Tác Giả Khốn Ỷ Nguy Lâu

Phàm Tâm Đại Động

Phàm Tâm Đại Động

7.5/10
13223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 30
Nhập Cốt Tương Tư

Nhập Cốt Tương Tư

7.5/10
15026

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 39
Bạn Trai Cũ

Bạn Trai Cũ

7.5/10
5886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Tương Tư Hữu Hại

Tương Tư Hữu Hại

7.5/10
11266

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 33
Nhiễu Chỉ Nhu

Nhiễu Chỉ Nhu

7.5/10
17198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 35
Bình Hoa

Bình Hoa

7.5/10
71683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 70
Cựu Mộng

Cựu Mộng

7.5/10
34995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 50
Mạo Hợp Thần Ly

Mạo Hợp Thần Ly

7.5/10
17214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Nhãn Ba Hoành

Nhãn Ba Hoành

7.5/10
10161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 32
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt

Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt

7.5/10
7180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 39
Liệt Tâm

Liệt Tâm

7.5/10
11817

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 37
Phược Long

Phược Long

7.5/10
12664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 35
Tình Động

Tình Động

7.5/10
7399

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 32
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

7.5/10
20122

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 20
Như Lâm Đại Địch

Như Lâm Đại Địch

7.5/10
9276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 35
Liễm Mi

Liễm Mi

7.5/10
4756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Đối Diện Tương Tư

Đối Diện Tương Tư

7.5/10
11638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 33
Bàng Môn Tả Đạo

Bàng Môn Tả Đạo

7.5/10
12881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 32
Vi Quân Cuồng

Vi Quân Cuồng

7.5/10
11250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 32
Phàm Tâm Đại Động
7.5/10
13223

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Nhập Cốt Tương Tư
7.5/10
15026

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Bạn Trai Cũ
7.5/10
5886

Thể loại: Đam Mỹ

Tương Tư Hữu Hại
7.5/10
11266

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Nhiễu Chỉ Nhu
7.5/10
17198

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Bình Hoa
7.5/10
71683

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cựu Mộng
7.5/10
34995

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Mạo Hợp Thần Ly
7.5/10
17214

Thể loại: Đam Mỹ

Nhãn Ba Hoành
7.5/10
10161

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
7.5/10
7180

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Liệt Tâm
7.5/10
11817

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Phược Long
7.5/10
12664

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Tình Động
7.5/10
7399

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
7.5/10
20122

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Như Lâm Đại Địch
7.5/10
9276

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Liễm Mi
7.5/10
4756

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Đối Diện Tương Tư
7.5/10
11638

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Bàng Môn Tả Đạo
7.5/10
12881

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Vi Quân Cuồng
7.5/10
11250

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ