Tác Giả Lâm Áng Tư

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Nổi Tiếng Ở Giới Giải Trí

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Nổi Tiếng Ở Giới Giải Trí

7.1/10
1802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 14
Ta Cấp Vai Ác Đương Ba Ba Giới Giải Trí

Ta Cấp Vai Ác Đương Ba Ba Giới Giải Trí

8.3/10
33135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 343
Xuyên Thành Vai Ác Tổng Tài Tiểu Tình Nhân Giới Giải Trí

Xuyên Thành Vai Ác Tổng Tài Tiểu Tình Nhân Giới Giải Trí

7.3/10
15444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 214
Tôi Làm Cha Vai Ác

Tôi Làm Cha Vai Ác

7.3/10
3544

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 24
Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

7.1/10
4718

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 30
Toàn Thế Giới Anh Yêu Em Nhất

Toàn Thế Giới Anh Yêu Em Nhất

7.9/10
1933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Nam Xứng Chỉ Nghĩ Làm Công Cụ Người Giới Giải Trí

Nam Xứng Chỉ Nghĩ Làm Công Cụ Người Giới Giải Trí

7/10
33469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 272
Giáo Thảo Liêu Mà Ngọt

Giáo Thảo Liêu Mà Ngọt

7.6/10
7565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 50
Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

7.4/10
8575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 103
Anh Yêu Em Nhất Trên Đời [giới Giải Trí]

Anh Yêu Em Nhất Trên Đời [giới Giải Trí]

10.3/10
3537

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 15
Anh Yêu Em Nhất Trên Đời [Giới Giải Trí]

Anh Yêu Em Nhất Trên Đời [Giới Giải Trí]

9.3/10
3155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 15
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

9.3/10
31056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 175
Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

8.6/10
204900

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 196
Sau Khi Trọng Sinh Tôi Nổi Tiếng Ở Giới Giải Trí
7.1/10
1802

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Ta Cấp Vai Ác Đương Ba Ba Giới Giải Trí
8.3/10
33135

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Vai Ác Tổng Tài Tiểu Tình Nhân Giới Giải Trí
7.3/10
15444

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tôi Làm Cha Vai Ác
7.3/10
3544

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người
7.1/10
4718

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Toàn Thế Giới Anh Yêu Em Nhất
7.9/10
1933

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Xứng Chỉ Nghĩ Làm Công Cụ Người Giới Giải Trí
7/10
33469

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Giáo Thảo Liêu Mà Ngọt
7.6/10
7565

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn
7.4/10
8575

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Anh Yêu Em Nhất Trên Đời [giới Giải Trí]
10.3/10
3537

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Anh Yêu Em Nhất Trên Đời [Giới Giải Trí]
9.3/10
3155

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
9.3/10
31056

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
8.6/10
204900

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng