Tác Giả Du Nhiên

Nữ Phụ Chỉ Muốn Tập Trung Vào Sự Nghiệp

Nữ Phụ Chỉ Muốn Tập Trung Vào Sự Nghiệp

7.9/10
1093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 7
Quân Hôn Kiều Sủng Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân

Quân Hôn Kiều Sủng Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân

7.9/10
1426

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi

Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi

7.4/10
11123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Huyền Thoại Thánh Y

Huyền Thoại Thánh Y

7.9/10
4942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 55
Trọng Sinh Niên Đại Kiều Thê Có Không Gian

Trọng Sinh Niên Đại Kiều Thê Có Không Gian

7.8/10
19583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 50
Xuyên Nhanh Pháo Hôi Nhân Sinh 2

Xuyên Nhanh Pháo Hôi Nhân Sinh 2

8.3/10
12918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 398
Cưỡng Chế Hoan Sủng Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Cưỡng Chế Hoan Sủng Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

7/10
16874

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 130
Thôn Hoa Khó Gả

Thôn Hoa Khó Gả

7.6/10
12689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 37
Thừa Tướng Sủng Thê

Thừa Tướng Sủng Thê

7.5/10
15664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 61
Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

7.8/10
145746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 744
Giao Dịch Hào Môn Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

Giao Dịch Hào Môn Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

7.8/10
45733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 113
Tương Tư Chốn Bồn Hoa

Tương Tư Chốn Bồn Hoa

7.5/10
2661

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 7
Anh Là Người Mù Thì Đã Sao

Anh Là Người Mù Thì Đã Sao

7.5/10
6062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 16
Hoạn Phi Thiên Hạ

Hoạn Phi Thiên Hạ

7.5/10
223371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 307
Quá Khách

Quá Khách

7.5/10
14000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 44
Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi

Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi

7.5/10
9890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương

Chương 56
Tây Lam Yêu Ca

Tây Lam Yêu Ca

7.5/10
51161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 280
Hoàng Đế Tướng Công Khá Là Hư

Hoàng Đế Tướng Công Khá Là Hư

7.5/10
1656

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 2
Nữ Phụ Chỉ Muốn Tập Trung Vào Sự Nghiệp
7.9/10
1093

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Quân Hôn Kiều Sủng Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân
7.9/10
1426

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi
7.4/10
11123

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Huyền Thoại Thánh Y
7.9/10
4942

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Niên Đại Kiều Thê Có Không Gian
7.8/10
19583

Thể loại: Trọng Sinh

Xuyên Nhanh Pháo Hôi Nhân Sinh 2
8.3/10
12918

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Cưỡng Chế Hoan Sủng Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
7/10
16874

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Thôn Hoa Khó Gả
7.6/10
12689

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Thừa Tướng Sủng Thê
7.5/10
15664

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người
7.8/10
145746

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Giao Dịch Hào Môn Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần
7.8/10
45733

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tương Tư Chốn Bồn Hoa
7.5/10
2661

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Anh Là Người Mù Thì Đã Sao
7.5/10
6062

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hoạn Phi Thiên Hạ
7.5/10
223371

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Quá Khách
7.5/10
14000

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi
7.5/10
9890

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương

Tây Lam Yêu Ca
7.5/10
51161

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Hoàng Đế Tướng Công Khá Là Hư
7.5/10
1656

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không