978

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cam chịu vì anh
8.5/10
4578

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác

Ai Không Yêu Người Đó Là Chó FULL
7.2/10
2410

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm FULL
7.1/10
20746

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân
7.4/10
4411

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sơn Hữu Mộc Hề
7.8/10
11864

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thập Niên 90 Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa
7.2/10
9966

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Bị Không Gian Hố Đi Mau Xuyên
7.3/10
20038

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Abo Từ Hôn Sau Bạch Nguyệt Quang O Biến A
8.3/10
8700

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Ám Thị
7.3/10
4300

Thể loại: Bách Hợp

Định Hải Phù Sinh Lục
7.3/10
3160

Thể loại: Lịch Sử, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Anh Không Bằng Cầm Thú
7.8/10
3146

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Trừ Phi Tôi Chết FULL
7.2/10
9455

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cường Thế Sủng Hôn Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Trốn
7.3/10
2293

Thể loại: Ngôn Tình

Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng
7.9/10
15740

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu
7.6/10
9465

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn
7.9/10
8560

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt
7.8/10
2325

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thần Tượng Bán Thời Gian
7.6/10
2763

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Gả Tam Thúc
7.2/10
35150

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bị Tra Nam Bỏ Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn FULL
7.3/10
52049

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tam Tiếu Đá Mọc Mầm
7.4/10
4025

Thể loại: Ngôn Tình

Ôn Chu Đồng Nhân Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc
7/10
2831

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em
7.5/10
7668

Thể loại: Ngôn Tình

Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma
7.4/10
18671

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Mỗi Lần Gả Chồng Đều Phải Chết
7.8/10
3201

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu
7.3/10
2582

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai FULL
7.6/10
56248

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo
7.2/10
9560

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đoạt Mộng
7.1/10
7733

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Khuyên anh nên sớm thích em
8.5/10
26962

Thể loại: Truyện Khác

Tiến Vào Lòng Anh
7.1/10
9104

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Thèm Yêu Sếp
10.3/10
21930

Thể loại: Ngôn Tình

Bạch Đào Nhầm To Rồi
7.3/10
10261

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bắc Thành Thiên Nhai
7.5/10
11468

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng
7.5/10
26725

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Thiên Bảo Phục Yêu Lục
7.5/10
91708

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Mai Trắng Trong Tuyết
7.5/10
49627

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cổ Xuyên Kỳ Duyên
7.8/10
115753

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thịnh Thế Tiểu Thư
8.9/10
9346

Thể loại: Ngôn Tình

Tiến Hóa Từ Cây Liễu
7.5/10
10540

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiên Đạo Bất Chính
7.5/10
20624

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chiết Thất Quốc
8.5/10
10168

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên
8.5/10
149603

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
8.5/10
117156

Thể loại: Ngôn Tình

Cậu Chủ Của Tôi
8.5/10
10788

Thể loại: Truyện Teen

Cô Nương, Nàng Thật Khó Đeo Đuổi
8.5/10
9191

Thể loại: Ngôn Tình

Trúc Lâm Sơn Trang
8.5/10
18520

Thể loại: Ngôn Tình

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc
8.5/10
8827

Thể loại: Ngôn Tình

Liệu Em Còn Yêu Anh?
8.5/10
9680

Thể loại: Ngôn Tình

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
7.5/10
173675

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Đích Nữ Tàn Phi
8.1/10
299332

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã
7.5/10
367350

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Cũng Có Ngày Này
9.3/10
32153

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Vạn Cổ Thần Đế
7.5/10
134923

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tương Kiến Hoan
7.5/10
34739

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây
7.5/10
42577

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyện Thua Cuộc
7.5/10
3708

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Fight! Lovely Life
7.5/10
4877

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Tàu Điện Ngầm Bắc Kinh Tuyến Số 1
7.5/10
5807

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Nương, Nàng Thật Khó Theo Đuổi
7.5/10
7115

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi
7.5/10
54514

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn
7.5/10
2664

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân
7.5/10
9841

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Đông Song Bích
7.5/10
7674

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền
7.5/10
7697

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
7.5/10
12679

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vương Phi Của Bạo Vương
7.5/10
217308

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Phá Quán Tử Phá Suất
7.5/10
19212

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chiếm Trọn Tim Đế Vương
7.5/10
32370

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa
7.5/10
4283

Thể loại: Đam Mỹ

Quỷ Đồng Chi Thiên Kim Thần Côn
7.5/10
3413

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo
7.5/10
23723

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
7.5/10
25489

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Không Thể Không Là Em
7.5/10
34566

Thể loại: Ngôn Tình

2013
7.5/10
38961

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D
7.5/10
1985

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chiến Thất Quốc
7.5/10
14341

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Nhị Thứ Nguyên Chi Phi Thiên Thành Tiên
7.5/10
12791

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
7.5/10
16324

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Kim Bài Trợ Lý
7.5/10
31627

Thể loại: Đam Mỹ

Chí Tôn Khuynh Thành
7.5/10
3260

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đặc Công Hàn Phi
8.3/10
99823

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Trọng Sinh Chi Á Lai
7.5/10
29982

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi
7.5/10
26323

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Huyên Thảo Chưa Tàn
7.5/10
5961

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Hắc Thần Y Đào Hoa Nhiều
7.5/10
2562

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuất Giá Nam Nhân
7.5/10
14239

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quân Môn Sủng Hôn
7.5/10
219638

Thể loại: Ngôn Tình