Tác Giả Tử Thuyết Thả Bạch

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

8.5/10
1218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 25
Tây Du Trọng Sinh Chi Ma Tăng Đường Huyền Trang

Tây Du Trọng Sinh Chi Ma Tăng Đường Huyền Trang

7.8/10
1368

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 37
Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng

Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng

7.5/10
1103

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Toàn Sư Môn Đều Biết Hai Người Ẩn Hôn

Toàn Sư Môn Đều Biết Hai Người Ẩn Hôn

7/10
1062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 5
Thăng Quan Kiến Hỉ

Thăng Quan Kiến Hỉ

7.3/10
1158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 7
Không Phục Thì Tới Làm Đi

Không Phục Thì Tới Làm Đi

7.9/10
1099

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất

Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất

7.4/10
1122

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 3
Nỗi Lòng Ánh Trăng

Nỗi Lòng Ánh Trăng

7.4/10
1894

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường

Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường

7.1/10
1315

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server

Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server

7.4/10
13072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 548
Nguyên Hạo Gia Viên

Nguyên Hạo Gia Viên

7.8/10
2153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 33
Trò Chơi Hướng Dẫn Tiểu Bạch Liên Câu Cá FULL

Trò Chơi Hướng Dẫn Tiểu Bạch Liên Câu Cá FULL

7.8/10
2472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

7.5/10
2550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Võ Đạo Trường Sinh Bắt Đầu Từ Thuật Nội Đan

Võ Đạo Trường Sinh Bắt Đầu Từ Thuật Nội Đan

7.5/10
4050

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 48
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

7.3/10
23294

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 243
Tinh Tế Siêu Sao Chi Lộ

Tinh Tế Siêu Sao Chi Lộ

8.1/10
7035

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 107
Toàn Thế Giới Đều Ở Ta Dưới Chân Xuyên Nhanh

Toàn Thế Giới Đều Ở Ta Dưới Chân Xuyên Nhanh

7.5/10
7398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 198
Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

7.8/10
1770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 12
Như Ý Xuân

Như Ý Xuân

7/10
10357

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 86
Liền Sợ Trà Xanh Có Kỹ Thuật Diễn

Liền Sợ Trà Xanh Có Kỹ Thuật Diễn

7.7/10
17601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 201
Xui Xẻo Thẳng Nam Ngoài Ý Muốn Biến Thành Trùng Mẫu Lúc Sau

Xui Xẻo Thẳng Nam Ngoài Ý Muốn Biến Thành Trùng Mẫu Lúc Sau

7.4/10
10300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 148
Ám Vệ Thủ Lĩnh C Vị Xuất Đạo Cổ Xuyên Kim

Ám Vệ Thủ Lĩnh C Vị Xuất Đạo Cổ Xuyên Kim

7.7/10
42784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 105
Tương Lai Mỹ Thực Hào Môn Sủng Hôn

Tương Lai Mỹ Thực Hào Môn Sủng Hôn

7.2/10
5690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thú Thế Mỹ Thực - Sủng Hôn Hằng Ngày

Thú Thế Mỹ Thực - Sủng Hôn Hằng Ngày

7.5/10
7040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 369
Thiên Sư Hạ Sơn

Thiên Sư Hạ Sơn

7.4/10
7753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Mãn Cấp Trọng Khai Trò Chơi Sinh Tồn Sau Vô Hạn

Mãn Cấp Trọng Khai Trò Chơi Sinh Tồn Sau Vô Hạn

8.3/10
47184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Lão Bà Ta Là Học Bá Dịch

Lão Bà Ta Là Học Bá Dịch

7.9/10
3066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 50
Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

7.7/10
43109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 107
Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ

Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ

7.1/10
3817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 19
Lâu Ngày Sinh Tình FULL

Lâu Ngày Sinh Tình FULL

7.3/10
4234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường FULL

Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường FULL

7.2/10
13847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 30
Tra Công Chúa Hề Hôm Nay Lại Hành Tôi

Tra Công Chúa Hề Hôm Nay Lại Hành Tôi

7.3/10
7748

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 90
Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa

Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa

7.9/10
2121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 6
Tinh Tế Linh Trù Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày

Tinh Tế Linh Trù Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày

7.2/10
4046

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 17
Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

7.6/10
2697

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 13
Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

7.9/10
37304

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 128
Không Phục Tới Làm

Không Phục Tới Làm

7.4/10
2077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Tất Cả Boss Hắc Hóa Đều Là Bạn Trai Tôi

Tất Cả Boss Hắc Hóa Đều Là Bạn Trai Tôi

7.8/10
2652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 6
Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối Cao

Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối Cao

7.5/10
1826

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 4
Hàn Thiên Ký

Hàn Thiên Ký

7.3/10
18289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 370
Gia Hữu Manh Vịt

Gia Hữu Manh Vịt

7.1/10
4451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 32
Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi

Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi

7.6/10
2859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 30
Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

7.9/10
18790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 1567
Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

7.4/10
7603

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

7.4/10
6006

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 39
Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo

7.8/10
4825

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 28
Kẹo sữa vị muối

Kẹo sữa vị muối

8.5/10
12461

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 72
Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương

Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương

7.4/10
15289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 110
Ân Nhân À Anh Chờ Em Lâu Rồi

Ân Nhân À Anh Chờ Em Lâu Rồi

7.6/10
4471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 31
Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

7.8/10
4957

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 36
Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Thất Nguyệt Tu Chân Giới

7.2/10
8747

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 130
Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ FULL

Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ FULL

7.7/10
83286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Chương 73
Nữ Phụ Mỗi Ngày Tìm Cách Kiếm Tiền

Nữ Phụ Mỗi Ngày Tìm Cách Kiếm Tiền

7.5/10
38714

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó

9.3/10
53317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 97
Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh

Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh

7.3/10
58501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 31
Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện

Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện

10.3/10
17445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 40
Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

7.2/10
4217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô

Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô

7.2/10
4750

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 10
Ta Là Bạn Của Husky

Ta Là Bạn Của Husky

5.5/10
8098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 26
Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

7.5/10
21870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 80
Oan Trái

Oan Trái

8.5/10
85001

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Mạch thượng hoa khai

Mạch thượng hoa khai

8.5/10
4967

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

7.9/10
58910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Xuyên Không

Chương 190
Chỉ Hát Cho Em Nghe

Chỉ Hát Cho Em Nghe

7.5/10
8503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi

7.5/10
15258

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người

Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người

7.5/10
3453

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 8
Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

7.5/10
52759

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 302
Tòng Long

Tòng Long

7.5/10
9664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 30
Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm

Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm

7.5/10
2225

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 7
Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi

Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi

7.5/10
5208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 13
Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

7.5/10
6078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Cô Vợ Bá Đạo

Cô Vợ Bá Đạo

7.5/10
9892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Ba Ba Đây Rồi

Ba Ba Đây Rồi

7.5/10
3233

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Nhát Gan Là Thua

Nhát Gan Là Thua

7.5/10
5675

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 16
Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

7.5/10
51934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 100
Lão Công Thực Tập

Lão Công Thực Tập

7.5/10
15189

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Sorry Girl! I’m Gay!

Sorry Girl! I’m Gay!

7.5/10
6266

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Cam Thân Tù Tỏa

Cam Thân Tù Tỏa

8/10
16077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái

7.5/10
19251

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 41
Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản

Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản

7.5/10
15459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Chuộc Lấy Tình Yêu

Chuộc Lấy Tình Yêu

7.5/10
17777

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Vu Sư Chi Lữ

Vu Sư Chi Lữ

7.5/10
12514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 62
Hữu Tử Sự Cánh Thành

Hữu Tử Sự Cánh Thành

7.5/10
37549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 76
Hồi Ức Của Chúng Ta

Hồi Ức Của Chúng Ta

7.5/10
1629

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 3
Ca Ca Sủng Nhi

Ca Ca Sủng Nhi

7.5/10
12850

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Ác Mã Ác Nhân Ky

Ác Mã Ác Nhân Ky

7.5/10
4080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 12
Tại Sao Anh Lại Trở Về?

Tại Sao Anh Lại Trở Về?

7.5/10
3627

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Yên Chi Trảm

Yên Chi Trảm

7.5/10
17577

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 123
Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

7.5/10
10827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Trùng Sinh Chi Tô Gia

Trùng Sinh Chi Tô Gia

7.5/10
31349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 80
Bàn Vận Công

Bàn Vận Công

7.5/10
4266

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Thế Giới Thiên Thần

Thế Giới Thiên Thần

7.5/10
6708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 26
Kế Hoạch Cải Tạo Phu Thị

Kế Hoạch Cải Tạo Phu Thị

7.5/10
3192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Bỉ Ngạn Lâm Uyên

Bỉ Ngạn Lâm Uyên

7.5/10
13050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 50
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

7.5/10
15866

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

7.5/10
20317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Oan Trái - Cấm Luyến

Oan Trái - Cấm Luyến

8/10
54079

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Hoàng hậu thích diễn của bạo quân
8.5/10
1218

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác

Tây Du Trọng Sinh Chi Ma Tăng Đường Huyền Trang
7.8/10
1368

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng
7.5/10
1103

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Toàn Sư Môn Đều Biết Hai Người Ẩn Hôn
7/10
1062

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thăng Quan Kiến Hỉ
7.3/10
1158

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Đông Phương, Huyền huyễn

Không Phục Thì Tới Làm Đi
7.9/10
1099

Thể loại: Đam Mỹ

Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất
7.4/10
1122

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền huyễn

Nỗi Lòng Ánh Trăng
7.4/10
1894

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường
7.1/10
1315

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Võng Du Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server
7.4/10
13072

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Nguyên Hạo Gia Viên
7.8/10
2153

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Trò Chơi Hướng Dẫn Tiểu Bạch Liên Câu Cá FULL
7.8/10
2472

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân
7.5/10
2550

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Võ Đạo Trường Sinh Bắt Đầu Từ Thuật Nội Đan
7.5/10
4050

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia
7.3/10
23294

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tinh Tế Siêu Sao Chi Lộ
8.1/10
7035

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Toàn Thế Giới Đều Ở Ta Dưới Chân Xuyên Nhanh
7.5/10
7398

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành
7.8/10
1770

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Như Ý Xuân
7/10
10357

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Liền Sợ Trà Xanh Có Kỹ Thuật Diễn
7.7/10
17601

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Xui Xẻo Thẳng Nam Ngoài Ý Muốn Biến Thành Trùng Mẫu Lúc Sau
7.4/10
10300

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Ám Vệ Thủ Lĩnh C Vị Xuất Đạo Cổ Xuyên Kim
7.7/10
42784

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Tương Lai Mỹ Thực Hào Môn Sủng Hôn
7.2/10
5690

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thú Thế Mỹ Thực - Sủng Hôn Hằng Ngày
7.5/10
7040

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thiên Sư Hạ Sơn
7.4/10
7753

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn Cấp Trọng Khai Trò Chơi Sinh Tồn Sau Vô Hạn
8.3/10
47184

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Lão Bà Ta Là Học Bá Dịch
7.9/10
3066

Thể loại: Đô Thị

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
7.7/10
43109

Thể loại: Đam Mỹ

Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ
7.1/10
3817

Thể loại: Nữ Phụ, Bách Hợp, Huyền huyễn

Lâu Ngày Sinh Tình FULL
7.3/10
4234

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường FULL
7.2/10
13847

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tra Công Chúa Hề Hôm Nay Lại Hành Tôi
7.3/10
7748

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa
7.9/10
2121

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tinh Tế Linh Trù Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày
7.2/10
4046

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần
7.6/10
2697

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân
7.9/10
37304

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Không Phục Tới Làm
7.4/10
2077

Thể loại: Đam Mỹ

Tất Cả Boss Hắc Hóa Đều Là Bạn Trai Tôi
7.8/10
2652

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối Cao
7.5/10
1826

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Hàn Thiên Ký
7.3/10
18289

Thể loại: Tiên Hiệp

Gia Hữu Manh Vịt
7.1/10
4451

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi
7.6/10
2859

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế
7.9/10
18790

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu
7.4/10
7603

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Độ Thiện Cảm Hôn Nhân
7.4/10
6006

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo
7.8/10
4825

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Kẹo sữa vị muối
8.5/10
12461

Thể loại: Truyện Khác

Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương
7.4/10
15289

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ân Nhân À Anh Chờ Em Lâu Rồi
7.6/10
4471

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!
7.8/10
4957

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thất Nguyệt Tu Chân Giới
7.2/10
8747

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ FULL
7.7/10
83286

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Nữ Phụ Mỗi Ngày Tìm Cách Kiếm Tiền
7.5/10
38714

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó
9.3/10
53317

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh
7.3/10
58501

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện
10.3/10
17445

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du, Huyền huyễn

Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người
7.2/10
4217

Thể loại: Đam Mỹ

Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô
7.2/10
4750

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Phương Tây

Ta Là Bạn Của Husky
5.5/10
8098

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ
7.5/10
21870

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ

Oan Trái
8.5/10
85001

Thể loại: Ngôn Tình

Mạch thượng hoa khai
8.5/10
4967

Thể loại: Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
7.9/10
58910

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Xuyên Không

Chỉ Hát Cho Em Nghe
7.5/10
8503

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi
7.5/10
15258

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người
7.5/10
3453

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu
7.5/10
52759

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tòng Long
7.5/10
9664

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm
7.5/10
2225

Thể loại: Truyện Teen

Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi
7.5/10
5208

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi
7.5/10
6078

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Vợ Bá Đạo
7.5/10
9892

Thể loại: Ngôn Tình

Ba Ba Đây Rồi
7.5/10
3233

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhát Gan Là Thua
7.5/10
5675

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)
7.5/10
51934

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Lão Công Thực Tập
7.5/10
15189

Thể loại: Ngôn Tình

Sorry Girl! I’m Gay!
7.5/10
6266

Thể loại: Đam Mỹ

Cam Thân Tù Tỏa
8/10
16077

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Anh Chàng Mở Khóa Thân Ái
7.5/10
19251

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
7.5/10
15459

Thể loại: Đam Mỹ

Chuộc Lấy Tình Yêu
7.5/10
17777

Thể loại: Ngôn Tình

Vu Sư Chi Lữ
7.5/10
12514

Thể loại: Huyền huyễn

Hữu Tử Sự Cánh Thành
7.5/10
37549

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hồi Ức Của Chúng Ta
7.5/10
1629

Thể loại: Truyện Teen

Ca Ca Sủng Nhi
7.5/10
12850

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Mã Ác Nhân Ky
7.5/10
4080

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Tại Sao Anh Lại Trở Về?
7.5/10
3627

Thể loại: Truyện Teen

Yên Chi Trảm
7.5/10
17577

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công
7.5/10
10827

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Tô Gia
7.5/10
31349

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Bàn Vận Công
7.5/10
4266

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thế Giới Thiên Thần
7.5/10
6708

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Kế Hoạch Cải Tạo Phu Thị
7.5/10
3192

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bỉ Ngạn Lâm Uyên
7.5/10
13050

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Sống Chung Với Bá Tước
7.5/10
15866

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
7.5/10
20317

Thể loại: Ngôn Tình

Oan Trái - Cấm Luyến
8/10
54079

Thể loại: Ngôn Tình