Tác Giả Cửu Lộ Phi Hương

Hòa Ly FULL

Hòa Ly FULL

7.6/10
20837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 80
Cô Nương Uy Vũ

Cô Nương Uy Vũ

7/10
1648

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Trùng Sinh Làm Quý Thê Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Trùng Sinh Làm Quý Thê Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

7.5/10
16887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 217
Mộng Cổ Xuyên Kim FULL

Mộng Cổ Xuyên Kim FULL

7.7/10
22606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 113
Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân

7.9/10
62049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 270
Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng

Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng

7.9/10
62526

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 318
Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

7.3/10
7073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 56
Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

7/10
6473

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Đệ Nhất Cuồng Phi Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ

Đệ Nhất Cuồng Phi Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ

7/10
27842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 78
Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

7.3/10
27072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Đông Phương, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 34
Ma Tôn

Ma Tôn

8.5/10
75907

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 90
Trăng Trong Kính

Trăng Trong Kính

8.5/10
25503

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

8.5/10
34018

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Bổn Vương Ở Đây 2

Bổn Vương Ở Đây 2

8.5/10
104553

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 89
Đồng thể

Đồng thể

8.5/10
13774

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 37
Phu Đào Huyệt

Phu Đào Huyệt

8.5/10
13426

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử

8.5/10
40643

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 19
Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

7.5/10
19008

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 94
Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!

Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!

7.5/10
16770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Thiên Thế Khúc

Thiên Thế Khúc

7.5/10
73241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 52
[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

7.5/10
400700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 150
Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Cửu Gia Đừng Làm Vậy

7.5/10
61627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 89
Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

7.5/10
215563

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng Sinh

Chương 218
Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

7.5/10
1856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Tang Ca

Tang Ca

7.5/10
7465

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 4
Tô Oản Thầm Mến!

Tô Oản Thầm Mến!

7.5/10
5457

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 5
Tuyết Thảo

Tuyết Thảo

7.5/10
9711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 11
Khinh Ngữ

Khinh Ngữ

7.5/10
32757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 54
Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

7.5/10
1838501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 1157
Thiên Hiểu

Thiên Hiểu

7.5/10
8356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Cùng Tấn Trường An

Cùng Tấn Trường An

7.5/10
11369

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

7.5/10
49783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 72
Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc

Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc

7.5/10
6902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chương 41
Chiêu Diêu

Chiêu Diêu

7.5/10
220233

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 81
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

7.5/10
70643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 51
Hộ Tâm

Hộ Tâm

7.5/10
210577

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 113
Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

7.5/10
164164

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Nhẫn Đông

Nhẫn Đông

7.5/10
7364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 10
Ti Mệnh

Ti Mệnh

7.5/10
90787

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 62
Tình Kiếp Tam Sinh

Tình Kiếp Tam Sinh

7.5/10
46921

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 15
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

7.5/10
10126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 23
Mập Mới Đẹp

Mập Mới Đẹp

7.5/10
11905

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 48
Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

7.5/10
9565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Mười Năm Không Xa

Mười Năm Không Xa

7.5/10
9433

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

7.5/10
10921

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 16
Đào Yêu

Đào Yêu

7.5/10
6219

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Bổn Vương Ở Đây

Bổn Vương Ở Đây

7.5/10
202000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 90
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

7.5/10
111207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 34
Bách Quỷ Tập

Bách Quỷ Tập

7.5/10
76293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 100
Sư Phụ (Hệ Liệt)

Sư Phụ (Hệ Liệt)

7.5/10
26859

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

7.5/10
68864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 53
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

7.5/10
34844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 47
Khuynh Thế

Khuynh Thế

7.5/10
8409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

7.5/10
124686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 72
Tiên Sở

Tiên Sở

7.5/10
22486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 140
Hòa Ly FULL
7.6/10
20837

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cô Nương Uy Vũ
7/10
1648

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Làm Quý Thê Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
7.5/10
16887

Thể loại: Ngôn Tình

Mộng Cổ Xuyên Kim FULL
7.7/10
22606

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
7.9/10
62049

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Đặc Vụ Trọng Sinh Xuyên Nhanh Thành Nữ Thần Toàn Năng
7.9/10
62526

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần
7.3/10
7073

Thể loại: Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi
7/10
6473

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đệ Nhất Cuồng Phi Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ
7/10
27842

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ
7.3/10
27072

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Đông Phương, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Ma Tôn
8.5/10
75907

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Trăng Trong Kính
8.5/10
25503

Thể loại: Ngôn Tình

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương
8.5/10
34018

Thể loại: Ngôn Tình

Bổn Vương Ở Đây 2
8.5/10
104553

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Đồng thể
8.5/10
13774

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Phu Đào Huyệt
8.5/10
13426

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử
8.5/10
40643

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!
7.5/10
19008

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!
7.5/10
16770

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Thế Khúc
7.5/10
73241

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Khác

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)
7.5/10
400700

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Cửu Gia Đừng Làm Vậy
7.5/10
61627

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
7.5/10
215563

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng Sinh

Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương
7.5/10
1856

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tang Ca
7.5/10
7465

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Tô Oản Thầm Mến!
7.5/10
5457

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Tuyết Thảo
7.5/10
9711

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Khinh Ngữ
7.5/10
32757

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Phượng Nghịch Thiên Hạ
7.5/10
1838501

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Thiên Hiểu
7.5/10
8356

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Tấn Trường An
7.5/10
11369

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vài Lần Hồn Mộng
7.5/10
49783

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
7.5/10
6902

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chiêu Diêu
7.5/10
220233

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Cô Nàng Mạnh Mẽ
7.5/10
70643

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Hộ Tâm
7.5/10
210577

Thể loại: Huyền Huyễn

Không Yêu Thì Biến
7.5/10
164164

Thể loại: Ngôn Tình

Nhẫn Đông
7.5/10
7364

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Ti Mệnh
7.5/10
90787

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Tình Kiếp Tam Sinh
7.5/10
46921

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Trăng Trong Gương
7.5/10
10126

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Mập Mới Đẹp
7.5/10
11905

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương
7.5/10
9565

Thể loại: Ngôn Tình

Mười Năm Không Xa
7.5/10
9433

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử
7.5/10
10921

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Đào Yêu
7.5/10
6219

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bổn Vương Ở Đây
7.5/10
202000

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Bảy Kiếp Xui Xẻo
7.5/10
111207

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Bách Quỷ Tập
7.5/10
76293

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Sư Phụ (Hệ Liệt)
7.5/10
26859

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May
7.5/10
68864

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Béo Mới Là Đẹp
7.5/10
34844

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Khuynh Thế
7.5/10
8409

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Muốn Đến Cửu Châu
7.5/10
124686

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Tiên Sở
7.5/10
22486

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp