Tác Giả Nấm Vàng Cô Đơn

Dục Hỏa Trùng Sinh Ta Phải Là Ác Nữ!

Dục Hỏa Trùng Sinh Ta Phải Là Ác Nữ!

7/10
2368

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
2753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Sau Khi Sống Lại Ta Dẫn Dắt Bộ Lạc Xưng Bá Đại Lục

Sau Khi Sống Lại Ta Dẫn Dắt Bộ Lạc Xưng Bá Đại Lục

7.9/10
1329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 19
Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

7.2/10
6052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường

Chương 74
Thích Tới Muộn

Thích Tới Muộn

7.3/10
1149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 3
Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

7.2/10
1900

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 9
Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư

Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư

7.8/10
4704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 92
Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

7.8/10
23612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 118
Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

7.6/10
2854

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 108
Ánh Trăng Sáng Của Đại Lão Nói Lắp

Ánh Trăng Sáng Của Đại Lão Nói Lắp

7.5/10
1688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 12
Cùng Hàng Xóm Yêu Đương

Cùng Hàng Xóm Yêu Đương

7.4/10
1677

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Phép Diễn Dịch Cơ Bản

Phép Diễn Dịch Cơ Bản

7.9/10
1330

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Khoa Huyễn

Chương 7
Phúc Vận Bảo Châu

Phúc Vận Bảo Châu

7.7/10
1686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

7.6/10
1804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Thế Sự Hoang Đường

Thế Sự Hoang Đường

7.8/10
1859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 19
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

7.9/10
2239

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 15
Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Đẳng Cấp Người Thừa Kế

7.3/10
5198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 131
Sao Ngụ Nam Thành FULL

Sao Ngụ Nam Thành FULL

7/10
1459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Khó chạm đến

Khó chạm đến

8.5/10
5384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Cô Vợ Xấu Xí

Cô Vợ Xấu Xí

7/10
22928

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 340
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

7.6/10
7861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 115
Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh

Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh

7.9/10
11425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 29
Toàn Văn Hoàn FULL

Toàn Văn Hoàn FULL

7.9/10
2226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Vậy Tôi Đi Trước Một Bước

Vậy Tôi Đi Trước Một Bước

7.4/10
1359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Kẻ Đần Gả Cho Hoàn Khố Công Tử

Kẻ Đần Gả Cho Hoàn Khố Công Tử

7.6/10
4101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 17
Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL

Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL

7.1/10
18746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 70
Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

7.6/10
7280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 74
Bhtt Mỹ Nhân

Bhtt Mỹ Nhân

7.2/10
2413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Chương 13
Kỳ Thực Không Phải Ta Muốn Biến Cong FULL

Kỳ Thực Không Phải Ta Muốn Biến Cong FULL

7.3/10
16098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 119
Vợ Nô Lệ

Vợ Nô Lệ

7.4/10
7535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

7.3/10
2351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 16
Nồng Hạ Nhật Trường

Nồng Hạ Nhật Trường

7.1/10
16066

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 40
Đừng luôn nhớ thương em

Đừng luôn nhớ thương em

8.5/10
29248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 56
[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

7.3/10
3230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 16
Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên

Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên

5.5/10
66325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 240
Mệnh Vượng Phu

Mệnh Vượng Phu

8.8/10
49856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 154
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

7.6/10
124502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự, Xuyên Không

Chương 388
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

7.6/10
19820

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 246
Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

8.1/10
16207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 78
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
34867

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Y Tuyết Tiên Tử

Y Tuyết Tiên Tử

7.5/10
5466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 6
Ngoại Truyện Về Lam Tư

Ngoại Truyện Về Lam Tư

8.5/10
30925

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Hai Tờ Di Chúc

Hai Tờ Di Chúc

8.5/10
11561

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 62
Vợ Mới Của Lục Thiếu

Vợ Mới Của Lục Thiếu

7.5/10
123774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 209
Đừng Mãi Nhớ Thương Em

Đừng Mãi Nhớ Thương Em

7.5/10
3764

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Quân Bất Kiến Quân

Quân Bất Kiến Quân

7.5/10
12192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 36
Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

7.5/10
106978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Minh Như Thần Tư

Minh Như Thần Tư

7.5/10
36848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 45
Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

7.5/10
5498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Thiên Chủ

Thiên Chủ

7.5/10
3703

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 10
Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi

Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi

7.5/10
22111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 37
Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

7.5/10
2647

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 9
Diệp Lạc, Em Là Vợ Anh

Diệp Lạc, Em Là Vợ Anh

7.5/10
7935

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
[Kết Ái Hệ Liệt] Vạn Kiếp Yêu Em 3

[Kết Ái Hệ Liệt] Vạn Kiếp Yêu Em 3

7.5/10
2951

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Đích Nữ Vương Phi

Đích Nữ Vương Phi

7.5/10
364185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 211
Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

7.5/10
142862

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 283
Người Con Gái Có

Người Con Gái Có "Độc"

7.5/10
25254

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Căn Bệnh Mang Tên Em

Căn Bệnh Mang Tên Em

7.5/10
4125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 8
Thu Tư

Thu Tư

7.5/10
50502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 128
Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

7.5/10
40054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 70
Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng

7.5/10
158769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 193
Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

7.5/10
281914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 284
Cuộc Hôn Nhân Phiền Phức

Cuộc Hôn Nhân Phiền Phức

7.5/10
1281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 1
Mẫu Đơn Chi Luyến

Mẫu Đơn Chi Luyến

7.5/10
3077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 10
Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào

Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào

7.5/10
23864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 15
Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

7.5/10
6886

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 31
Bá Tình Thủ Ái

Bá Tình Thủ Ái

7.5/10
18778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 77
Cách Vách, Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách, Đừng Nhìn Trộm

7.5/10
13229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Bộ Khuy Kỳ Lạ

Bộ Khuy Kỳ Lạ

7.5/10
3960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Hồng Trần Nhất Mộng

Hồng Trần Nhất Mộng

7.5/10
2197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Nửa Đường Xuất Giá

Nửa Đường Xuất Giá

7.5/10
4211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 14
Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

7.5/10
55110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 120
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

7.5/10
27494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Nhân Thần

Nhân Thần

7.5/10
2798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

7.5/10
13214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 42
Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?

Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?

7.5/10
28057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 36
Nhật Lạc Vân Hi

Nhật Lạc Vân Hi

7.5/10
11083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh [Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại]

Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh [Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại]

7.5/10
11460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 53
Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

7.5/10
842583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 532
Hoàng Hậu Là Đặc Công

Hoàng Hậu Là Đặc Công

7.5/10
1761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Xuyên Không

Chương 5
[Fanfic Đạo Tình] Ngoại truyện về Lam Tư

[Fanfic Đạo Tình] Ngoại truyện về Lam Tư

7.5/10
15228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Dịu Dàng Đến Bên Anh

Dịu Dàng Đến Bên Anh

7.5/10
16594

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

7.5/10
72988

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

7.5/10
45215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

7.5/10
14132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 52
Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

7.5/10
142800

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Trọng Sinh, Quân Sự, Xuyên Không

Chương 445
Bộ Bộ Phong Cương

Bộ Bộ Phong Cương

7.5/10
7841

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Quan Trường

Chương 34
Hãn Tặc

Hãn Tặc

7.5/10
8283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 32
Dục Hỏa Trùng Sinh Ta Phải Là Ác Nữ!
7/10
2368

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
2753

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sau Khi Sống Lại Ta Dẫn Dắt Bộ Lạc Xưng Bá Đại Lục
7.9/10
1329

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào
7.2/10
6052

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường

Thích Tới Muộn
7.3/10
1149

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn
7.2/10
1900

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư
7.8/10
4704

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá
7.8/10
23612

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
7.6/10
2854

Thể loại: Đô Thị

Ánh Trăng Sáng Của Đại Lão Nói Lắp
7.5/10
1688

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cùng Hàng Xóm Yêu Đương
7.4/10
1677

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Phép Diễn Dịch Cơ Bản
7.9/10
1330

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Khoa Huyễn

Phúc Vận Bảo Châu
7.7/10
1686

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi
7.6/10
1804

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thế Sự Hoang Đường
7.8/10
1859

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
7.9/10
2239

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Đẳng Cấp Người Thừa Kế
7.3/10
5198

Thể loại: Ngôn Tình

Sao Ngụ Nam Thành FULL
7/10
1459

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Khó chạm đến
8.5/10
5384

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cô Vợ Xấu Xí
7/10
22928

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
7.6/10
7861

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bảo Bối Trong Lòng Thẩm Tiên Sinh
7.9/10
11425

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Toàn Văn Hoàn FULL
7.9/10
2226

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Vậy Tôi Đi Trước Một Bước
7.4/10
1359

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Kẻ Đần Gả Cho Hoàn Khố Công Tử
7.6/10
4101

Thể loại: Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL
7.1/10
18746

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong
7.6/10
7280

Thể loại: Bách Hợp

Bhtt Mỹ Nhân
7.2/10
2413

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Kỳ Thực Không Phải Ta Muốn Biến Cong FULL
7.3/10
16098

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Bách Hợp

Vợ Nô Lệ
7.4/10
7535

Thể loại: Ngôn Tình

[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng
7.3/10
2351

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Nồng Hạ Nhật Trường
7.1/10
16066

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đừng luôn nhớ thương em
8.5/10
29248

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng
7.3/10
3230

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên
5.5/10
66325

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mệnh Vượng Phu
8.8/10
49856

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
7.6/10
124502

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy
7.6/10
19820

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị
8.1/10
16207

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
34867

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Y Tuyết Tiên Tử
7.5/10
5466

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ngoại Truyện Về Lam Tư
8.5/10
30925

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Tờ Di Chúc
8.5/10
11561

Thể loại: Trinh Thám

Vợ Mới Của Lục Thiếu
7.5/10
123774

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đừng Mãi Nhớ Thương Em
7.5/10
3764

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quân Bất Kiến Quân
7.5/10
12192

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh
7.5/10
106978

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Minh Như Thần Tư
7.5/10
36848

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi
7.5/10
5498

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Chủ
7.5/10
3703

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi
7.5/10
22111

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về
7.5/10
2647

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Diệp Lạc, Em Là Vợ Anh
7.5/10
7935

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

[Kết Ái Hệ Liệt] Vạn Kiếp Yêu Em 3
7.5/10
2951

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đích Nữ Vương Phi
7.5/10
364185

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
7.5/10
142862

Thể loại: Ngôn Tình

Người Con Gái Có
7.5/10
25254

Thể loại: Ngôn Tình

Căn Bệnh Mang Tên Em
7.5/10
4125

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thu Tư
7.5/10
50502

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
7.5/10
40054

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
7.5/10
158769

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
7.5/10
281914

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Phiền Phức
7.5/10
1281

Thể loại: Truyện Teen

Mẫu Đơn Chi Luyến
7.5/10
3077

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào
7.5/10
23864

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận
7.5/10
6886

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bá Tình Thủ Ái
7.5/10
18778

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Cách Vách, Đừng Nhìn Trộm
7.5/10
13229

Thể loại: Ngôn Tình

Bộ Khuy Kỳ Lạ
7.5/10
3960

Thể loại: Truyện Khác

Hồng Trần Nhất Mộng
7.5/10
2197

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nửa Đường Xuất Giá
7.5/10
4211

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
7.5/10
55110

Thể loại: Ngôn Tình

Trái Tim Màu Hổ Phách
7.5/10
27494

Thể loại: Ngôn Tình

Nhân Thần
7.5/10
2798

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bị Cầm Cố Đích Ba Ba
7.5/10
13214

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?
7.5/10
28057

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Nhật Lạc Vân Hi
7.5/10
11083

Thể loại: Đam Mỹ

Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh [Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại]
7.5/10
11460

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
7.5/10
842583

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Hậu Là Đặc Công
7.5/10
1761

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Xuyên Không

[Fanfic Đạo Tình] Ngoại truyện về Lam Tư
7.5/10
15228

Thể loại: Ngôn Tình

Dịu Dàng Đến Bên Anh
7.5/10
16594

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Được Yêu Mình Anh
7.5/10
72988

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Chủ Là Cực Phẩm
7.5/10
45215

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa
7.5/10
14132

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
7.5/10
142800

Thể loại: Lịch Sử, Trọng Sinh, Quân Sự, Xuyên Không

Bộ Bộ Phong Cương
7.5/10
7841

Thể loại: Đô Thị, Quan Trường

Hãn Tặc
7.5/10
8283

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn