Tác Giả Nhất Mộng

Manh Thê Phúc Hắc

Manh Thê Phúc Hắc

7.4/10
1707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 70
Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

7.3/10
4723

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 46
Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi

Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi

7.4/10
19563

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 210
Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

7.1/10
2088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 11
Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không

Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không

7.1/10
1937

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Bác Chiến Nhớ Anh

Bác Chiến Nhớ Anh

7.8/10
4481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Papa! Em Yêu Anh

Papa! Em Yêu Anh

7.5/10
5766

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tác nghiệt

Tác nghiệt

8.5/10
1340

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

8.5/10
20201

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

7.5/10
32264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 39
Đặc Điển Về Xà Quý Phi

Đặc Điển Về Xà Quý Phi

7.5/10
7641

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Đặc Điển Xà Quý Phi

Đặc Điển Xà Quý Phi

7.5/10
8220

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 10
Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

7.5/10
51949

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 100
Thầy Trò

Thầy Trò

7.5/10
3325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

7.5/10
32198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Miêu Tâm Nan Trắc

Miêu Tâm Nan Trắc

7.5/10
6598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Trùng Sinh Sủng Phi

Trùng Sinh Sủng Phi

7.5/10
2177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 4
Manh Thê Phúc Hắc
7.4/10
1707

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang
7.3/10
4723

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi
7.4/10
19563

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome
7.1/10
2088

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không
7.1/10
1937

Thể loại: Đam Mỹ

Bác Chiến Nhớ Anh
7.8/10
4481

Thể loại: Đam Mỹ

Papa! Em Yêu Anh
7.5/10
5766

Thể loại: Ngôn Tình

Tác nghiệt
8.5/10
1340

Thể loại: Truyện Khác

Trà Trộn Phòng Con Gái
8.5/10
20201

Thể loại: Ngôn Tình

Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt
7.5/10
32264

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đặc Điển Về Xà Quý Phi
7.5/10
7641

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Đặc Điển Xà Quý Phi
7.5/10
8220

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)
7.5/10
51949

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thầy Trò
7.5/10
3325

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Người Hầu Của Vương Gia
7.5/10
32198

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Miêu Tâm Nan Trắc
7.5/10
6598

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Sủng Phi
7.5/10
2177

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình