Tác Giả Manh Manh

Mạn Châu Sa - Thiên Sơn Song Hi

Mạn Châu Sa - Thiên Sơn Song Hi

7/10
1233

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

7.6/10
9600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 40
Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu FULL

Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu FULL

7.3/10
4301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 93
Mơ Ước Nph

Mơ Ước Nph

7.3/10
1379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Trùng Sinh Hào Môn Đại Tiểu Thư

Trùng Sinh Hào Môn Đại Tiểu Thư

7.6/10
19664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 130
Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

7.4/10
7000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Bất Tử Thiên Tôn

Bất Tử Thiên Tôn

7.3/10
1713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 7
Sáu Cái Vai Ác Ca Ca Đoàn Sủng Nhãi Con

Sáu Cái Vai Ác Ca Ca Đoàn Sủng Nhãi Con

7.4/10
26618

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 501
Sát Thủ Nữ Vương FULL

Sát Thủ Nữ Vương FULL

7.3/10
25387

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 134
Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch

7.6/10
5505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

7.8/10
4515

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 17
Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ FULL

Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ FULL

7.7/10
47568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 81
Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm

Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm

7/10
2375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 13
Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

7.5/10
12002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 41
Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

7.5/10
1790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 1
Tử Cực Thiên Hạ

Tử Cực Thiên Hạ

7.5/10
19412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng

Chương 115
Luyến Ái Hắc Đạo

Luyến Ái Hắc Đạo

7.5/10
4297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 4
Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh

Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh

7.5/10
45197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 33
Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

7.5/10
22926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 18
Mạn Châu Sa - Thiên Sơn Song Hi
7/10
1233

Thể loại: Ngôn Tình

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL
7.6/10
9600

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu FULL
7.3/10
4301

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Mơ Ước Nph
7.3/10
1379

Thể loại: Truyện Khác

Trùng Sinh Hào Môn Đại Tiểu Thư
7.6/10
19664

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn
7.4/10
7000

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bất Tử Thiên Tôn
7.3/10
1713

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Mạt Thế, Huyền huyễn

Sáu Cái Vai Ác Ca Ca Đoàn Sủng Nhãi Con
7.4/10
26618

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Sát Thủ Nữ Vương FULL
7.3/10
25387

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch
7.6/10
5505

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn
7.8/10
4515

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ FULL
7.7/10
47568

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm
7/10
2375

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao
7.5/10
12002

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người
7.5/10
1790

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tử Cực Thiên Hạ
7.5/10
19412

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng

Luyến Ái Hắc Đạo
7.5/10
4297

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh
7.5/10
45197

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ
7.5/10
22926

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ