Tác Giả Hắc Nhan

Ngũ Canh Chung

Ngũ Canh Chung

7.2/10
1434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt

Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt

7.1/10
1832

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 25
Thần Chi Ngự Tòa

Thần Chi Ngự Tòa

7.2/10
1504

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 4
Thư sinh ta muốn xuyên

Thư sinh ta muốn xuyên

8.5/10
3582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Hoan Các Họa

Hoan Các Họa

8.3/10
13427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 18
Luân Hồi Đại Đế Truyện

Luân Hồi Đại Đế Truyện

6.5/10
9045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 109
Bạch long chi ước hệ liệt

Bạch long chi ước hệ liệt

8.5/10
15879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 57
Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

7.5/10
92063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 74
Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ

Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ

8.5/10
7194

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

8.5/10
136371

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Con Thứ

Con Thứ

8.5/10
10349

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

8.5/10
23649

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nhật ký gái gọi

Nhật ký gái gọi

8.5/10
13197

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

7.5/10
20633

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tàn Nô

Tàn Nô

7.5/10
18923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 14
Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

7.5/10
18587

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

7.5/10
30989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 167
Trường Mệnh Nữ

Trường Mệnh Nữ

7.5/10
9754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

7.5/10
16467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Cuồng Thú - Nhạc Nhan

Cuồng Thú - Nhạc Nhan

7.5/10
31021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 20
Quý Nhân

Quý Nhân

7.5/10
9830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

7.5/10
5744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Thái Tử Phi

Thái Tử Phi

7.5/10
14772

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Tái Giá

Tái Giá

7.5/10
40911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 32
Quần Lụa

Quần Lụa

7.5/10
14932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

7.5/10
48443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 16
Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới

Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới

7.5/10
5817

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

7.5/10
8550

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Công Chúa Dã Man

Công Chúa Dã Man

7.5/10
11911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

7.5/10
22663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Diệm Nương

Diệm Nương

7.5/10
20111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Con Thứ

Con Thứ

7.5/10
5725

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

7.5/10
13815

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Khát Thú

Khát Thú

7.2/10
14808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ngũ Canh Chung
7.2/10
1434

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt
7.1/10
1832

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thần Chi Ngự Tòa
7.2/10
1504

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Thư sinh ta muốn xuyên
8.5/10
3582

Thể loại: Truyện Khác

Hoan Các Họa
8.3/10
13427

Thể loại: Cổ Đại

Luân Hồi Đại Đế Truyện
6.5/10
9045

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Bạch long chi ước hệ liệt
8.5/10
15879

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
7.5/10
92063

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ
8.5/10
7194

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Văn Hương Nguyệt
8.5/10
136371

Thể loại: Ngôn Tình

Con Thứ
8.5/10
10349

Thể loại: Ngôn Tình

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
8.5/10
23649

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký gái gọi
8.5/10
13197

Thể loại: Ngôn Tình

Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch
7.5/10
20633

Thể loại: Ngôn Tình

Tàn Nô
7.5/10
18923

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi
7.5/10
18587

Thể loại: Ngôn Tình

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
7.5/10
30989

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Trường Mệnh Nữ
7.5/10
9754

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tiểu Thiếp
7.5/10
16467

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cuồng Thú - Nhạc Nhan
7.5/10
31021

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Quý Nhân
7.5/10
9830

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Táng Tình Quỷ Tịch Vũ
7.5/10
5744

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thái Tử Phi
7.5/10
14772

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tái Giá
7.5/10
40911

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Quần Lụa
7.5/10
14932

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Mộng Hoa Xuân
7.5/10
48443

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới
7.5/10
5817

Thể loại: Ngôn Tình

Diệp Thanh Hồng
7.5/10
8550

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Công Chúa Dã Man
7.5/10
11911

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dâu Trưởng
7.5/10
22663

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Diệm Nương
7.5/10
20111

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Con Thứ
7.5/10
5725

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại
7.5/10
13815

Thể loại: Ngôn Tình

Khát Thú
7.2/10
14808

Thể loại: Ngôn Tình