Tác Giả Bạch Nhật Mộng Công Hán Hán Trường

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

7.1/10
1331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 11
Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không

Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không

7.1/10
1463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Bác Chiến Nhớ Anh

Bác Chiến Nhớ Anh

7.8/10
2673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Papa! Em Yêu Anh

Papa! Em Yêu Anh

7.5/10
4114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tác nghiệt

Tác nghiệt

8.5/10
1171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

8.5/10
16608

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

7.5/10
29308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 39
Đặc Điển Về Xà Quý Phi

Đặc Điển Về Xà Quý Phi

7.5/10
6376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 10
Đặc Điển Xà Quý Phi

Đặc Điển Xà Quý Phi

7.5/10
6702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 10
Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

7.5/10
46512

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 100
Thầy Trò

Thầy Trò

7.5/10
2873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

7.5/10
26770

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 15
Miêu Tâm Nan Trắc

Miêu Tâm Nan Trắc

7.5/10
5296

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Trùng Sinh Sủng Phi

Trùng Sinh Sủng Phi

7.5/10
1858

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 4
Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome
7.1/10
1331

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền Huyễn

Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không
7.1/10
1463

Thể loại: Đam Mỹ

Bác Chiến Nhớ Anh
7.8/10
2673

Thể loại: Đam Mỹ

Papa! Em Yêu Anh
7.5/10
4114

Thể loại: Ngôn Tình

Tác nghiệt
8.5/10
1171

Thể loại: Truyện Khác

Trà Trộn Phòng Con Gái
8.5/10
16608

Thể loại: Ngôn Tình

Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt
7.5/10
29308

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đặc Điển Về Xà Quý Phi
7.5/10
6376

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Đặc Điển Xà Quý Phi
7.5/10
6702

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)
7.5/10
46512

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thầy Trò
7.5/10
2873

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Người Hầu Của Vương Gia
7.5/10
26770

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Miêu Tâm Nan Trắc
7.5/10
5296

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Sủng Phi
7.5/10
1858

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh