Tác Giả Đông Bôn Tây Cố

Quân Tử Có Cửu Tư

Quân Tử Có Cửu Tư

10.3/10
122999

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Hai

Hai "Cầm" Cùng Vui

8.5/10
166240

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

8.2/10
3890549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 176
Hai 'Cầm' Cùng Vui

Hai 'Cầm' Cùng Vui

8.5/10
123957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 62
Cùng Nói Với Anh, Năm Tháng Bình Yên

Cùng Nói Với Anh, Năm Tháng Bình Yên

7.5/10
4727

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

7.5/10
160695

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Cặp Đôi Cầm Thú

Cặp Đôi Cầm Thú

7.5/10
152020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 59
Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

7.5/10
105888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

8.3/10
283167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 78
Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

7.5/10
137184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 53
Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ

Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ

7.5/10
197916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84