Tác Giả Phong Nguyệt Sát Ngã

Diễm Cốt - Phong Nguyệt Sát Ngã

Diễm Cốt - Phong Nguyệt Sát Ngã

8.4/10
1108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Tình Yêu Bàn Tay Nhựa FULL

Tình Yêu Bàn Tay Nhựa FULL

7/10
1302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

7.6/10
2387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 74
Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

7.8/10
1870

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 44
Đến Khi Nào Chúng Ta Sẽ Về Bên Nhau

Đến Khi Nào Chúng Ta Sẽ Về Bên Nhau

7.7/10
1621

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 15
Dữ Quân Đồng Chu Độ

Dữ Quân Đồng Chu Độ

7.7/10
1791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
 Chậm Xuyên Thích Khách Hệ Thống

Chậm Xuyên Thích Khách Hệ Thống

7.5/10
16984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 468
Ruby Và Thế Giới Của Rồng

Ruby Và Thế Giới Của Rồng

7.6/10
2094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Việt Nam

Chương 9
Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL

Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL

7.5/10
31198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 59
Hôn Nhân Bạc Tỉ

Hôn Nhân Bạc Tỉ

6.3/10
36967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 45
Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

8.5/10
115624

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài

8.5/10
4174

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
1/2 Hoàng Tử

1/2 Hoàng Tử

8.5/10
8068

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 24
Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

8.5/10
52605

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hủ nữ Gaga

Hủ nữ Gaga

8.5/10
53397

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

8.5/10
47305

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 34
My Stars

My Stars

8.5/10
8995

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 26
Nhặt Nhầm Nam Thần

Nhặt Nhầm Nam Thần

7.5/10
31138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 59
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

7.5/10
104811

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 136
Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

7.5/10
11572

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 61
Thanh Xuân Của Em

Thanh Xuân Của Em

7.5/10
1632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 2
Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

7.5/10
93516

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn

Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn

7.5/10
5504

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

7.5/10
103342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

7.5/10
137940

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Vương Phi Bướng Bỉnh

Vương Phi Bướng Bỉnh

7.5/10
9251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 23
Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

7.5/10
12268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Chương 18
Hủ Nữ Ga Ga

Hủ Nữ Ga Ga

7.5/10
20695

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 69
Mệnh Kỵ Sĩ

Mệnh Kỵ Sĩ

7.5/10
17001

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 126
Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt

Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt

7.5/10
8164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 28
Hai Kiếp Đều Là Anh

Hai Kiếp Đều Là Anh

7.5/10
66132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

7.5/10
35468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 68
Thổ Thần Muốn Thăng Chức

Thổ Thần Muốn Thăng Chức

7.5/10
25946

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 68
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

7.5/10
43898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Boss Đen Tối Đừng Chạy

Boss Đen Tối Đừng Chạy

7.5/10
76397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Diễm Cốt - Phong Nguyệt Sát Ngã
8.4/10
1108

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Tình Yêu Bàn Tay Nhựa FULL
7/10
1302

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trên Trời Có Vệt Mây Trắng
7.6/10
2387

Thể loại: Truyện Teen

Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt
7.8/10
1870

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Đến Khi Nào Chúng Ta Sẽ Về Bên Nhau
7.7/10
1621

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Dữ Quân Đồng Chu Độ
7.7/10
1791

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

 Chậm Xuyên Thích Khách Hệ Thống
7.5/10
16984

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ruby Và Thế Giới Của Rồng
7.6/10
2094

Thể loại: Đô Thị, Việt Nam

Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL
7.5/10
31198

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Hôn Nhân Bạc Tỉ
6.3/10
36967

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trúc Mã Là Sói
8.5/10
115624

Thể loại: Ngôn Tình

Đường Còn Dài, Còn Dài
8.5/10
4174

Thể loại: Ngôn Tình

1/2 Hoàng Tử
8.5/10
8068

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại
8.5/10
52605

Thể loại: Ngôn Tình

Hủ nữ Gaga
8.5/10
53397

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn
8.5/10
47305

Thể loại: Truyện Khác

My Stars
8.5/10
8995

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Nhặt Nhầm Nam Thần
7.5/10
31138

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hưu Thư Khó Cầu
7.5/10
104811

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyền Thuyết Không Sánh Bằng
7.5/10
11572

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thanh Xuân Của Em
7.5/10
1632

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
7.5/10
93516

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn
7.5/10
5504

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Cực Phẩm Dâng Đến Cửa
7.5/10
103342

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình Đầu Dành Hết Cho Anh
7.5/10
137940

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vương Phi Bướng Bỉnh
7.5/10
9251

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bóng Người Dưới Trăng
7.5/10
12268

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Hủ Nữ Ga Ga
7.5/10
20695

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mệnh Kỵ Sĩ
7.5/10
17001

Thể loại: Huyền huyễn

Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt
7.5/10
8164

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hai Kiếp Đều Là Anh
7.5/10
66132

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
7.5/10
35468

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thổ Thần Muốn Thăng Chức
7.5/10
25946

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Kế Hoạch Mai Mối
7.5/10
43898

Thể loại: Ngôn Tình

Boss Đen Tối Đừng Chạy
7.5/10
76397

Thể loại: Ngôn Tình