Tác Giả Bi Thương Đích Thủy Tích

Gấu Trắng

Gấu Trắng

7.5/10
2013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

7.1/10
5540

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 70
Anh Thanh Niên Số Hưởng

Anh Thanh Niên Số Hưởng

7/10
7979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Cô Vợ Hoàn Hảo

Cô Vợ Hoàn Hảo

6.5/10
8573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 237
Hết tiền vào đại học, ta đành đi Đồ Long

Hết tiền vào đại học, ta đành đi Đồ Long

6.7/10
1867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Kiếm Hiệp

Chương 4
Mạt Thế Chi Cô Thành

Mạt Thế Chi Cô Thành

7.5/10
6236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 19
Ly Độc Tình Yêu

Ly Độc Tình Yêu

8.5/10
3697

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta

7.5/10
2342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh

Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh

7.5/10
6898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
7974

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 17
Tuyền Qua

Tuyền Qua

7.5/10
15610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 70
Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang

7.5/10
3672

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Liều Thuốc Độc Mang Tên Tình Ái

Liều Thuốc Độc Mang Tên Tình Ái

7.5/10
6189

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 10
Gấu Trắng
7.5/10
2013

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh
7.1/10
5540

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Anh Thanh Niên Số Hưởng
7/10
7979

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Hoàn Hảo
6.5/10
8573

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hết tiền vào đại học, ta đành đi Đồ Long
6.7/10
1867

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Kiếm Hiệp

Mạt Thế Chi Cô Thành
7.5/10
6236

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ly Độc Tình Yêu
8.5/10
3697

Thể loại: Ngôn Tình

Trượng Phu Trẻ Tuổi Xinh Đẹp Của Ta
7.5/10
2342

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh
7.5/10
6898

Thể loại: Ngôn Tình

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
7974

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tuyền Qua
7.5/10
15610

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang
7.5/10
3672

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Liều Thuốc Độc Mang Tên Tình Ái
7.5/10
6189

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình