Tác Giả Tôn Diệp Nhiên

Nữ Tù Nhân Không Thể Đụng Của Đại Tá FULL

Nữ Tù Nhân Không Thể Đụng Của Đại Tá FULL

7.7/10
2925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 35
Xin đừng từ bỏ trị liệu

Xin đừng từ bỏ trị liệu

8.5/10
1476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 53
Không Thèm Yêu Đương Với Lão Bản​

Không Thèm Yêu Đương Với Lão Bản​

7.1/10
3395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 268
Người Bổ Khuyết

Người Bổ Khuyết

7.4/10
2305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 27
Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm FULL

Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm FULL

7.1/10
20810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 86
Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em! FULL

Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em! FULL

7.5/10
60017

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Bác Quân Nhất Tiêu Thời Không Sai Lệch

Bác Quân Nhất Tiêu Thời Không Sai Lệch

7.1/10
5024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 36
Hẹn Nhau Phía Sau Tan Vỡ

Hẹn Nhau Phía Sau Tan Vỡ

7.5/10
5811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 38
Chấp Niệm Nhất Sinh

Chấp Niệm Nhất Sinh

7.7/10
9550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 76
Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật

Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật

7.3/10
16624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 127
Hồi Ức Đau Thương

Hồi Ức Đau Thương

7.8/10
3186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 10
Cạm Bẫy Chết Người Tổng Tài Truy Thê 1

Cạm Bẫy Chết Người Tổng Tài Truy Thê 1

7.9/10
4763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 23
Khuyên anh nên sớm thích em

Khuyên anh nên sớm thích em

8.5/10
26975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 55
Không Thèm Yêu Sếp

Không Thèm Yêu Sếp

10.3/10
21931

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Bạch Đào Nhầm To Rồi

Bạch Đào Nhầm To Rồi

7.3/10
10262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

7.5/10
10016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 58
Anh Cũng Có Ngày Này

Anh Cũng Có Ngày Này

9.3/10
32175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 43
Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

7.5/10
7991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Nữ Tù Nhân Không Thể Đụng Của Đại Tá FULL
7.7/10
2925

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xin đừng từ bỏ trị liệu
8.5/10
1476

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Không Thèm Yêu Đương Với Lão Bản​
7.1/10
3395

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Bổ Khuyết
7.4/10
2305

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm FULL
7.1/10
20810

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em! FULL
7.5/10
60017

Thể loại: Ngôn Tình

Bác Quân Nhất Tiêu Thời Không Sai Lệch
7.1/10
5024

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Hẹn Nhau Phía Sau Tan Vỡ
7.5/10
5811

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chấp Niệm Nhất Sinh
7.7/10
9550

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật
7.3/10
16624

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hồi Ức Đau Thương
7.8/10
3186

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Cạm Bẫy Chết Người Tổng Tài Truy Thê 1
7.9/10
4763

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Khuyên anh nên sớm thích em
8.5/10
26975

Thể loại: Truyện Khác

Không Thèm Yêu Sếp
10.3/10
21931

Thể loại: Ngôn Tình

Bạch Đào Nhầm To Rồi
7.3/10
10262

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)
7.5/10
10016

Thể loại: Linh Dị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Anh Cũng Có Ngày Này
9.3/10
32175

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)
7.5/10
7991

Thể loại: Ngôn Tình