Tác Giả Lai Tự Viễn Phương

Chất Huyền

Chất Huyền

7/10
1109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Tần Ninh Phấn Đấu FULL

Tần Ninh Phấn Đấu FULL

7.4/10
4944

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 105
Diệp An

Diệp An

7.1/10
23146

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Bách Hợp, Mạt Thế

Chương 501
Dị Thế Đại Lãnh Chủ

Dị Thế Đại Lãnh Chủ

8.5/10
12848

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 17
Tình Yêu Tìm Đến

Tình Yêu Tìm Đến

7.5/10
12674

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 31
Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Trọng Sinh Thành Liệp Báo

7.5/10
57260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 143
Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

7.5/10
29885

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 164
Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

7.5/10
62363

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 75
Nam Vu

Nam Vu

7.5/10
32140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 76