Tác Giả Nam thần chiến hữu

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

7.6/10
4062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 108
Trở Về 60 Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con

Trở Về 60 Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con

7.8/10
72815

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 501
Trọng Sinh 80 Làm Giàu Ký

Trọng Sinh 80 Làm Giàu Ký

7.4/10
16498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 42
Thập Niên 70 Sống Lại Làm Giàu

Thập Niên 70 Sống Lại Làm Giàu

7.7/10
46903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Trở Về 1960 Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Trở Về 1960 Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

7.7/10
30042

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 131
Nồng Hạ Nhật Trường

Nồng Hạ Nhật Trường

7.1/10
16790

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 40
Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

8.9/10
24586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 138
Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

8.9/10
369633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 234
Dạ Sắc Chi Tiền

Dạ Sắc Chi Tiền

8.5/10
37554

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Lãnh Thảo Hàm Trì

Lãnh Thảo Hàm Trì

7.5/10
39468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 101
Mỹ Thực Ký

Mỹ Thực Ký

7.5/10
1690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Tu Tiên Chi Ma Thể

Tu Tiên Chi Ma Thể

9/10
38463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 133
Quấn Riết Vào Nhau

Quấn Riết Vào Nhau

7.5/10
12320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Dật Nhiên Tùy Phong

Dật Nhiên Tùy Phong

7.5/10
33679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 113
Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

7.5/10
21852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 98
Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

7.5/10
30000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Chu Gia Hệ Liệt

Chu Gia Hệ Liệt

7.5/10
13041

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Dật Ninh

Dật Ninh

7.5/10
24756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 74
Phụ Thân Đích Đại Thụ

Phụ Thân Đích Đại Thụ

7.5/10
16561

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Niệm Mộ

Niệm Mộ

7.5/10
20332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 75
Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
7.6/10
4062

Thể loại: Đô Thị

Trở Về 60 Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
7.8/10
72815

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Trọng Sinh 80 Làm Giàu Ký
7.4/10
16498

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 70 Sống Lại Làm Giàu
7.7/10
46903

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở Về 1960 Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử
7.7/10
30042

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không

Nồng Hạ Nhật Trường
7.1/10
16790

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
8.9/10
24586

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con
8.9/10
369633

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Dạ Sắc Chi Tiền
8.5/10
37554

Thể loại: Đam Mỹ

Lãnh Thảo Hàm Trì
7.5/10
39468

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Mỹ Thực Ký
7.5/10
1690

Thể loại: Đam Mỹ

Tu Tiên Chi Ma Thể
9/10
38463

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Quấn Riết Vào Nhau
7.5/10
12320

Thể loại: Đam Mỹ

Dật Nhiên Tùy Phong
7.5/10
33679

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
7.5/10
21852

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
7.5/10
30000

Thể loại: Đam Mỹ

Chu Gia Hệ Liệt
7.5/10
13041

Thể loại: Đam Mỹ

Dật Ninh
7.5/10
24756

Thể loại: Đam Mỹ

Phụ Thân Đích Đại Thụ
7.5/10
16561

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Niệm Mộ
7.5/10
20332

Thể loại: Đam Mỹ