Tác Giả Jennifer Ngoc Nguyen

Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát FULL

Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát FULL

7.2/10
27470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Đối Thủ Không Đội Trời Chung

8.5/10
6244

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 19
Chỉ Có Thể Là Anh

Chỉ Có Thể Là Anh

8.5/10
7208

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 21
Săn Chồng - Jennifer Crusie

Săn Chồng - Jennifer Crusie

8.5/10
13073

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 63
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

8.5/10
6100

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng

Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng

7.5/10
4892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 22
Săn Chồng (Manhunting)

Săn Chồng (Manhunting)

7.5/10
4098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 11
Thương Vụ Hôn Nhân (The Marriage Bargain)

Thương Vụ Hôn Nhân (The Marriage Bargain)

7.5/10
6056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 11
The Madness Of Lord Ian MacKenzie

The Madness Of Lord Ian MacKenzie

7.5/10
10203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Chương 24
The Many Sins Of Lord Cameron

The Many Sins Of Lord Cameron

7.5/10
11876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Chương 28
Bạn Cùng Giường Trái Tính

Bạn Cùng Giường Trái Tính

7.5/10
5549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13