Tác Giả Dương Dương Tưởng Yếu Nhật

Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL

Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL

7.6/10
3811

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 9
Bác Chiến Nhớ Anh

Bác Chiến Nhớ Anh

7.8/10
4093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Bảo Bối Giá Trên Trời Tổng Tài Mời Ký Đơn Ly Hôn

Bảo Bối Giá Trên Trời Tổng Tài Mời Ký Đơn Ly Hôn

7.9/10
12581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 50
Hoa Quỷ

Hoa Quỷ

7.5/10
9992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 37
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

8.8/10
21863

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 80
Đại Tiểu Thư Của Tôi

Đại Tiểu Thư Của Tôi

8.5/10
15716

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Mưu Trí Thời Tần Hán

Mưu Trí Thời Tần Hán

8.5/10
13885

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 67
Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

7.5/10
98647

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 101
Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn

Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn

7.5/10
29224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 30
Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

7.5/10
13434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 29
Cầu Người Tâm Đắc

Cầu Người Tâm Đắc

7.5/10
36784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 60
Thục Nữ Đụng Vào Người

Thục Nữ Đụng Vào Người

7.5/10
23334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Vương Gia Cầm Phi

Vương Gia Cầm Phi

7.5/10
10281

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Độc Vương Cốc

Độc Vương Cốc

7.5/10
7031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Ngốc Thê

Ngốc Thê

7.5/10
8121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Không Thể Ngừng Yêu

Không Thể Ngừng Yêu

7.5/10
8677

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Thật Giả Vị Hôn Thê

Thật Giả Vị Hôn Thê

7.5/10
10056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Nhật Ký Tân Hôn

Nhật Ký Tân Hôn

7.5/10
7648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh

Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh

7.5/10
51406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Trời Sáng Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Nói Tạm Biệt

7.5/10
6644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL
7.6/10
3811

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Bác Chiến Nhớ Anh
7.8/10
4093

Thể loại: Đam Mỹ

Bảo Bối Giá Trên Trời Tổng Tài Mời Ký Đơn Ly Hôn
7.9/10
12581

Thể loại: Đô Thị

Hoa Quỷ
7.5/10
9992

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào
8.8/10
21863

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Đại Tiểu Thư Của Tôi
8.5/10
15716

Thể loại: Ngôn Tình

Mưu Trí Thời Tần Hán
8.5/10
13885

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển
7.5/10
98647

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn
7.5/10
29224

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng
7.5/10
13434

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Cầu Người Tâm Đắc
7.5/10
36784

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thục Nữ Đụng Vào Người
7.5/10
23334

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Vương Gia Cầm Phi
7.5/10
10281

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Độc Vương Cốc
7.5/10
7031

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ngốc Thê
7.5/10
8121

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Không Thể Ngừng Yêu
7.5/10
8677

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thật Giả Vị Hôn Thê
7.5/10
10056

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nhật Ký Tân Hôn
7.5/10
7648

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh
7.5/10
51406

Thể loại: Ngôn Tình

Trời Sáng Nói Tạm Biệt
7.5/10
6644

Thể loại: Ngôn Tình