Tác Giả Trường Dã Mạn Mạn

Giáo Thảo Cùng Phòng Không Đúng Lắm

Giáo Thảo Cùng Phòng Không Đúng Lắm

7.5/10
1278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 21
Xuyên Thành Thầy Của Hoàng Đế Hắc Liên Hoa

Xuyên Thành Thầy Của Hoàng Đế Hắc Liên Hoa

7.9/10
1081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 5
Không Ngừng Tìm Đường Chết Ta Bị Cố Nhị Gia Làm Hư

Không Ngừng Tìm Đường Chết Ta Bị Cố Nhị Gia Làm Hư

7.1/10
1845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 51
Bởi Vì Nghèo Chỉ Có Thể Khai Báo Hỏng Cơ Giáp

Bởi Vì Nghèo Chỉ Có Thể Khai Báo Hỏng Cơ Giáp

7.3/10
1482

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 105
Sáu Cái Vai Ác Ca Ca Đoàn Sủng Nhãi Con

Sáu Cái Vai Ác Ca Ca Đoàn Sủng Nhãi Con

7.4/10
4282

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Cùng Hàng Xóm Yêu Đương

Cùng Hàng Xóm Yêu Đương

7.4/10
1202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Bặc Mai

Bặc Mai

7.2/10
1387

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL

Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL

7.6/10
5874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 73
Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng

Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng

7.5/10
11544

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Nữ Phụ, Khoa Huyễn

Chương 103
Sát Thủ Nữ Vương FULL

Sát Thủ Nữ Vương FULL

7.3/10
17600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 134
Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch

7.6/10
2581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Quan Hệ Thuê Mướn Bà Lâm Xin Giơ Cao Đánh Khẽ

Quan Hệ Thuê Mướn Bà Lâm Xin Giơ Cao Đánh Khẽ

7.8/10
5211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 102
Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Ham Muốn Trần Tục

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Ham Muốn Trần Tục

7.6/10
1699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 5
Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm

Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm

7.6/10
1283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL

Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL

7.8/10
3373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

7/10
57391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 185
Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân FULL

Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân FULL

7.2/10
17884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 44
Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

7.8/10
2958

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 17
Tuyệt Địa Cầu Sinh FULL

Tuyệt Địa Cầu Sinh FULL

7.1/10
19947

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 90
Ảnh Đế FULL

Ảnh Đế FULL

7.1/10
21961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 83
Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ FULL

Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ FULL

7.7/10
37601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 81
Mau Xuyên Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

Mau Xuyên Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

7.7/10
2469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 23
Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm

Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm

7/10
1733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 13
Fog [điện Cạnh]

Fog [điện Cạnh]

7.5/10
17739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 133
Nghịch Tập [Tinh Tế]

Nghịch Tập [Tinh Tế]

8.7/10
31242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 134
Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

8.5/10
32949

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?

Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?

8.5/10
26519

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 30
Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

7.5/10
25325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 73
Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

7.5/10
9999

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 41
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

7.5/10
81955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 109
[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

7.5/10
45799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 90
Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người

7.5/10
1529

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 1
Tử Cực Thiên Hạ

Tử Cực Thiên Hạ

7.5/10
15529

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 115
Hôn Ước

Hôn Ước

7.5/10
28735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 40
Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!

Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!

7.5/10
88925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 104
Ảnh Đế

Ảnh Đế

7.5/10
89384

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 83
Luyến Ái Hắc Đạo

Luyến Ái Hắc Đạo

7.5/10
3708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 4
Trước Khi Ly Hôn

Trước Khi Ly Hôn

7.5/10
8265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 9
Thiên Hoàng Quý Trụ

Thiên Hoàng Quý Trụ

7.5/10
73992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 116
Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh

Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh

7.5/10
38835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 33
Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

7.5/10
21301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 18
Nịnh Thần Lăng Tiêu

Nịnh Thần Lăng Tiêu

7.5/10
59680

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 116
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

7.5/10
111868

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 93
Biết Trước Thiên Ý

Biết Trước Thiên Ý

7.5/10
3830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 8
Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

7.5/10
9067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Sa Chi Hoa

Sa Chi Hoa

7.5/10
5842

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
Tự Thị Cố Nhân Lai

Tự Thị Cố Nhân Lai

7.5/10
13027

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22
Tê Tức Chi Lục

Tê Tức Chi Lục

7.5/10
26419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 26
[12 Chòm Sao] Tình Yêu Giữa Hai Băng Nhóm Đối Đầu

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Giữa Hai Băng Nhóm Đối Đầu

7.5/10
11066

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Trường Thối Thúc Thúc

Trường Thối Thúc Thúc

7.5/10
9484

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Bạo Quân

Bạo Quân

7.5/10
55406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 111
Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi

Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi

7.5/10
23051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 34
Giáo Thảo Cùng Phòng Không Đúng Lắm
7.5/10
1278

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Thành Thầy Của Hoàng Đế Hắc Liên Hoa
7.9/10
1081

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Không Ngừng Tìm Đường Chết Ta Bị Cố Nhị Gia Làm Hư
7.1/10
1845

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Bởi Vì Nghèo Chỉ Có Thể Khai Báo Hỏng Cơ Giáp
7.3/10
1482

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Sáu Cái Vai Ác Ca Ca Đoàn Sủng Nhãi Con
7.4/10
4282

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Cùng Hàng Xóm Yêu Đương
7.4/10
1202

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Bặc Mai
7.2/10
1387

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL
7.6/10
5874

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng
7.5/10
11544

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Nữ Phụ, Khoa Huyễn

Sát Thủ Nữ Vương FULL
7.3/10
17600

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp Dịch
7.6/10
2581

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Quan Hệ Thuê Mướn Bà Lâm Xin Giơ Cao Đánh Khẽ
7.8/10
5211

Thể loại: Ngôn Tình

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Ham Muốn Trần Tục
7.6/10
1699

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm
7.6/10
1283

Thể loại: Ngôn Tình

Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL
7.8/10
3373

Thể loại: Đam Mỹ

Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện
7/10
57391

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân FULL
7.2/10
17884

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn
7.8/10
2958

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tuyệt Địa Cầu Sinh FULL
7.1/10
19947

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Ảnh Đế FULL
7.1/10
21961

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ FULL
7.7/10
37601

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Mau Xuyên Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay
7.7/10
2469

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm
7/10
1733

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Fog [điện Cạnh]
7.5/10
17739

Thể loại: Đam Mỹ

Nghịch Tập [Tinh Tế]
8.7/10
31242

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
8.5/10
32949

Thể loại: Đam Mỹ

Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?
8.5/10
26519

Thể loại: Truyện Teen

Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
7.5/10
25325

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao
7.5/10
9999

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
7.5/10
81955

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh
7.5/10
45799

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Phu Quân Của Đông Phương Bất Bại Không Phải Người
7.5/10
1529

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Tử Cực Thiên Hạ
7.5/10
15529

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Hôn Ước
7.5/10
28735

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
7.5/10
88925

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ảnh Đế
7.5/10
89384

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Luyến Ái Hắc Đạo
7.5/10
3708

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sắc

Trước Khi Ly Hôn
7.5/10
8265

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Thiên Hoàng Quý Trụ
7.5/10
73992

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh
7.5/10
38835

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ
7.5/10
21301

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Nịnh Thần Lăng Tiêu
7.5/10
59680

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
7.5/10
111868

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Biết Trước Thiên Ý
7.5/10
3830

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi
7.5/10
9067

Thể loại: Đam Mỹ

Sa Chi Hoa
7.5/10
5842

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tự Thị Cố Nhân Lai
7.5/10
13027

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tê Tức Chi Lục
7.5/10
26419

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Giữa Hai Băng Nhóm Đối Đầu
7.5/10
11066

Thể loại: Truyện Teen

Trường Thối Thúc Thúc
7.5/10
9484

Thể loại: Đam Mỹ

Bạo Quân
7.5/10
55406

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi
7.5/10
23051

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước