Tác Giả Thanh Thanh Thủy Phì Tạo Phao

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.9/10
1280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 25
Gương Vỡ Khó Lành 2

Gương Vỡ Khó Lành 2

7/10
1551

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Mau Xuyên Nhiệm Vụ Pháo Hôi Lại Nghịch Tập

Mau Xuyên Nhiệm Vụ Pháo Hôi Lại Nghịch Tập

7.7/10
1063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc

7.7/10
1107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Mẹ Kế Xuyên Không Mang Cả Nhà Đi Làm Ruộng

Mẹ Kế Xuyên Không Mang Cả Nhà Đi Làm Ruộng

7.1/10
1050

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 5
Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân FULL

Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân FULL

7.1/10
2260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế

Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế

7.4/10
1248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 13
Nuông Chiều Trong Tay FULL

Nuông Chiều Trong Tay FULL

7/10
2348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ

7.8/10
1171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Tổng Thanh Xuyên Đương Họa Thủy Xuyên Thành Pháo Hôi Sau

Tổng Thanh Xuyên Đương Họa Thủy Xuyên Thành Pháo Hôi Sau

7.5/10
1081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 7
Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! FULL

Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! FULL

7.4/10
6830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 91
Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh

Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh

7.3/10
1301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp FULL

Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp FULL

7.8/10
25522

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 2186
Thập Niên Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ FULL

Thập Niên Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ FULL

7.1/10
9362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 788
Chạy Nạn Không Hoảng Hốt Cả Nhà Đại Lão Vội Làm Ruộng

Chạy Nạn Không Hoảng Hốt Cả Nhà Đại Lão Vội Làm Ruộng

7.7/10
17758

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 1589
Tường Hoa Năm Ấy

Tường Hoa Năm Ấy

7.2/10
1608

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 25
Phòng Tối Này Hơi Lạ

Phòng Tối Này Hơi Lạ

7.4/10
1240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Thử Một Lần Bước Về Phía Anh

Thử Một Lần Bước Về Phía Anh

7.8/10
1507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 23
Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

7.1/10
1786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 39
Hồi Tâm

Hồi Tâm

7.3/10
1186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!

Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!

7.3/10
2730

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Ánh Dương Sáng Ngời

Ánh Dương Sáng Ngời

7/10
1380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 22
Tranh Minh

Tranh Minh

7.5/10
2001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 65
Cử Đầu Vọng Minh Nguyệt

Cử Đầu Vọng Minh Nguyệt

7.1/10
1638

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 53
Hướng Dương Đón Nắng

Hướng Dương Đón Nắng

7.4/10
1716

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Toàn Cấp Thiên Kim Cô Đã Quay Lại

Toàn Cấp Thiên Kim Cô Đã Quay Lại

7.2/10
1145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

7.4/10
1321

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 26
Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn

Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn

7.9/10
2034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 41
Chàng Dâu Nuôi Từ Bé Của Thẩm Minh Húc FULL

Chàng Dâu Nuôi Từ Bé Của Thẩm Minh Húc FULL

7.8/10
6309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 42
Nông Trại Ngày Tận Thế

Nông Trại Ngày Tận Thế

7.6/10
1531

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Thám Hiểm, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 10
Thượng Một Giả Tổng Nghệ

Thượng Một Giả Tổng Nghệ

7.5/10
1803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 20
Bác Sĩ Của Anh FULL

Bác Sĩ Của Anh FULL

7/10
12844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!

Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!

7.6/10
5565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 148
Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

7.6/10
6436

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Ngươi Thật Quyến Rũ FULL

Ngươi Thật Quyến Rũ FULL

7.4/10
7834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 99
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.9/10
6436

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 513
Hạc Giấy

Hạc Giấy

7.5/10
1995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 30
Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ

Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ

7.8/10
2150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 15
Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

7.9/10
1672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 13
Nàng Tiên Hoa Của Lòng Anh

Nàng Tiên Hoa Của Lòng Anh

7.6/10
1318

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 9
Tiêu Tương Cô Tịch

Tiêu Tương Cô Tịch

7.6/10
1176

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 3
Người Thừa Kế Danh Gia

Người Thừa Kế Danh Gia

7/10
2080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 45
Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

7.5/10
5901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 471
Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng

7/10
4787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 151
Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

7.1/10
12977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 44
Đồ chơi của yêu long

Đồ chơi của yêu long

8.5/10
60086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 62
Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm

Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm

7.4/10
1601

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 13
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
16351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Hạnh Phúc Của Em 2

Hạnh Phúc Của Em 2

7.2/10
6945

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 182
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

7.4/10
7116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 241
Phu quân minh vương của ta

Phu quân minh vương của ta

8.5/10
9862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 62
Nhật ký lên chức của bạn trai xấu bụng

Nhật ký lên chức của bạn trai xấu bụng

8.5/10
3892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 15
Sau Khi Xem Mắt Ngài Cận Đột Nhiên Quấn Lấy Tôi

Sau Khi Xem Mắt Ngài Cận Đột Nhiên Quấn Lấy Tôi

7.7/10
2995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 28
Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài

Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài

7.7/10
2316

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 26
Địa Phủ Đế Vương

Địa Phủ Đế Vương

7.4/10
12448

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 191
Sớm Tối

Sớm Tối

7.6/10
5083

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 59
Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích

Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích

7/10
1706

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 15
Cầu Vồng Của Em

Cầu Vồng Của Em

7.9/10
1651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 9
Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh FULL

Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh FULL

7.5/10
35023

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 114
Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

7/10
10622

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 131
Sau Khi Lừa Tình 4 Đại Lão Bọn Hắn Đến Cửa Tìm

Sau Khi Lừa Tình 4 Đại Lão Bọn Hắn Đến Cửa Tìm

7/10
4143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 44
Hoàng Tử Tóc Dài Và Phù Thủy Độc Ác FULL

Hoàng Tử Tóc Dài Và Phù Thủy Độc Ác FULL

7.3/10
1748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 6
Lưu Hương

Lưu Hương

7.2/10
5867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 121
Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

7.7/10
19252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 338
Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL

Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL

7.4/10
3598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

7.9/10
26133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 247
Chỉ Vì Gặp Được Em

Chỉ Vì Gặp Được Em

7.6/10
5028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 53
Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần

Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần

7.5/10
1396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Tái Sinh Trong Đêm Tân Hôn Cô Vợ Ngọt Ngào Quay Trở Lại

Tái Sinh Trong Đêm Tân Hôn Cô Vợ Ngọt Ngào Quay Trở Lại

7.8/10
4024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 23
Đế Sủng Thánh Phi

Đế Sủng Thánh Phi

7.3/10
3045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công

Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công

7.5/10
2732

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 15
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

7.3/10
23177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 243
Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

7.5/10
4141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]

Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]

7.2/10
5434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
Vậy Thì Ở Bên Nhau FULL

Vậy Thì Ở Bên Nhau FULL

7.8/10
2209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài

Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài

7.9/10
2912

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 54
Chú Là Người Tôi Yêu

Chú Là Người Tôi Yêu

7.1/10
3181

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 23
Từ Trước Có Tòa Honmaru Tổng

Từ Trước Có Tòa Honmaru Tổng

8.2/10
1534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 0
Thư Tỏ Tình

Thư Tỏ Tình

7.4/10
1816

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 9
Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL

Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL

7.5/10
2123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Vương Bài Phụ Trợ Điện Cạnh

Vương Bài Phụ Trợ Điện Cạnh

7.6/10
10632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Chương 196
Toàn Năng Hầu Gái Về Hưu Sau Xuyên Nhanh

Toàn Năng Hầu Gái Về Hưu Sau Xuyên Nhanh

7.8/10
13306

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 182
Vai Ác Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Quá Phật Hệ Sinh Hoạt

Vai Ác Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Quá Phật Hệ Sinh Hoạt

7.9/10
21778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Wtw Ở Rể Fushiguro Gia Sao

Wtw Ở Rể Fushiguro Gia Sao

8.2/10
6009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 151
Học Hành Chăm Chỉ Ngọt Ngào Yêu Đương

Học Hành Chăm Chỉ Ngọt Ngào Yêu Đương

7.1/10
1854

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 16
Hướng Về Phía Anh

Hướng Về Phía Anh

7.9/10
3963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 40
The Truth

The Truth

7.6/10
2181

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 8
Cảng Tổng Chi Ta Là Cảnh Sát

Cảng Tổng Chi Ta Là Cảnh Sát

7.4/10
18243

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
Tiểu Cục Cưng Ăn No Sao

Tiểu Cục Cưng Ăn No Sao

7.1/10
8138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 80
Núi Và Biển FULL

Núi Và Biển FULL

7.6/10
2418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Mười Giai Hảo Hài Tử Hệ Thống Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Hài Tử

Mười Giai Hảo Hài Tử Hệ Thống Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Hài Tử

8.2/10
49795

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 501
Hp Ta Cú Mèo Lạc Đường

Hp Ta Cú Mèo Lạc Đường

7.9/10
6785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 151
Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

7.1/10
16749

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Võ Công Tự Động Tu Luyện Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng

Võ Công Tự Động Tu Luyện Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng

8.4/10
42508

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 501
Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ

Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ

7.3/10
51505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Muôn Vàn Mềm Mại FULL

Muôn Vàn Mềm Mại FULL

7/10
5229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 16
Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh

Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh

7.4/10
9483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 182
Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh

Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh

7.3/10
1893

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Đại Gả Hòa Thân Sau Ta Thành Đoàn Sủng

Đại Gả Hòa Thân Sau Ta Thành Đoàn Sủng

8.5/10
6370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 113
Hôm Nay Cũng Ở Kha Học Thế Giới Phiên Lịch Ngày

Hôm Nay Cũng Ở Kha Học Thế Giới Phiên Lịch Ngày

7.4/10
5183

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 74
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.9/10
1280

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Gương Vỡ Khó Lành 2
7/10
1551

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mau Xuyên Nhiệm Vụ Pháo Hôi Lại Nghịch Tập
7.7/10
1063

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Tới 70 Thôn Cô Cực Phẩm Không Dễ Chọc
7.7/10
1107

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mẹ Kế Xuyên Không Mang Cả Nhà Đi Làm Ruộng
7.1/10
1050

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân FULL
7.1/10
2260

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế
7.4/10
1248

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Nuông Chiều Trong Tay FULL
7/10
2348

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trọng Sinh 70 Cô Vợ Nhỏ Của Tên Tháo Hán Ngây Thơ
7.8/10
1171

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tổng Thanh Xuyên Đương Họa Thủy Xuyên Thành Pháo Hôi Sau
7.5/10
1081

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem! FULL
7.4/10
6830

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Em Là Tiểu Tình Ca Của Anh
7.3/10
1301

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp FULL
7.8/10
25522

Thể loại: Hài Hước, Võng Du, Huyền huyễn

Thập Niên Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ FULL
7.1/10
9362

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chạy Nạn Không Hoảng Hốt Cả Nhà Đại Lão Vội Làm Ruộng
7.7/10
17758

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tường Hoa Năm Ấy
7.2/10
1608

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phòng Tối Này Hơi Lạ
7.4/10
1240

Thể loại: Đam Mỹ

Thử Một Lần Bước Về Phía Anh
7.8/10
1507

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt
7.1/10
1786

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hồi Tâm
7.3/10
1186

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!
7.3/10
2730

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Dương Sáng Ngời
7/10
1380

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tranh Minh
7.5/10
2001

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cử Đầu Vọng Minh Nguyệt
7.1/10
1638

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Hướng Dương Đón Nắng
7.4/10
1716

Thể loại: Đam Mỹ

Toàn Cấp Thiên Kim Cô Đã Quay Lại
7.2/10
1145

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa
7.4/10
1321

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn
7.9/10
2034

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chàng Dâu Nuôi Từ Bé Của Thẩm Minh Húc FULL
7.8/10
6309

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nông Trại Ngày Tận Thế
7.6/10
1531

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Thám Hiểm, Võng Du, Huyền huyễn

Thượng Một Giả Tổng Nghệ
7.5/10
1803

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Bác Sĩ Của Anh FULL
7/10
12844

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!
7.6/10
5565

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm
7.6/10
6436

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ngươi Thật Quyến Rũ FULL
7.4/10
7834

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.9/10
6436

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hạc Giấy
7.5/10
1995

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ
7.8/10
2150

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
7.9/10
1672

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Nàng Tiên Hoa Của Lòng Anh
7.6/10
1318

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tiêu Tương Cô Tịch
7.6/10
1176

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Người Thừa Kế Danh Gia
7/10
2080

Thể loại: Đô Thị

Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt
7.5/10
5901

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng
7/10
4787

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng
7.1/10
12977

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không

Đồ chơi của yêu long
8.5/10
60086

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm
7.4/10
1601

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
16351

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hạnh Phúc Của Em 2
7.2/10
6945

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
7.4/10
7116

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Phu quân minh vương của ta
8.5/10
9862

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nhật ký lên chức của bạn trai xấu bụng
8.5/10
3892

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Sau Khi Xem Mắt Ngài Cận Đột Nhiên Quấn Lấy Tôi
7.7/10
2995

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài
7.7/10
2316

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Địa Phủ Đế Vương
7.4/10
12448

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Sớm Tối
7.6/10
5083

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích
7/10
1706

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cầu Vồng Của Em
7.9/10
1651

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh FULL
7.5/10
35023

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân
7/10
10622

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Sau Khi Lừa Tình 4 Đại Lão Bọn Hắn Đến Cửa Tìm
7/10
4143

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hoàng Tử Tóc Dài Và Phù Thủy Độc Ác FULL
7.3/10
1748

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Lưu Hương
7.2/10
5867

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
7.7/10
19252

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL
7.4/10
3598

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
7.9/10
26133

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chỉ Vì Gặp Được Em
7.6/10
5028

Thể loại: Việt Nam

Báo Cáo Điều Tra Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần
7.5/10
1396

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tái Sinh Trong Đêm Tân Hôn Cô Vợ Ngọt Ngào Quay Trở Lại
7.8/10
4024

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Đế Sủng Thánh Phi
7.3/10
3045

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công
7.5/10
2732

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia
7.3/10
23177

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch
7.5/10
4141

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]
7.2/10
5434

Thể loại: Truyện Khác

Vậy Thì Ở Bên Nhau FULL
7.8/10
2209

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Tiểu Thuyết Gia Thiên Tài
7.9/10
2912

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chú Là Người Tôi Yêu
7.1/10
3181

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Từ Trước Có Tòa Honmaru Tổng
8.2/10
1534

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Thư Tỏ Tình
7.4/10
1816

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL
7.5/10
2123

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Vương Bài Phụ Trợ Điện Cạnh
7.6/10
10632

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Toàn Năng Hầu Gái Về Hưu Sau Xuyên Nhanh
7.8/10
13306

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vai Ác Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Quá Phật Hệ Sinh Hoạt
7.9/10
21778

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Wtw Ở Rể Fushiguro Gia Sao
8.2/10
6009

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Học Hành Chăm Chỉ Ngọt Ngào Yêu Đương
7.1/10
1854

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Hướng Về Phía Anh
7.9/10
3963

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

The Truth
7.6/10
2181

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Cảng Tổng Chi Ta Là Cảnh Sát
7.4/10
18243

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Tiểu Cục Cưng Ăn No Sao
7.1/10
8138

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Núi Và Biển FULL
7.6/10
2418

Thể loại: Đam Mỹ

Mười Giai Hảo Hài Tử Hệ Thống Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Hài Tử
8.2/10
49795

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Hp Ta Cú Mèo Lạc Đường
7.9/10
6785

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh
7.1/10
16749

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Võ Công Tự Động Tu Luyện Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng
8.4/10
42508

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Chi Mười Giai Hảo Mụ Mụ
7.3/10
51505

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Muôn Vàn Mềm Mại FULL
7/10
5229

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Hầu Gái Tu Dưỡng Xuyên Nhanh
7.4/10
9483

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh
7.3/10
1893

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Đại Gả Hòa Thân Sau Ta Thành Đoàn Sủng
8.5/10
6370

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Hôm Nay Cũng Ở Kha Học Thế Giới Phiên Lịch Ngày
7.4/10
5183

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn