Tác Giả Nguyệt Thiên

Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người FULL

Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người FULL

7.3/10
2459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 130
Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên

Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên

7.6/10
2082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

7.3/10
9933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 640
Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

7.9/10
1725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 33
Sống Như Hoa Mùa Hạ

Sống Như Hoa Mùa Hạ

7.5/10
3112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới

Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới

7.2/10
2270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Cuộc Sống Hạnh Phúc Hàng Ngày Của Nữ Phụ Tái Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Hàng Ngày Của Nữ Phụ Tái Sinh

7.8/10
2471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 19
Lai Sinh Tương Tư Huyễn Mộng FULL

Lai Sinh Tương Tư Huyễn Mộng FULL

7.5/10
8229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 20
Thấy Sắc Nổi Lòng Tham FULL

Thấy Sắc Nổi Lòng Tham FULL

7/10
5171

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Xuyên Nhanh Chi Làm Ruộng Lão Thái Thái

Xuyên Nhanh Chi Làm Ruộng Lão Thái Thái

8.3/10
26307

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 336
 Conan Điên Phê Boss Sẽ Mơ Thấy Xưởng Rượu Sao

Conan Điên Phê Boss Sẽ Mơ Thấy Xưởng Rượu Sao

7.5/10
5864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 186
Ký Ức Quỷ Kế

Ký Ức Quỷ Kế

7.2/10
12030

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 255
Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

7.1/10
10685

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 417
Biến Thân Vú Em Mới Không Phải Chịu

Biến Thân Vú Em Mới Không Phải Chịu

8.5/10
9871

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 264
Quả Mơ Hồng

Quả Mơ Hồng

7.7/10
3735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 21
Cổ Đại Chạy Nạn Làm Ruộng Ký

Cổ Đại Chạy Nạn Làm Ruộng Ký

8/10
73552

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 126
Đại Hạ Văn Thánh Dịch

Đại Hạ Văn Thánh Dịch

7.2/10
15972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1877
Học Trưởng Em Sẽ Sinh Bé Con

Học Trưởng Em Sẽ Sinh Bé Con

7.9/10
2769

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

7.6/10
6409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

7.5/10
3213

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 29
Hi Trừng Hi Ngâm Vị Vãn

Hi Trừng Hi Ngâm Vị Vãn

7.7/10
4649

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 35
Liếm Mật

Liếm Mật

7.4/10
4842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Thị Tỳ Thừa Hoan

Thị Tỳ Thừa Hoan

7.3/10
2289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 6
Con Đường Tám Ngàn Dặm

Con Đường Tám Ngàn Dặm

7.4/10
5306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đặc Công Cuồng Phi Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ

Đặc Công Cuồng Phi Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ

7.5/10
2265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Nữ Chủ Công Lược Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức

Nữ Chủ Công Lược Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức

7.6/10
5565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 22
Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

7.1/10
2213

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Người Đọc Sách Đại Ngụy

Người Đọc Sách Đại Ngụy

7.6/10
13975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1483
Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

7.6/10
31173

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 58
Bạn Trai Cũ Lại Là Đối Tượng Yêu Qua Mạng FULL

Bạn Trai Cũ Lại Là Đối Tượng Yêu Qua Mạng FULL

7.3/10
2544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

7.7/10
5643

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 44
Bị Một Alpha Không Phải Bạn Trai Đánh Dấu Hoàn Toàn FULL

Bị Một Alpha Không Phải Bạn Trai Đánh Dấu Hoàn Toàn FULL

7/10
45479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Báo Thù Độc Liên Hoa!

Báo Thù Độc Liên Hoa!

7.1/10
9001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 48
Tiểu Ác Ma

Tiểu Ác Ma

7.1/10
5386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 24
Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế FULL

Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế FULL

7.5/10
20745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 74
Sau Khi Bạn Trai Tôi Trở Thành Ma

Sau Khi Bạn Trai Tôi Trở Thành Ma

7.1/10
2367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Vì Ngày Hoa Nở

Vì Ngày Hoa Nở

7.9/10
13476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Trọng Sinh Chơi Chết Hoàng Triều!!

Trọng Sinh Chơi Chết Hoàng Triều!!

7.5/10
6870

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 45
Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

7.8/10
3973

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Sau Khi Bị Cường Bạo

Sau Khi Bị Cường Bạo

7.8/10
4244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 13
Xuyên Sách Hào Quang Nữ Phụ Lấn Át Nữ Chính

Xuyên Sách Hào Quang Nữ Phụ Lấn Át Nữ Chính

7.8/10
4485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 13
Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng

7.8/10
33788

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Quỷ Còn Ngán Tôi

Quỷ Còn Ngán Tôi

9/10
14859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 66
Tần Cảnh Ký

Tần Cảnh Ký

6.8/10
42034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 56
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

7.9/10
221130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 93
Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt

Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt

7.5/10
65248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Trong Nhà Có Kiều Thê

Trong Nhà Có Kiều Thê

8.5/10
15819

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Socrates Yêu Dấu

Socrates Yêu Dấu

8.5/10
102575

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 115
Tìm Chồng

Tìm Chồng

8.5/10
14710

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 46
Giai Thoại Tình Yêu Hades – Persephone

Giai Thoại Tình Yêu Hades – Persephone

8.5/10
76535

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 93
Ta là Asisu

Ta là Asisu

8.5/10
20699

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 85
Đừng Để Yêu Thương Vuột Mất

Đừng Để Yêu Thương Vuột Mất

8.5/10
10085

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Heo yêu Diêm vương

Heo yêu Diêm vương

8.5/10
52020

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 99
Ăn bồ đào không phun bì

Ăn bồ đào không phun bì

8.5/10
14947

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

7.5/10
11279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 12
Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

7.5/10
40990

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

9.4/10
28325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 83
Long Bảo Nhi

Long Bảo Nhi

7.5/10
6499

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

9.6/10
48560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 113
My Love

My Love

7.5/10
17651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 100
Này, Chớ Làm Loạn

Này, Chớ Làm Loạn

7.5/10
261962

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Tình Yêu Của Quỷ Vương

Tình Yêu Của Quỷ Vương

7.5/10
4322

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 15
Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

7.5/10
5132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 12
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

7.5/10
57633

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 32
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

7.5/10
2763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 4
Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

7.5/10
20605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 55
Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi

Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi

7.5/10
12377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Mỹ Thực Tại Dân Quốc

7.5/10
91560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 109
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

7.5/10
160241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 207
Vị Gió Hè

Vị Gió Hè

7.5/10
30535

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Cửa Tiệm Cổ Quái

Cửa Tiệm Cổ Quái

7.5/10
24097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 48
Cây Ô Liu Màu Trắng

Cây Ô Liu Màu Trắng

8.6/10
207902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 84
Giai Thoại Tình Yêu Hades

Giai Thoại Tình Yêu Hades

7.5/10
24888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 93
Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Nhược Xuân Và Cảnh Minh

7.5/10
520966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 98
Tiểu Nam Phong

Tiểu Nam Phong

7.5/10
59508

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 45
Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình

7.5/10
53303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

7.5/10
555676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
2334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Nhất Lệ Khuynh Thành

Nhất Lệ Khuynh Thành

7.5/10
10894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 46
Gặp Lại Sau Biệt Ly

Gặp Lại Sau Biệt Ly

7.5/10
6688

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 9
Sủng Thê Hằng Ngày

Sủng Thê Hằng Ngày

7.5/10
17722

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 14
Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

7.5/10
20879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 77
Vì Gió Ở Nơi Ấy

Vì Gió Ở Nơi Ấy

7.5/10
194370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 47
Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

7.5/10
12602

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt)

Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt)

7.5/10
4912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Socrates Thân Yêu

Socrates Thân Yêu

7.5/10
154871

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 115
Boss! Tôi Là Công Chúa

Boss! Tôi Là Công Chúa

7.5/10
16009

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

7.5/10
115491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 124
Noãn Ái

Noãn Ái

7.5/10
3569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 7
Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

7.5/10
44733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

7.5/10
239478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư

[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư

7.5/10
23842

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 85
Ngự Thú Nữ Vương

Ngự Thú Nữ Vương

7.5/10
119720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 186
Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

7.5/10
52672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 202
Yêu Tôi Xin Hãy Nói

Yêu Tôi Xin Hãy Nói

7.5/10
20605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Ba Lần Gả

Ba Lần Gả

7.5/10
74076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 97
Nhiên Dạ

Nhiên Dạ

7.5/10
5323

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 15
Freud Thân Yêu

Freud Thân Yêu

7.5/10
224523

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 79
Archimedes Thân Yêu

Archimedes Thân Yêu

7.5/10
135499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 51
Dung Nham

Dung Nham

7.5/10
75866

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 95
Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người FULL
7.3/10
2459

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên
7.6/10
2082

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia
7.3/10
9933

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
7.9/10
1725

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Sống Như Hoa Mùa Hạ
7.5/10
3112

Thể loại: Đam Mỹ

Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới
7.2/10
2270

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cuộc Sống Hạnh Phúc Hàng Ngày Của Nữ Phụ Tái Sinh
7.8/10
2471

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Lai Sinh Tương Tư Huyễn Mộng FULL
7.5/10
8229

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thấy Sắc Nổi Lòng Tham FULL
7/10
5171

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Chi Làm Ruộng Lão Thái Thái
8.3/10
26307

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

 Conan Điên Phê Boss Sẽ Mơ Thấy Xưởng Rượu Sao
7.5/10
5864

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác

Ký Ức Quỷ Kế
7.2/10
12030

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại
7.1/10
10685

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Biến Thân Vú Em Mới Không Phải Chịu
8.5/10
9871

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Bách Hợp, Huyền huyễn

Quả Mơ Hồng
7.7/10
3735

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Cổ Đại Chạy Nạn Làm Ruộng Ký
8/10
73552

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Đại Hạ Văn Thánh Dịch
7.2/10
15972

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Học Trưởng Em Sẽ Sinh Bé Con
7.9/10
2769

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần
7.6/10
6409

Thể loại: Ngôn Tình

Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng
7.5/10
3213

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền huyễn

Hi Trừng Hi Ngâm Vị Vãn
7.7/10
4649

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Liếm Mật
7.4/10
4842

Thể loại: Ngôn Tình

Thị Tỳ Thừa Hoan
7.3/10
2289

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Con Đường Tám Ngàn Dặm
7.4/10
5306

Thể loại: Ngôn Tình

Đặc Công Cuồng Phi Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ
7.5/10
2265

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nữ Chủ Công Lược Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức
7.6/10
5565

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng
7.1/10
2213

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Người Đọc Sách Đại Ngụy
7.6/10
13975

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL
7.6/10
31173

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bạn Trai Cũ Lại Là Đối Tượng Yêu Qua Mạng FULL
7.3/10
2544

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò
7.7/10
5643

Thể loại: Đam Mỹ

Bị Một Alpha Không Phải Bạn Trai Đánh Dấu Hoàn Toàn FULL
7/10
45479

Thể loại: Đam Mỹ

Báo Thù Độc Liên Hoa!
7.1/10
9001

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tiểu Ác Ma
7.1/10
5386

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế FULL
7.5/10
20745

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Sau Khi Bạn Trai Tôi Trở Thành Ma
7.1/10
2367

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vì Ngày Hoa Nở
7.9/10
13476

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trọng Sinh Chơi Chết Hoàng Triều!!
7.5/10
6870

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL
7.8/10
3973

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sau Khi Bị Cường Bạo
7.8/10
4244

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Xuyên Sách Hào Quang Nữ Phụ Lấn Át Nữ Chính
7.8/10
4485

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng
7.8/10
33788

Thể loại: Ngôn Tình

Quỷ Còn Ngán Tôi
9/10
14859

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tần Cảnh Ký
6.8/10
42034

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
7.9/10
221130

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt
7.5/10
65248

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trong Nhà Có Kiều Thê
8.5/10
15819

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Socrates Yêu Dấu
8.5/10
102575

Thể loại: Trinh Thám

Tìm Chồng
8.5/10
14710

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Giai Thoại Tình Yêu Hades – Persephone
8.5/10
76535

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta là Asisu
8.5/10
20699

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Đừng Để Yêu Thương Vuột Mất
8.5/10
10085

Thể loại: Ngôn Tình

Heo yêu Diêm vương
8.5/10
52020

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ăn bồ đào không phun bì
8.5/10
14947

Thể loại: Ngôn Tình

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
7.5/10
11279

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ngày Nắng Gặp Mưa Rào
7.5/10
40990

Thể loại: Ngôn Tình

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja
9.4/10
28325

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Long Bảo Nhi
7.5/10
6499

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
9.6/10
48560

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

My Love
7.5/10
17651

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Này, Chớ Làm Loạn
7.5/10
261962

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Yêu Của Quỷ Vương
7.5/10
4322

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)
7.5/10
5132

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy
7.5/10
57633

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Án Bắt Cóc Tơ Hồng
7.5/10
2763

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
7.5/10
20605

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi
7.5/10
12377

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mỹ Thực Tại Dân Quốc
7.5/10
91560

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
7.5/10
160241

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vị Gió Hè
7.5/10
30535

Thể loại: Ngôn Tình

Cửa Tiệm Cổ Quái
7.5/10
24097

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Cây Ô Liu Màu Trắng
8.6/10
207902

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Giai Thoại Tình Yêu Hades
7.5/10
24888

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhược Xuân Và Cảnh Minh
7.5/10
520966

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Nam Phong
7.5/10
59508

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
7.5/10
53303

Thể loại: Ngôn Tình

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh
7.5/10
555676

Thể loại: Ngôn Tình

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
2334

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nhất Lệ Khuynh Thành
7.5/10
10894

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Gặp Lại Sau Biệt Ly
7.5/10
6688

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Sủng Thê Hằng Ngày
7.5/10
17722

Thể loại: Cổ Đại

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch
7.5/10
20879

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Vì Gió Ở Nơi Ấy
7.5/10
194370

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em
7.5/10
12602

Thể loại: Ngôn Tình

Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt)
7.5/10
4912

Thể loại: Đam Mỹ

Socrates Thân Yêu
7.5/10
154871

Thể loại: Ngôn Tình

Boss! Tôi Là Công Chúa
7.5/10
16009

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc
7.5/10
115491

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Noãn Ái
7.5/10
3569

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh
7.5/10
44733

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chạy Đâu Cho Thoát
7.5/10
239478

Thể loại: Ngôn Tình

[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư
7.5/10
23842

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngự Thú Nữ Vương
7.5/10
119720

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
7.5/10
52672

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Yêu Tôi Xin Hãy Nói
7.5/10
20605

Thể loại: Đam Mỹ

Ba Lần Gả
7.5/10
74076

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhiên Dạ
7.5/10
5323

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Freud Thân Yêu
7.5/10
224523

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Archimedes Thân Yêu
7.5/10
135499

Thể loại: Trinh Thám

Dung Nham
7.5/10
75866

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình