Tác Giả Granty

Hương Vị Đồng Xanh

Hương Vị Đồng Xanh

8.5/10
21992

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 50
Khoảng Cách Tình Yêu

Khoảng Cách Tình Yêu

8.5/10
60485

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 94
Nói yêu em 7 lần

Nói yêu em 7 lần

8.5/10
27436

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 87
7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em

8.5/10
29412

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 50
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

8.5/10
34143

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 79
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

7.5/10
49966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 43
Hương Vị Đồng Xanh
8.5/10
21992

Thể loại: Truyện Teen

Khoảng Cách Tình Yêu
8.5/10
60485

Thể loại: Truyện Teen

Nói yêu em 7 lần
8.5/10
27436

Thể loại: Truyện Teen

7 Ngày Để Nói Anh Yêu Em
8.5/10
29412

Thể loại: Truyện Teen

Nơi Ấy Có Anh
8.5/10
34143

Thể loại: Truyện Teen

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
7.5/10
49966

Thể loại: Truyện Teen