Tác Giả Purple Whale

Đừng Hỏi Sao Full

Đừng Hỏi Sao Full

7.9/10
2833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Học Thêm Full

Học Thêm Full

7.7/10
120273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 46
Hứa Em Nửa Đời Nhớ Em Trọn Kiếp

Hứa Em Nửa Đời Nhớ Em Trọn Kiếp

7/10
2376

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Khi Phản Diện Yêu Nam Chính

Khi Phản Diện Yêu Nam Chính

7.9/10
1613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Kiếp Này Gặp Được Anh

Kiếp Này Gặp Được Anh

7.5/10
79000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Búp Bê Sữa Của Đại Thiếu Gia

Búp Bê Sữa Của Đại Thiếu Gia

8.5/10
78870

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

7.5/10
7885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 27
Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

7.5/10
12841

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Lời Nguyện Ước Vì Anh

Lời Nguyện Ước Vì Anh

7.5/10
4585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 21
Nàng Cận Của Chàng Hot Boy

Nàng Cận Của Chàng Hot Boy

7.5/10
11662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 56
Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (The Warlord Wants Forever)

Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (The Warlord Wants Forever)

7.5/10
8266

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 35
[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century

[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century

7.5/10
4682

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 12
Hoàng Cung Tư Truyện

Hoàng Cung Tư Truyện

7.5/10
102605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 92
The Price Of Pleasure

The Price Of Pleasure

7.5/10
12398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Chương 36
Thuyền Trưởng Đam Mê (The Captain Of All Pleasures)

Thuyền Trưởng Đam Mê (The Captain Of All Pleasures)

7.5/10
12124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 31
Kẻ Hùn Vốn

Kẻ Hùn Vốn

7.5/10
3356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 14
Hậu Cuốn Theo Chiều Gió

Hậu Cuốn Theo Chiều Gió

7.5/10
41525

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 89
Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

7.5/10
106085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 73
Khi Trời Gặp Đất

Khi Trời Gặp Đất

7.5/10
4757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Đừng Hỏi Sao Full
7.9/10
2833

Thể loại: Truyện Khác

Học Thêm Full
7.7/10
120273

Thể loại: Truyện Khác

Hứa Em Nửa Đời Nhớ Em Trọn Kiếp
7/10
2376

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Phản Diện Yêu Nam Chính
7.9/10
1613

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Kiếp Này Gặp Được Anh
7.5/10
79000

Thể loại: Ngôn Tình

Búp Bê Sữa Của Đại Thiếu Gia
8.5/10
78870

Thể loại: Ngôn Tình

Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi
7.5/10
7885

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà
7.5/10
12841

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lời Nguyện Ước Vì Anh
7.5/10
4585

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nàng Cận Của Chàng Hot Boy
7.5/10
11662

Thể loại: Truyện Teen

Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (The Warlord Wants Forever)
7.5/10
8266

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century
7.5/10
4682

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Hoàng Cung Tư Truyện
7.5/10
102605

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

The Price Of Pleasure
7.5/10
12398

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Thuyền Trưởng Đam Mê (The Captain Of All Pleasures)
7.5/10
12124

Thể loại: Phương Tây

Kẻ Hùn Vốn
7.5/10
3356

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Hậu Cuốn Theo Chiều Gió
7.5/10
41525

Thể loại: Phương Tây

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia
7.5/10
106085

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Khi Trời Gặp Đất
7.5/10
4757

Thể loại: Ngôn Tình