Tác Giả Hắc Nhãn Quyển

Thần Chi Ngự Tòa

Thần Chi Ngự Tòa

7.2/10
1110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 4
Thư sinh ta muốn xuyên

Thư sinh ta muốn xuyên

8.5/10
2511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Hoan Các Họa

Hoan Các Họa

8.3/10
10534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 18
Luân Hồi Đại Đế Truyện

Luân Hồi Đại Đế Truyện

6.5/10
6208

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 109
Bạch long chi ước hệ liệt

Bạch long chi ước hệ liệt

8.5/10
11903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 57
Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

7.5/10
82630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Khoa Huyễn

Chương 74
Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ

Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ

8.5/10
6339

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 10
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

8.5/10
120975

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Con Thứ

Con Thứ

8.5/10
9470

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

8.5/10
21585

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nhật ký gái gọi

Nhật ký gái gọi

8.5/10
9847

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

7.5/10
17418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tàn Nô

Tàn Nô

7.5/10
16697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 14
Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

7.5/10
15444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

7.5/10
24774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 167
Trường Mệnh Nữ

Trường Mệnh Nữ

7.5/10
8325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

7.5/10
13806

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Cuồng Thú - Nhạc Nhan

Cuồng Thú - Nhạc Nhan

7.5/10
25075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc

Chương 20
Quý Nhân

Quý Nhân

7.5/10
8365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 17
Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

7.5/10
4644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 11
Thái Tử Phi

Thái Tử Phi

7.5/10
12882

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Tái Giá

Tái Giá

7.5/10
35756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 32
Quần Lụa

Quần Lụa

7.5/10
13038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 20
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

7.5/10
41929

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 16
Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới

Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới

7.5/10
5038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

7.5/10
7430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Công Chúa Dã Man

Công Chúa Dã Man

7.5/10
10327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

7.5/10
19104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Diệm Nương

Diệm Nương

7.5/10
17880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Con Thứ

Con Thứ

7.5/10
5037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

7.5/10
12072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Khát Thú

Khát Thú

7.2/10
11582

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thần Chi Ngự Tòa
7.2/10
1110

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Huyền Huyễn

Thư sinh ta muốn xuyên
8.5/10
2511

Thể loại: Truyện Khác

Hoan Các Họa
8.3/10
10534

Thể loại: Cổ Đại

Luân Hồi Đại Đế Truyện
6.5/10
6208

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Bạch long chi ước hệ liệt
8.5/10
11903

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
7.5/10
82630

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Khoa Huyễn

Tánh Tình Quỷ Tịch Vũ
8.5/10
6339

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Văn Hương Nguyệt
8.5/10
120975

Thể loại: Ngôn Tình

Con Thứ
8.5/10
9470

Thể loại: Ngôn Tình

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
8.5/10
21585

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký gái gọi
8.5/10
9847

Thể loại: Ngôn Tình

Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch
7.5/10
17418

Thể loại: Ngôn Tình

Tàn Nô
7.5/10
16697

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi
7.5/10
15444

Thể loại: Ngôn Tình

Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
7.5/10
24774

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền Huyễn

Trường Mệnh Nữ
7.5/10
8325

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Thiếp
7.5/10
13806

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cuồng Thú - Nhạc Nhan
7.5/10
25075

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc

Quý Nhân
7.5/10
8365

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Táng Tình Quỷ Tịch Vũ
7.5/10
4644

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Thái Tử Phi
7.5/10
12882

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tái Giá
7.5/10
35756

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Quần Lụa
7.5/10
13038

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mộng Hoa Xuân
7.5/10
41929

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Mèo Hoang Từ Đâu Tới
7.5/10
5038

Thể loại: Ngôn Tình

Diệp Thanh Hồng
7.5/10
7430

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Công Chúa Dã Man
7.5/10
10327

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dâu Trưởng
7.5/10
19104

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Diệm Nương
7.5/10
17880

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Con Thứ
7.5/10
5037

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại
7.5/10
12072

Thể loại: Ngôn Tình

Khát Thú
7.2/10
11582

Thể loại: Ngôn Tình