Tác Giả Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL

Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL

7.9/10
2373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Thốn Đan Thanh FULL

Thốn Đan Thanh FULL

7.8/10
4666

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình

7.8/10
1842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 27
Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL

Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL

7.7/10
2724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 8
Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm

Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm

7.1/10
5934

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 35
Không Phải Duy Nhất

Không Phải Duy Nhất

7.4/10
2053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 9
Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

7.5/10
3199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 30
Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

7.4/10
2045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 18
Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

7.6/10
2953

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 16
Trong Núi Có Hồ Ly

Trong Núi Có Hồ Ly

7.4/10
1546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 16
Nghiện Ngủ FULL

Nghiện Ngủ FULL

7/10
1884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Dưới Đầu Ngón Tay FULL

Dưới Đầu Ngón Tay FULL

7.5/10
3645

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 28
Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

7.5/10
11349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 119
Em đều có gương mặt anh thích

Em đều có gương mặt anh thích

8.5/10
5828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 51
Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

7.6/10
1902

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

8.3/10
18507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 64
Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

7.4/10
68759

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 295
Cô Vợ Hung Dữ

Cô Vợ Hung Dữ

7.5/10
60889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Hiệp nữ khuynh thành - Tập 2

Hiệp nữ khuynh thành - Tập 2

8.5/10
12577

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 56
Hiệp nữ khuynh thành - Tập 1

Hiệp nữ khuynh thành - Tập 1

8.5/10
13530

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 42
Hiệp Nữ Khuynh Thành

Hiệp Nữ Khuynh Thành

7.5/10
30886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 194
Chào Em Hạ Hạ

Chào Em Hạ Hạ

7.5/10
3369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam

7.5/10
4530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 12
Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại

Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại

7.5/10
1476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài

Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài

7.5/10
4861

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 6
Nếu Có Kiếp Sau

Nếu Có Kiếp Sau

7.5/10
3338

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Quản Lý Tieba

Quản Lý Tieba

7.5/10
15990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 62
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
7625

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 17
Ám Yến

Ám Yến

7.5/10
36005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Ánh Dương Soi Lối

Ánh Dương Soi Lối

7.5/10
53170

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Thiên Địa Liệt Phong

Thiên Địa Liệt Phong

7.5/10
3114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự

Chương 11
Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL
7.9/10
2373

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thốn Đan Thanh FULL
7.8/10
4666

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình
7.8/10
1842

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL
7.7/10
2724

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm
7.1/10
5934

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Không Phải Duy Nhất
7.4/10
2053

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên
7.5/10
3199

Thể loại: Đô Thị

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình
7.4/10
2045

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np
7.6/10
2953

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trong Núi Có Hồ Ly
7.4/10
1546

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Nghiện Ngủ FULL
7/10
1884

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Dưới Đầu Ngón Tay FULL
7.5/10
3645

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL
7.5/10
11349

Thể loại: Đam Mỹ

Em đều có gương mặt anh thích
8.5/10
5828

Thể loại: Truyện Khác

Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó
7.6/10
1902

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn
8.3/10
18507

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
7.4/10
68759

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Hung Dữ
7.5/10
60889

Thể loại: Ngôn Tình

Hiệp nữ khuynh thành - Tập 2
8.5/10
12577

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hiệp nữ khuynh thành - Tập 1
8.5/10
13530

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hiệp Nữ Khuynh Thành
7.5/10
30886

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chào Em Hạ Hạ
7.5/10
3369

Thể loại: Ngôn Tình

Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam
7.5/10
4530

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Vợ Sát Thủ Dưới Tay Lục Lão Đại
7.5/10
1476

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài
7.5/10
4861

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Nếu Có Kiếp Sau
7.5/10
3338

Thể loại: Truyện Teen

Quản Lý Tieba
7.5/10
15990

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
7625

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Ám Yến
7.5/10
36005

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Dương Soi Lối
7.5/10
53170

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Địa Liệt Phong
7.5/10
3114

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự