Tác Giả Mễ Lộ Lộ

Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

8.5/10
13971

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 10
Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

8.5/10
9932

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bạn Gái 60 %

Bạn Gái 60 %

8.5/10
15019

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Quan Tỳ

Quan Tỳ

8.5/10
11846

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3

Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3

8.5/10
7063

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bạn Gái 60%

Bạn Gái 60%

7.5/10
31338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 27
Nhật Ký Thuần Phu

Nhật Ký Thuần Phu

7.5/10
5811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 18
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

7.5/10
17211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

7.5/10
24995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Thanh Mai Đấu Trúc Mã

7.5/10
19326

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 12
Cải Tà Khó Quy Chính

Cải Tà Khó Quy Chính

7.5/10
14880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 19
Công Chúa Thuần Thú Sư

Công Chúa Thuần Thú Sư

7.5/10
19442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 30
Cá Nước Thân Mật

Cá Nước Thân Mật

7.7/10
34869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Bắt Nạt Em Tới Nghiện

Bắt Nạt Em Tới Nghiện

7.5/10
38138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Ôm Em Ôm Tới Nghiện

Ôm Em Ôm Tới Nghiện

8/10
30886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Dẫn Sói Vào Nhà

Dẫn Sói Vào Nhà

7.5/10
11569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ác Nữ Vương Phách Lối

Ác Nữ Vương Phách Lối

7.5/10
8286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ăn Em Ăn Tới Nghiện

Ăn Em Ăn Tới Nghiện

7.9/10
96655

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia
8.5/10
13971

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế
8.5/10
9932

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Gái 60 %
8.5/10
15019

Thể loại: Ngôn Tình

Quan Tỳ
8.5/10
11846

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3
8.5/10
7063

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Gái 60%
7.5/10
31338

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước

Nhật Ký Thuần Phu
7.5/10
5811

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh

Đại Sói Hoang Ôn Nhu
7.5/10
17211

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện
7.5/10
24995

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Thanh Mai Đấu Trúc Mã
7.5/10
19326

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Cải Tà Khó Quy Chính
7.5/10
14880

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Công Chúa Thuần Thú Sư
7.5/10
19442

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Cá Nước Thân Mật
7.7/10
34869

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Bắt Nạt Em Tới Nghiện
7.5/10
38138

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Ôm Em Ôm Tới Nghiện
8/10
30886

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Dẫn Sói Vào Nhà
7.5/10
11569

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Nữ Vương Phách Lối
7.5/10
8286

Thể loại: Ngôn Tình

Ăn Em Ăn Tới Nghiện
7.9/10
96655

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc