Tác Giả Đinh Dong

Hàn Băng Ám Lưu FULL

Hàn Băng Ám Lưu FULL

7.9/10
2152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

7.4/10
1366

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Hoạ Ái

Hoạ Ái

7.2/10
2304

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Mỗi ngày đại thần đều lo bị lộ clone

Mỗi ngày đại thần đều lo bị lộ clone

8.5/10
3236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Chương 10
Em Còn Nhớ Tôi Không FULL

Em Còn Nhớ Tôi Không FULL

7.8/10
49882

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

10.3/10
48065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 72
Không Thể Ký Hiệu

Không Thể Ký Hiệu

7.2/10
65648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Cửu Dĩ Hữu Tình

Cửu Dĩ Hữu Tình

7.8/10
33744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 88
Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn

Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn

10.3/10
31219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 105
Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

7.5/10
152490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 141
Quyết Chí Tiến Lên

Quyết Chí Tiến Lên

7.5/10
14378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 50
Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

7.5/10
38869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 52
Tuyệt Thế Hảo Baby

Tuyệt Thế Hảo Baby

7.5/10
4366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Thâm Độ Chí Tình

Thâm Độ Chí Tình

7.5/10
52446

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Sủng Phi Đường

Sủng Phi Đường

7.5/10
273908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 116
Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

7.5/10
24305

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Sư Huynh Là Nam Thần

Sư Huynh Là Nam Thần

7.5/10
22376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 73
Trọng Sinh Chi Quy Linh

Trọng Sinh Chi Quy Linh

7.5/10
84794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 91
Con Đường Trở Thành Sủng Phi

Con Đường Trở Thành Sủng Phi

7.5/10
1987

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 3
Tuyệt Đối Khế Hợp

Tuyệt Đối Khế Hợp

7.5/10
42537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 65
Hàn Băng Ám Lưu FULL
7.9/10
2152

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn
7.4/10
1366

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hoạ Ái
7.2/10
2304

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Mỗi ngày đại thần đều lo bị lộ clone
8.5/10
3236

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Em Còn Nhớ Tôi Không FULL
7.8/10
49882

Thể loại: Đam Mỹ

Chuyện Lạ Sau Phố Yêu
10.3/10
48065

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Huyền huyễn

Không Thể Ký Hiệu
7.2/10
65648

Thể loại: Đam Mỹ

Cửu Dĩ Hữu Tình
7.8/10
33744

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn
10.3/10
31219

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sống Lại Để Chuộc Lỗi
7.5/10
152490

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Quyết Chí Tiến Lên
7.5/10
14378

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ
7.5/10
38869

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tuyệt Thế Hảo Baby
7.5/10
4366

Thể loại: Đam Mỹ

Thâm Độ Chí Tình
7.5/10
52446

Thể loại: Đam Mỹ

Sủng Phi Đường
7.5/10
273908

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
7.5/10
24305

Thể loại: Ngôn Tình

Sư Huynh Là Nam Thần
7.5/10
22376

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Trọng Sinh Chi Quy Linh
7.5/10
84794

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Con Đường Trở Thành Sủng Phi
7.5/10
1987

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tuyệt Đối Khế Hợp
7.5/10
42537

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du