Tác Giả Mễ Lộ Lộ

Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

8.5/10
17788

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

8.5/10
11656

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bạn Gái 60 %

Bạn Gái 60 %

8.5/10
19605

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Quan Tỳ

Quan Tỳ

8.5/10
14299

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3

Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3

8.5/10
8606

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bạn Gái 60%

Bạn Gái 60%

7.5/10
34430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 27
Nhật Ký Thuần Phu

Nhật Ký Thuần Phu

7.5/10
7172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 18
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

7.5/10
20422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

7.5/10
30428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Thanh Mai Đấu Trúc Mã

7.5/10
24841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Cải Tà Khó Quy Chính

Cải Tà Khó Quy Chính

7.5/10
18407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 19
Công Chúa Thuần Thú Sư

Công Chúa Thuần Thú Sư

7.5/10
24613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 30
Cá Nước Thân Mật

Cá Nước Thân Mật

7.7/10
40490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Bắt Nạt Em Tới Nghiện

Bắt Nạt Em Tới Nghiện

7.5/10
42651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Ôm Em Ôm Tới Nghiện

Ôm Em Ôm Tới Nghiện

8/10
37527

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Dẫn Sói Vào Nhà

Dẫn Sói Vào Nhà

7.5/10
14740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ác Nữ Vương Phách Lối

Ác Nữ Vương Phách Lối

7.5/10
10072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ăn Em Ăn Tới Nghiện

Ăn Em Ăn Tới Nghiện

7.9/10
120938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia
8.5/10
17788

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế
8.5/10
11656

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Gái 60 %
8.5/10
19605

Thể loại: Ngôn Tình

Quan Tỳ
8.5/10
14299

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3
8.5/10
8606

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Gái 60%
7.5/10
34430

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Nhật Ký Thuần Phu
7.5/10
7172

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đại Sói Hoang Ôn Nhu
7.5/10
20422

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện
7.5/10
30428

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thanh Mai Đấu Trúc Mã
7.5/10
24841

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cải Tà Khó Quy Chính
7.5/10
18407

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Công Chúa Thuần Thú Sư
7.5/10
24613

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cá Nước Thân Mật
7.7/10
40490

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bắt Nạt Em Tới Nghiện
7.5/10
42651

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ôm Em Ôm Tới Nghiện
8/10
37527

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Dẫn Sói Vào Nhà
7.5/10
14740

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Nữ Vương Phách Lối
7.5/10
10072

Thể loại: Ngôn Tình

Ăn Em Ăn Tới Nghiện
7.9/10
120938

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình