Tác Giả Nhật Tử Kim Tam

Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

7.4/10
1267

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 11
Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký FULL

Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký FULL

7.4/10
2151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 50
Thủ Đô Sương Mù

Thủ Đô Sương Mù

7.8/10
1306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Phương Tây

Chương 25
Bán Tiên Hành Nghề Ông Chủ

Bán Tiên Hành Nghề Ông Chủ

7.1/10
1078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Song Thế Thân FULL

Song Thế Thân FULL

7.6/10
3181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

7.7/10
2186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 51
Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

7/10
1314

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Thiếu Tướng Nhẹ Một Chút

Thiếu Tướng Nhẹ Một Chút

7.9/10
8662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 33
Cạm Bẫy Của Quỷ

Cạm Bẫy Của Quỷ

7.8/10
1274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.9/10
2465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ

Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ

7.2/10
1147

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Bánh Quy Amoxicillin

Bánh Quy Amoxicillin

7.6/10
2111

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 36
Hành Trình Vô Tận

Hành Trình Vô Tận

7.6/10
1194

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui

Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui

7.4/10
1636

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 16
Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não

Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não

7.9/10
3655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 36
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
14082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Huyết Lệ Trần Gian

Huyết Lệ Trần Gian

7.7/10
2516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 53
Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”

Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”

7.8/10
1618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 7
Dũng Cảm Yêu Anh FULL

Dũng Cảm Yêu Anh FULL

7.2/10
3455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi FULL

Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi FULL

7.8/10
9238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 87
Ăn Miếng Trả Miếng FULL

Ăn Miếng Trả Miếng FULL

7.8/10
6082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 42
Gia Đình Nhỏ

Gia Đình Nhỏ

7.8/10
2479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 36
Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời

Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời

7.5/10
5026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 62
Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn

Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn

8.4/10
278424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 23
Tôi Thụ Tấu Hài Đi Hẹn Hò

Tôi Thụ Tấu Hài Đi Hẹn Hò

7.5/10
5130

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 62
Chuyến Xe Của Quỷ FULL

Chuyến Xe Của Quỷ FULL

7.4/10
2540

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 7
Em Không Cần Lại Cô Đơn

Em Không Cần Lại Cô Đơn

7.4/10
10341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 119
Kịch Một Vai FULL

Kịch Một Vai FULL

7.5/10
2049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
Kinh Doanh Dưới Âm Phủ FULL

Kinh Doanh Dưới Âm Phủ FULL

7.4/10
2056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Sau Ngàn Hoa Là Ngọc Thụ

Sau Ngàn Hoa Là Ngọc Thụ

7.8/10
1515

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Đoạt Nam Chủ Sảng Văn Kịch Bản

Đoạt Nam Chủ Sảng Văn Kịch Bản

7.2/10
8127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu

Chương 208
 Đấu La Ngươi Cái Này Phế Võ Hồn Không Thích Hợp

Đấu La Ngươi Cái Này Phế Võ Hồn Không Thích Hợp

7.3/10
14622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 227
Cùng Túc Địch Lẫn Nhau Xuyên Sau Ta Nên Làm Cái Gì Bây Giờ

Cùng Túc Địch Lẫn Nhau Xuyên Sau Ta Nên Làm Cái Gì Bây Giờ

7.3/10
13639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 204
 Đấu La Trọng Sinh Mã Hồng Tuấn

Đấu La Trọng Sinh Mã Hồng Tuấn

7.8/10
10163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 238
Tổng Biên Tập Không Thể Đáng Yêu Vậy Được FULL

Tổng Biên Tập Không Thể Đáng Yêu Vậy Được FULL

7.3/10
2363

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 20
Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

7.9/10
37213

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 529
Đàm Phán Hôn Nhân Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Đàm Phán Hôn Nhân Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

7.9/10
7669

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 77
Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

7.2/10
3434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 42
Bác Sĩ Khoa Ngoại Xuyên Thành Dân Quốc Tiểu Đáng Thương

Bác Sĩ Khoa Ngoại Xuyên Thành Dân Quốc Tiểu Đáng Thương

7.1/10
14584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 256
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

7.5/10
1434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Trùng Sinh Tôi Là Bạch Liên Hoa

Trùng Sinh Tôi Là Bạch Liên Hoa

7.7/10
6689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 67
Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

7.5/10
5763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Ngả Bài Nơi Này Là Hải Tặc Group Chat

Ngả Bài Nơi Này Là Hải Tặc Group Chat

7.8/10
12718

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Chinh Phục Kỉ Nguyên Bình Minh

Chinh Phục Kỉ Nguyên Bình Minh

7.6/10
1397

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Phương Tây, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 5
Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

7.6/10
6879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 47
Ly Hôn Tổng Tài Ác Ma Theo Đuổi Tôi

Ly Hôn Tổng Tài Ác Ma Theo Đuổi Tôi

7.6/10
2112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 24
Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn

Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn

8.5/10
10275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 166
Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

7.2/10
8931

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 75
Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng

Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng

7.6/10
1406

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 5
Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng Bản Dịch

Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng Bản Dịch

7/10
1858

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 16
Ca Ca Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ

Ca Ca Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ

7.5/10
2993

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 27
Quan Hệ Thế Thân FULL

Quan Hệ Thế Thân FULL

7.9/10
34296

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 194
Mount Blade Chiến Tranh Chi Phong

Mount Blade Chiến Tranh Chi Phong

8.2/10
13033

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
60 Y Thê Có Không Gian

60 Y Thê Có Không Gian

8.5/10
37371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
Ta Mới Không Cần Làm Nữ Võ Thần

Ta Mới Không Cần Làm Nữ Võ Thần

7.9/10
11215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 501
Chúng Ta Bỗng Nhiên Lại Yêu Nhau

Chúng Ta Bỗng Nhiên Lại Yêu Nhau

7.9/10
1761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Pháp Y Tần Minh - Quyển 2 Lời Tố Cáo Lặng Thầm

Pháp Y Tần Minh - Quyển 2 Lời Tố Cáo Lặng Thầm

7.6/10
2206

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị

Chương 7
Pháp Y Tần Minh - Quyển 3 Ngón Tay Thứ Mười Một

Pháp Y Tần Minh - Quyển 3 Ngón Tay Thứ Mười Một

7.9/10
1751

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 6
Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ

Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ

7.7/10
3123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Pháp Y Tần Minh Quyển 6 Kẻ Nhìn Trộm

Pháp Y Tần Minh Quyển 6 Kẻ Nhìn Trộm

7.7/10
3617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị

Chương 13
Trùng Sinh Duyên Âm Truyền Kiếp

Trùng Sinh Duyên Âm Truyền Kiếp

7.3/10
2291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 18
Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)

Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)

8.1/10
7950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 97
Vương Vấn

Vương Vấn

8.3/10
4620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 33
Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng

Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng

8.4/10
2992

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 33
Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

7.5/10
4486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 57
Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất FULL

Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất FULL

7.4/10
89754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 301
Giang Nguyên FULL

Giang Nguyên FULL

7.7/10
12053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

7.3/10
2387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Sự Phân Bào Nhiễm Sắc Thể Sau Bạo Hồng Toàn Tinh Tế

Sự Phân Bào Nhiễm Sắc Thể Sau Bạo Hồng Toàn Tinh Tế

7.4/10
1297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Vô Hạ FULL

Vô Hạ FULL

7/10
2018

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày [hoàn]

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày [hoàn]

8.2/10
1764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 6
Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL

Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL

7.5/10
1479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

7.1/10
31253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Hitobito Level 1 Ga Mottomo Tsuyoi

Hitobito Level 1 Ga Mottomo Tsuyoi

7.6/10
2586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không, Light Novel

Chương 20
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7.8/10
7174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 47
Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

7/10
1464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Bình Tà Bạo Quân

Bình Tà Bạo Quân

7.2/10
1922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 12
Công Chúa Bệnh Kiều FULL

Công Chúa Bệnh Kiều FULL

7.1/10
4642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Hp Phi Điển Hình Bạn Trai FULL

Hp Phi Điển Hình Bạn Trai FULL

7.9/10
1622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Thì Ra Cũng Chỉ Là Lợi Dụng

Thì Ra Cũng Chỉ Là Lợi Dụng

7/10
1809

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Việt Nam, Truyện Sủng

Chương 7
Tiểu Trù Nương Nhà Thợ Săn

Tiểu Trù Nương Nhà Thợ Săn

7.9/10
11603

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Hôm Nay Chúng Ta Sẽ Chia Tay FULL

Hôm Nay Chúng Ta Sẽ Chia Tay FULL

7.8/10
25911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Bạch Nguyệt Quang Đã Thay Đổi Rồi FULL

Bạch Nguyệt Quang Đã Thay Đổi Rồi FULL

7.5/10
39238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 39
Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

7.6/10
9493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 78
Hai Năm Trộm Về FULL

Hai Năm Trộm Về FULL

7.1/10
2745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

7.2/10
4301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 31
Đỉnh Cấp Khí Vận Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên Dịch

Đỉnh Cấp Khí Vận Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên Dịch

7/10
4930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Điên Rồi! Vừa Sống Lại Em Sẽ Phải Sinh Con Cho Anh

Điên Rồi! Vừa Sống Lại Em Sẽ Phải Sinh Con Cho Anh

7.1/10
3425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Nếu Có Thể Không Yêu Chàng FULL

Nếu Có Thể Không Yêu Chàng FULL

7.5/10
3439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Hp Drahar Tàn Khuyết Chữ Cái

Hp Drahar Tàn Khuyết Chữ Cái

7.4/10
2695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 24
Bạn Nhỏ Đáng Thương

Bạn Nhỏ Đáng Thương

7.6/10
5219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

7.2/10
16895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 193
Hắn Vô Cùng Bá Đạo

Hắn Vô Cùng Bá Đạo

7.8/10
1472

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Hương Tuyết Lúc 5 Giờ

Hương Tuyết Lúc 5 Giờ

7.8/10
1655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Sản Bào FULL

Sản Bào FULL

7.9/10
4328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Nịch Tửu FULL

Nịch Tửu FULL

7.4/10
46398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 86
Ngỡ Tình Cờ Lại Hoá Cơ Duyên

Ngỡ Tình Cờ Lại Hoá Cơ Duyên

7.4/10
1819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 12
Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác

7.9/10
24095

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Lão Ưng Ăn Anh Đào

Lão Ưng Ăn Anh Đào

7.4/10
3145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 10
Mối Mai FULL

Mối Mai FULL

7.6/10
3802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão
7.4/10
1267

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký FULL
7.4/10
2151

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Thủ Đô Sương Mù
7.8/10
1306

Thể loại: Đô Thị, Phương Tây

Bán Tiên Hành Nghề Ông Chủ
7.1/10
1078

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Song Thế Thân FULL
7.6/10
3181

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương
7.7/10
2186

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản
7/10
1314

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thiếu Tướng Nhẹ Một Chút
7.9/10
8662

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cạm Bẫy Của Quỷ
7.8/10
1274

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.9/10
2465

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ
7.2/10
1147

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bánh Quy Amoxicillin
7.6/10
2111

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hành Trình Vô Tận
7.6/10
1194

Thể loại: Truyện Khác

Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui
7.4/10
1636

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não
7.9/10
3655

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
14082

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Huyết Lệ Trần Gian
7.7/10
2516

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”
7.8/10
1618

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Dũng Cảm Yêu Anh FULL
7.2/10
3455

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi FULL
7.8/10
9238

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Ăn Miếng Trả Miếng FULL
7.8/10
6082

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Gia Đình Nhỏ
7.8/10
2479

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
7.5/10
5026

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn
8.4/10
278424

Thể loại: Truyện Khác

Tôi Thụ Tấu Hài Đi Hẹn Hò
7.5/10
5130

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chuyến Xe Của Quỷ FULL
7.4/10
2540

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình

Em Không Cần Lại Cô Đơn
7.4/10
10341

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Kịch Một Vai FULL
7.5/10
2049

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Kinh Doanh Dưới Âm Phủ FULL
7.4/10
2056

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sau Ngàn Hoa Là Ngọc Thụ
7.8/10
1515

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Đoạt Nam Chủ Sảng Văn Kịch Bản
7.2/10
8127

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu

 Đấu La Ngươi Cái Này Phế Võ Hồn Không Thích Hợp
7.3/10
14622

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Cùng Túc Địch Lẫn Nhau Xuyên Sau Ta Nên Làm Cái Gì Bây Giờ
7.3/10
13639

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

 Đấu La Trọng Sinh Mã Hồng Tuấn
7.8/10
10163

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Tổng Biên Tập Không Thể Đáng Yêu Vậy Được FULL
7.3/10
2363

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa
7.9/10
37213

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Mạt Thế

Đàm Phán Hôn Nhân Tô Tổng Đừng Tưởng Bở
7.9/10
7669

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn
7.2/10
3434

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bác Sĩ Khoa Ngoại Xuyên Thành Dân Quốc Tiểu Đáng Thương
7.1/10
14584

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản
7.5/10
1434

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trùng Sinh Tôi Là Bạch Liên Hoa
7.7/10
6689

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động
7.5/10
5763

Thể loại: Ngôn Tình

Ngả Bài Nơi Này Là Hải Tặc Group Chat
7.8/10
12718

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chinh Phục Kỉ Nguyên Bình Minh
7.6/10
1397

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Phương Tây, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np
7.6/10
6879

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ly Hôn Tổng Tài Ác Ma Theo Đuổi Tôi
7.6/10
2112

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn
8.5/10
10275

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp

Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu
7.2/10
8931

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng
7.6/10
1406

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền huyễn

Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng Bản Dịch
7/10
1858

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền huyễn

Ca Ca Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ
7.5/10
2993

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Quan Hệ Thế Thân FULL
7.9/10
34296

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Mount Blade Chiến Tranh Chi Phong
8.2/10
13033

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

60 Y Thê Có Không Gian
8.5/10
37371

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Ta Mới Không Cần Làm Nữ Võ Thần
7.9/10
11215

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chúng Ta Bỗng Nhiên Lại Yêu Nhau
7.9/10
1761

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Pháp Y Tần Minh - Quyển 2 Lời Tố Cáo Lặng Thầm
7.6/10
2206

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị

Pháp Y Tần Minh - Quyển 3 Ngón Tay Thứ Mười Một
7.9/10
1751

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ
7.7/10
3123

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Pháp Y Tần Minh Quyển 6 Kẻ Nhìn Trộm
7.7/10
3617

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị

Trùng Sinh Duyên Âm Truyền Kiếp
7.3/10
2291

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)
8.1/10
7950

Thể loại: Truyện Khác

Vương Vấn
8.3/10
4620

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng
8.4/10
2992

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng
7.5/10
4486

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất FULL
7.4/10
89754

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Giang Nguyên FULL
7.7/10
12053

Thể loại: Ngôn Tình

Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi
7.3/10
2387

Thể loại: Đam Mỹ

Sự Phân Bào Nhiễm Sắc Thể Sau Bạo Hồng Toàn Tinh Tế
7.4/10
1297

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Vô Hạ FULL
7/10
2018

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày [hoàn]
8.2/10
1764

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không

Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL
7.5/10
1479

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều
7.1/10
31253

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hitobito Level 1 Ga Mottomo Tsuyoi
7.6/10
2586

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không, Light Novel

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7.8/10
7174

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng
7/10
1464

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Tà Bạo Quân
7.2/10
1922

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Công Chúa Bệnh Kiều FULL
7.1/10
4642

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hp Phi Điển Hình Bạn Trai FULL
7.9/10
1622

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thì Ra Cũng Chỉ Là Lợi Dụng
7/10
1809

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Việt Nam, Truyện Sủng

Tiểu Trù Nương Nhà Thợ Săn
7.9/10
11603

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Hôm Nay Chúng Ta Sẽ Chia Tay FULL
7.8/10
25911

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bạch Nguyệt Quang Đã Thay Đổi Rồi FULL
7.5/10
39238

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng
7.6/10
9493

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Hai Năm Trộm Về FULL
7.1/10
2745

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân
7.2/10
4301

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đỉnh Cấp Khí Vận Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên Dịch
7/10
4930

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Điên Rồi! Vừa Sống Lại Em Sẽ Phải Sinh Con Cho Anh
7.1/10
3425

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nếu Có Thể Không Yêu Chàng FULL
7.5/10
3439

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hp Drahar Tàn Khuyết Chữ Cái
7.4/10
2695

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Bạn Nhỏ Đáng Thương
7.6/10
5219

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
7.2/10
16895

Thể loại: Đam Mỹ

Hắn Vô Cùng Bá Đạo
7.8/10
1472

Thể loại: Đam Mỹ

Hương Tuyết Lúc 5 Giờ
7.8/10
1655

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sản Bào FULL
7.9/10
4328

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nịch Tửu FULL
7.4/10
46398

Thể loại: Đam Mỹ

Ngỡ Tình Cờ Lại Hoá Cơ Duyên
7.4/10
1819

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác
7.9/10
24095

Thể loại: Ngôn Tình

Lão Ưng Ăn Anh Đào
7.4/10
3145

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mối Mai FULL
7.6/10
3802

Thể loại: Ngôn Tình