Tác Giả Tam Dương Thái Lai

Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi Lộ

Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi Lộ

7.4/10
3215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 501
Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo

Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo

7.8/10
8873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 50
Gia Thần

Gia Thần

7.4/10
2219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 25
Ta Cổ Đại Làm Danh Sư

Ta Cổ Đại Làm Danh Sư

7.9/10
2215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 21
Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế FULL

Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế FULL

7.4/10
22591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư FULL

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư FULL

7.1/10
9189

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Tây Khê Tạp Trở

Tây Khê Tạp Trở

8.5/10
2044

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

8.5/10
359031

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 31
Tặng người một bó hoa diên vĩ

Tặng người một bó hoa diên vĩ

8.5/10
10253

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Năm tháng là đóa hoa hai lần nở

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở

8.5/10
18453

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Mộc lan rạng khắp núi đồi

Mộc lan rạng khắp núi đồi

8.5/10
7231

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

7.5/10
46552

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 38
Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

7.5/10
228902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 193
Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

7.5/10
221006

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 221
Tứ Mạc Hí

Tứ Mạc Hí

7.5/10
66966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 87
Đích Nữ Tiên Đồ

Đích Nữ Tiên Đồ

7.5/10
2518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Món Đồ Chơi Của Ác Ma - Ma Cà Rồng

Món Đồ Chơi Của Ác Ma - Ma Cà Rồng

7.5/10
2162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Đừng Coi Thường Ta!

Đừng Coi Thường Ta!

7.5/10
6508

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 29
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

7.5/10
118569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 30
Độc Vương Hắc Sủng: Quỷ Vực Cửu Vương Phi

Độc Vương Hắc Sủng: Quỷ Vực Cửu Vương Phi

7.5/10
4727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị

Chương 16
Hoa Giải Phẫu Học

Hoa Giải Phẫu Học

7.5/10
8190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trinh Thám

Chương 42
Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn

7.5/10
72729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)

7.5/10
39521

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 11
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

7.5/10
34121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 20
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

7.5/10
19483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 28
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

7.5/10
13238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi Lộ
7.4/10
3215

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo
7.8/10
8873

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Gia Thần
7.4/10
2219

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác

Ta Cổ Đại Làm Danh Sư
7.9/10
2215

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế FULL
7.4/10
22591

Thể loại: Đam Mỹ

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư FULL
7.1/10
9189

Thể loại: Ngôn Tình

Tây Khê Tạp Trở
8.5/10
2044

Thể loại: Truyện Khác

Chẩm Thượng Thư
8.5/10
359031

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Tặng người một bó hoa diên vĩ
8.5/10
10253

Thể loại: Ngôn Tình

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở
8.5/10
18453

Thể loại: Ngôn Tình

Mộc lan rạng khắp núi đồi
8.5/10
7231

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
7.5/10
46552

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
7.5/10
228902

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Thần Y Đích Nữ
7.5/10
221006

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Tứ Mạc Hí
7.5/10
66966

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đích Nữ Tiên Đồ
7.5/10
2518

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Món Đồ Chơi Của Ác Ma - Ma Cà Rồng
7.5/10
2162

Thể loại: Đam Mỹ

Đừng Coi Thường Ta!
7.5/10
6508

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
7.5/10
118569

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Độc Vương Hắc Sủng: Quỷ Vực Cửu Vương Phi
7.5/10
4727

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị

Hoa Giải Phẫu Học
7.5/10
8190

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trinh Thám

Hoa Tư Dẫn
7.5/10
72729

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)
7.5/10
39521

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)
7.5/10
34121

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở
7.5/10
19483

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Sống Chung Với Bá Tước
7.5/10
13238

Thể loại: Ngôn Tình