Tác Giả Giang Sơn Thương Lan

Chân Ngắn Phi Thường

Chân Ngắn Phi Thường

7.4/10
2323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 30
Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần

Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần

8.3/10
8155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 108
Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

7.8/10
3362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 45
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

7.6/10
4172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

7.8/10
3178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 50
Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

7.3/10
5357

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 52
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.6/10
11416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 30
Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

7.4/10
13097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 80
Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

7/10
7507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 66
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.6/10
47914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Hoành Hành Ngang Ngược

Hoành Hành Ngang Ngược

7.5/10
38476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 142
Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

7.5/10
66143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 123
Nửa Đời Thanh Tình

Nửa Đời Thanh Tình

7.5/10
214722

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 214
Nằm Vùng Quân Hôn

Nằm Vùng Quân Hôn

7.5/10
23448

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Chân Ngắn Phi Thường
7.4/10
2323

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế

Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần
8.3/10
8155

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo
7.8/10
3362

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
7.6/10
4172

Thể loại: Ngôn Tình

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ
7.8/10
3178

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Võng Du

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương
7.3/10
5357

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.6/10
11416

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!
7.4/10
13097

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!
7/10
7507

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.6/10
47914

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hoành Hành Ngang Ngược
7.5/10
38476

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Đại Hiệp Hồn
7.5/10
66143

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Nửa Đời Thanh Tình
7.5/10
214722

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nằm Vùng Quân Hôn
7.5/10
23448

Thể loại: Ngôn Tình