Tác Giả Nguyễn Quốc Viết

Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần

Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần

7.8/10
1082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Light Novel

Chương 5
Thập Niên 60 Xuyên Thành Em Dâu Boss Phản Diện

Thập Niên 60 Xuyên Thành Em Dâu Boss Phản Diện

7.1/10
1375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Thập Niên 80 Xuyên Không Thành Con Ghẻ

Thập Niên 80 Xuyên Không Thành Con Ghẻ

7.6/10
6026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 46
Thập Niên 70 Em Gái Là Một Đại Mỹ Nhân

Thập Niên 70 Em Gái Là Một Đại Mỹ Nhân

7.5/10
1604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Thập Niên 70 Gả Chồng Vạn Dặm

Thập Niên 70 Gả Chồng Vạn Dặm

7.2/10
14757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu FULL

Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu FULL

7.9/10
1858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 15
Lai Sinh Tương Tư Huyễn Mộng FULL

Lai Sinh Tương Tư Huyễn Mộng FULL

7.5/10
5847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 18
Tỏa Băng Tâm FULL

Tỏa Băng Tâm FULL

7.2/10
5462

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

7.8/10
49804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Tạm Dừng Động Tâm

Tạm Dừng Động Tâm

7.8/10
1759

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 14
Đại Hạ Văn Thánh Dịch

Đại Hạ Văn Thánh Dịch

7.2/10
3740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 88
Vạn Kiếp Phi Hoa

Vạn Kiếp Phi Hoa

7.1/10
3468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

7.7/10
2259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Hạo Lỗi Thú Một Sừng

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

7.1/10
3153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

7.5/10
10506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 48
Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý

Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý

7/10
7076

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 20
Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

7.7/10
17304

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Người Đọc Sách Đại Ngụy

Người Đọc Sách Đại Ngụy

7.6/10
3944

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 46
Công Lược Cố Chấp Cuồng

Công Lược Cố Chấp Cuồng

7.3/10
15854

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 35
Harry Potter Phản Bội

Harry Potter Phản Bội

7.4/10
6802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 49
Xuyên Thành Cố Chấp Đại Lão Tâm Đầu Nhục

Xuyên Thành Cố Chấp Đại Lão Tâm Đầu Nhục

7.5/10
21071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 191
Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

7.4/10
8447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 64
Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

7.9/10
15533

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 300
Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

7.9/10
44325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 66
TÔI CÓ THỂ Ở CHUNG VỚI ANH KHÔNG

TÔI CÓ THỂ Ở CHUNG VỚI ANH KHÔNG

8.6/10
31786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Hắn Không Xứng

Hắn Không Xứng

7.5/10
119349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 48
Quý Nữ Trở Về

Quý Nữ Trở Về

8.5/10
8702

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Khi Trạch Nữ Xuyên Qua Thành Nam Phụ

Khi Trạch Nữ Xuyên Qua Thành Nam Phụ

8.5/10
6333

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Vắng Anh

Vắng Anh

8.5/10
7169

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 29
Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

8.5/10
3539

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

8.5/10
38515

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

8.5/10
49488

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Muội Đừng Sợ

Tiểu Muội Đừng Sợ

8.5/10
15360

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Yêu tinh tình yêu

Yêu tinh tình yêu

8.5/10
8067

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

8.5/10
19310

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.5/10
33572

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

8.5/10
12518

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

8.5/10
33261

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

8.5/10
13265

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

8.5/10
36925

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 56
 Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

8.5/10
80557

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

7.3/10
31867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 208
Chung Cực Giới

Chung Cực Giới

7.5/10
4661

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

8.2/10
132796

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 196
Gả Cho Cha Của Nam Chính

Gả Cho Cha Của Nam Chính

7.5/10
703966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 110
Mị Sắc

Mị Sắc

7.5/10
4188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Tà Y

Tà Y

7.5/10
88937

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 45
Một Đời Vui Vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi

Một Đời Vui Vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi

7.5/10
5862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

7.5/10
146562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 13
Ở Riêng Thì Có Làm Sao?

Ở Riêng Thì Có Làm Sao?

7.5/10
12505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Vô Địch Dị Giới

Vô Địch Dị Giới

7.5/10
7099

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 32
Nữ Nô Của Bá Chủ

Nữ Nô Của Bá Chủ

7.5/10
19470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.7/10
44536

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
2245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

7.5/10
15098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Em Gái, Anh Yêu Em

Em Gái, Anh Yêu Em

7.5/10
99214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Hoàng Hậu Kiều Diễm

Hoàng Hậu Kiều Diễm

7.5/10
5911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

7.5/10
148384

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 135
Ký Sự Hậu Cung

Ký Sự Hậu Cung

7.5/10
321824

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 219
Thiếu Gia Ác Ma

Thiếu Gia Ác Ma

8.5/10
94677

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 27
Hạnh Phúc Bất Thị Tình Ca

Hạnh Phúc Bất Thị Tình Ca

7.5/10
5746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển

Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển

7.5/10
17886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 65
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

7.5/10
41513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 113
Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

7.5/10
269501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 128
Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

8/10
33735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

7.5/10
17768

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

7.5/10
13690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

9/10
32393

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

7.5/10
36789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

7.5/10
14269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

7.8/10
16361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

7.9/10
22776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

7.5/10
23415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Muội Không Phải Sợ

Tiểu Muội Không Phải Sợ

7.9/10
19748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

8.3/10
18362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
11059

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

7.7/10
8126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Liệt Nữ Đấu Phu

Liệt Nữ Đấu Phu

7.5/10
17466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

7.5/10
11189

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

7.5/10
28414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 14
Ly Hôn Tái Kết Hôn

Ly Hôn Tái Kết Hôn

7.5/10
7439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

7.5/10
40494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 54
Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

7.5/10
19736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

7.5/10
13989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Trộm Tặc Làm Càn

Trộm Tặc Làm Càn

7.5/10
20020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 9
Thật Giả Thiếu Gia

Thật Giả Thiếu Gia

8.8/10
43678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

7.5/10
14623

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

7.5/10
57646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Ngu Nữ Bắt Chồng

Ngu Nữ Bắt Chồng

7.5/10
23137

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 14
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

7.5/10
27957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

7.5/10
38879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

7.5/10
15671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Phản Bội Hôn Nhân

Phản Bội Hôn Nhân

7.5/10
13389

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi

Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi

7.5/10
10985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Than Đen Hoàng Hậu

Than Đen Hoàng Hậu

7.5/10
17800

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 10
Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

7.5/10
40869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

7.5/10
18548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

7.5/10
23646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

7.5/10
12869

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

7.5/10
20863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần
7.8/10
1082

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Light Novel

Thập Niên 60 Xuyên Thành Em Dâu Boss Phản Diện
7.1/10
1375

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 80 Xuyên Không Thành Con Ghẻ
7.6/10
6026

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Em Gái Là Một Đại Mỹ Nhân
7.5/10
1604

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Gả Chồng Vạn Dặm
7.2/10
14757

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu FULL
7.9/10
1858

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Lai Sinh Tương Tư Huyễn Mộng FULL
7.5/10
5847

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tỏa Băng Tâm FULL
7.2/10
5462

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục
7.8/10
49804

Thể loại: Ngôn Tình

Tạm Dừng Động Tâm
7.8/10
1759

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đại Hạ Văn Thánh Dịch
7.2/10
3740

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Vạn Kiếp Phi Hoa
7.1/10
3468

Thể loại: Truyện Khác

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công
7.7/10
2259

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hạo Lỗi Thú Một Sừng
7.1/10
3153

Thể loại: Đam Mỹ

Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang
7.5/10
10506

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Cuộc Sống Thư Thái Của Như Ý
7/10
7076

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư
7.7/10
17304

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Đọc Sách Đại Ngụy
7.6/10
3944

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Công Lược Cố Chấp Cuồng
7.3/10
15854

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Harry Potter Phản Bội
7.4/10
6802

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Xuyên Thành Cố Chấp Đại Lão Tâm Đầu Nhục
7.5/10
21071

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn
7.4/10
8447

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
7.9/10
15533

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh
7.9/10
44325

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

TÔI CÓ THỂ Ở CHUNG VỚI ANH KHÔNG
8.6/10
31786

Thể loại: Đam Mỹ

Hắn Không Xứng
7.5/10
119349

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Quý Nữ Trở Về
8.5/10
8702

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Trạch Nữ Xuyên Qua Thành Nam Phụ
8.5/10
6333

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Vắng Anh
8.5/10
7169

Thể loại: Truyện Teen

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông
8.5/10
3539

Thể loại: Truyện Teen

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
8.5/10
38515

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại
8.5/10
49488

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Muội Đừng Sợ
8.5/10
15360

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu tinh tình yêu
8.5/10
8067

Thể loại: Ngôn Tình

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân
8.5/10
19310

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.5/10
33572

Thể loại: Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
8.5/10
12518

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
8.5/10
33261

Thể loại: Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
8.5/10
13265

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ
8.5/10
36925

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

 Tam Tấc Ánh Nắng
8.5/10
80557

Thể loại: Ngôn Tình

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
7.3/10
31867

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chung Cực Giới
7.5/10
4661

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Quý Nữ Yêu Kiều
8.2/10
132796

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Gả Cho Cha Của Nam Chính
7.5/10
703966

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mị Sắc
7.5/10
4188

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tà Y
7.5/10
88937

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Một Đời Vui Vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi
7.5/10
5862

Thể loại: Ngôn Tình

Bí Mật Độc Quyền
7.5/10
146562

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ở Riêng Thì Có Làm Sao?
7.5/10
12505

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vô Địch Dị Giới
7.5/10
7099

Thể loại: Việt Nam, Huyền huyễn

Nữ Nô Của Bá Chủ
7.5/10
19470

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.7/10
44536

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
2245

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trung Khuyển Cắn Ngược
7.5/10
15098

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Em Gái, Anh Yêu Em
7.5/10
99214

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Hậu Kiều Diễm
7.5/10
5911

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ
7.5/10
148384

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ký Sự Hậu Cung
7.5/10
321824

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Thiếu Gia Ác Ma
8.5/10
94677

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hạnh Phúc Bất Thị Tình Ca
7.5/10
5746

Thể loại: Đam Mỹ

Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển
7.5/10
17886

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Tam Tấc Ánh Nắng
7.5/10
41513

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
7.5/10
269501

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm
8/10
33735

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy
7.5/10
17768

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt
7.5/10
13690

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Quân Không Tốt Truy
9/10
32393

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư
7.5/10
36789

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
7.5/10
14269

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng
7.8/10
16361

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn
7.9/10
22776

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu
7.5/10
23415

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Muội Không Phải Sợ
7.9/10
19748

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ
8.3/10
18362

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
11059

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ngươi Có Giống Công Tử
7.7/10
8126

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Liệt Nữ Đấu Phu
7.5/10
17466

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân
7.5/10
11189

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
7.5/10
28414

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ly Hôn Tái Kết Hôn
7.5/10
7439

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
7.5/10
40494

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
7.5/10
19736

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
7.5/10
13989

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trộm Tặc Làm Càn
7.5/10
20020

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thật Giả Thiếu Gia
8.8/10
43678

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm
7.5/10
14623

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Yêu Còn Khó Hơn Chết
7.5/10
57646

Thể loại: Ngôn Tình

Ngu Nữ Bắt Chồng
7.5/10
23137

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
7.5/10
27957

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!
7.5/10
38879

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm
7.5/10
15671

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phản Bội Hôn Nhân
7.5/10
13389

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi
7.5/10
10985

Thể loại: Ngôn Tình

Than Đen Hoàng Hậu
7.5/10
17800

Thể loại: Xuyên Không

Âm Mưu Của Cô Ấy
7.5/10
40869

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
7.5/10
18548

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
7.5/10
23646

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chủ Nhân Xin Chào!
7.5/10
12869

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa
7.5/10
20863

Thể loại: Ngôn Tình