Tác Giả Mạc Bắc Hành Chu

Ngược Văn Nữ Chủ Nàng Không Theo Tuyến Tình Cảm

Ngược Văn Nữ Chủ Nàng Không Theo Tuyến Tình Cảm

7.6/10
1262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 5
Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã

Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã

7/10
4635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 24
Cửu Kiếp Hồ Tình

Cửu Kiếp Hồ Tình

8.5/10
14152

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 50
Cửu Kiếp Hồ Tình 2

Cửu Kiếp Hồ Tình 2

8.5/10
11311

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chương 50
Chào Anh, Thổ Hào!

Chào Anh, Thổ Hào!

7.5/10
42088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

7.5/10
76474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 227
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

7.5/10
23468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 56
Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

7.5/10
118443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 144
Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

7.5/10
10252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 47
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

7.5/10
479204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 173
Ngược Văn Nữ Chủ Nàng Không Theo Tuyến Tình Cảm
7.6/10
1262

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã
7/10
4635

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Cửu Kiếp Hồ Tình
8.5/10
14152

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Cửu Kiếp Hồ Tình 2
8.5/10
11311

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chào Anh, Thổ Hào!
7.5/10
42088

Thể loại: Ngôn Tình

Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
7.5/10
76474

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
7.5/10
23468

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​
7.5/10
118443

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu
7.5/10
10252

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
7.5/10
479204

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn