Tác Giả Nhược Thủy Thiên Lưu

Nụ Hôn Cháy Bỏng

Nụ Hôn Cháy Bỏng

7.6/10
4575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 40
Cọ Xát

Cọ Xát

7.3/10
23224

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 55
Cùng Thấu Tử Kết Hôn Trước Ta Có Năm Cái Nhãi Con

Cùng Thấu Tử Kết Hôn Trước Ta Có Năm Cái Nhãi Con

7.3/10
5280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 149
Tuyệt Không Thể Tả FULL

Tuyệt Không Thể Tả FULL

7.2/10
30930

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 58
Tình Sắc Dân Quốc

Tình Sắc Dân Quốc

7.3/10
15252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Em Trong Tim Tôi

Em Trong Tim Tôi

7.3/10
37251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Tu La Chi Sủng

Tu La Chi Sủng

7.7/10
4178

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Cảnh Xuân Chợt Tiết

Cảnh Xuân Chợt Tiết

7.8/10
6770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Tôi Và Người Ấy Của Tôi

Tôi Và Người Ấy Của Tôi

7.5/10
25939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Thiên Tài Huyền Linh Sư

Thiên Tài Huyền Linh Sư

8.5/10
25795

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

8.9/10
247659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 147
Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

7.5/10
46938

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

7.5/10
122763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 290
Bán Ngâm

Bán Ngâm

7.5/10
196589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 73
Quả Táo Nhỏ

Quả Táo Nhỏ

8.8/10
20937

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 46
Khí Phi Hồ Sủng

Khí Phi Hồ Sủng

7.5/10
223096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 115
Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

7.5/10
3542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Yên Hoa Tuyết

Yên Hoa Tuyết

7.5/10
9384

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 20
Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

7.5/10
21192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 78
Yên Thuỷ Hàn

Yên Thuỷ Hàn

7.5/10
4633

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 16
Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị

7.5/10
69750

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 130
Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

7.5/10
21988

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 50
Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư

Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư

7.5/10
2577

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 7
Yêu Phượng Tà Long

Yêu Phượng Tà Long

7.5/10
13627

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 56
Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

7.5/10
287084

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 130
Nụ Hôn Cháy Bỏng
7.6/10
4575

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cọ Xát
7.3/10
23224

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cùng Thấu Tử Kết Hôn Trước Ta Có Năm Cái Nhãi Con
7.3/10
5280

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tuyệt Không Thể Tả FULL
7.2/10
30930

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tình Sắc Dân Quốc
7.3/10
15252

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Em Trong Tim Tôi
7.3/10
37251

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tu La Chi Sủng
7.7/10
4178

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Xuân Chợt Tiết
7.8/10
6770

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Và Người Ấy Của Tôi
7.5/10
25939

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Tài Huyền Linh Sư
8.5/10
25795

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
8.9/10
247659

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
7.5/10
46938

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
7.5/10
122763

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bán Ngâm
7.5/10
196589

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quả Táo Nhỏ
8.8/10
20937

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Khí Phi Hồ Sủng
7.5/10
223096

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại
7.5/10
3542

Thể loại: Đam Mỹ

Yên Hoa Tuyết
7.5/10
9384

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Hà Nhật Cộng Huề Thủ
7.5/10
21192

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Yên Thuỷ Hàn
7.5/10
4633

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Thê Chủ Tà Mị
7.5/10
69750

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mạng Xem Mặt Vũ Trụ
7.5/10
21988

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư
7.5/10
2577

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Yêu Phượng Tà Long
7.5/10
13627

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ác Ma Chi Sủng
7.5/10
287084

Thể loại: Ngôn Tình