Tác Giả Mai Tử Endoh Makino

Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

7.1/10
1151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 58
Vai Ác Công Lược Nhiều Lần Cự Tuyệt Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh

Vai Ác Công Lược Nhiều Lần Cự Tuyệt Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh

7.2/10
1367

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 23
Siêu Cấp Đại Gia

Siêu Cấp Đại Gia

7.2/10
85056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 998
Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

7/10
4253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 42
Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

7/10
2038

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 7
Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

7.3/10
3802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 72
Ăn vạ chị đại

Ăn vạ chị đại

8.5/10
19078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 50
Mật hôn

Mật hôn

8.5/10
9899

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 94
Đợi Một Loài Hoa Nở

Đợi Một Loài Hoa Nở

7.7/10
9280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Việt Nam

Chương 56
Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều

Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều

8.3/10
16234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 58
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

8.5/10
57240

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Bởi vì yêu

Bởi vì yêu

8.5/10
2173

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Nô Gia Không Hoàn Lương

Nô Gia Không Hoàn Lương

7.5/10
20877

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 62
Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái

Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái

7.5/10
18792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Âm Mưu Của Tổng Tài

Âm Mưu Của Tổng Tài

7.5/10
7910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thanh Sơn Ẩm Ướt

Thanh Sơn Ẩm Ướt

7.5/10
23808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

7.5/10
58242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 63
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

7.5/10
27776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Cẩm Vân Che, Mạch Thượng Sương

Cẩm Vân Che, Mạch Thượng Sương

7.5/10
29147

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Giống Như Đã Từng Quen Biết

Giống Như Đã Từng Quen Biết

7.5/10
13237

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

7.5/10
56696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

7.5/10
28995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
8934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

7.5/10
4435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Làm Dâu Nhà Tỷ Phú
7.1/10
1151

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vai Ác Công Lược Nhiều Lần Cự Tuyệt Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh
7.2/10
1367

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Siêu Cấp Đại Gia
7.2/10
85056

Thể loại: Đô Thị

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
7/10
4253

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo
7/10
2038

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp
7.3/10
3802

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Ăn vạ chị đại
8.5/10
19078

Thể loại: Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Mật hôn
8.5/10
9899

Thể loại: Truyện Khác

Đợi Một Loài Hoa Nở
7.7/10
9280

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Việt Nam

Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều
8.3/10
16234

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Trọn Đời Không Buông Tay
8.5/10
57240

Thể loại: Ngôn Tình

Bởi vì yêu
8.5/10
2173

Thể loại: Ngôn Tình

Nô Gia Không Hoàn Lương
7.5/10
20877

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái
7.5/10
18792

Thể loại: Đam Mỹ

Âm Mưu Của Tổng Tài
7.5/10
7910

Thể loại: Ngôn Tình

Thanh Sơn Ẩm Ướt
7.5/10
23808

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Không Buông Tay
7.5/10
58242

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Giang Nam Hận
7.5/10
27776

Thể loại: Ngôn Tình

Cẩm Vân Che, Mạch Thượng Sương
7.5/10
29147

Thể loại: Ngôn Tình

Giống Như Đã Từng Quen Biết
7.5/10
13237

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
7.5/10
56696

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
7.5/10
28995

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
8934

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc
7.5/10
4435

Thể loại: Ngôn Tình