Tác Giả Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

7.2/10
14672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường

Chương 100
Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

7.2/10
2192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 9
[cao H] Chinh Phục Nam Thần

[cao H] Chinh Phục Nam Thần

8.1/10
38820

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Dịch Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Dịch Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

7.5/10
8800

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 86
Em Có Quyền Duy Trì Trầm Mặc

Em Có Quyền Duy Trì Trầm Mặc

7.9/10
2919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 26
Phúc Vận Bảo Châu

Phúc Vận Bảo Châu

7.7/10
1857

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

7.8/10
3727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 49
Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

7/10
13774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 64
Bó Hoa Của Narcissus

Bó Hoa Của Narcissus

7.7/10
3064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 31
Bạch Tuyết Và Sói Xám

Bạch Tuyết Và Sói Xám

7.5/10
1857

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 6
Đêm Dục Không Thôi

Đêm Dục Không Thôi

7.4/10
8850

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 47
Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên FULL

Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên FULL

7.5/10
46492

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế

Chương 63
Tổng Tài Quá Ngọt Ngào

Tổng Tài Quá Ngọt Ngào

7.9/10
4974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 16
Hệ Thống Sắc Nữ FULL

Hệ Thống Sắc Nữ FULL

7.2/10
535249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 479
Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

9.3/10
115216

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 100
Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

7.7/10
4975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 20
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

8.3/10
93077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 111
Mệnh Vượng Phu

Mệnh Vượng Phu

8.8/10
57586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 154
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

7.6/10
21482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 246
Bất Thần

Bất Thần

8.5/10
26358

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng

7.5/10
31846

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

7.5/10
116402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 450
Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

7.4/10
41791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 67
Bên Trái

Bên Trái

7.5/10
16834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 27
A Ly

A Ly

7.5/10
2867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Mua Được Tiểu Đào Thê

Mua Được Tiểu Đào Thê

7.5/10
248798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 131
Thích Cậu

Thích Cậu

7.5/10
10321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 29
Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

7.5/10
1441

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1
Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)

Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)

7.5/10
69930

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 60
Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan

7.5/10
15804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 45
Hoàng Thượng Uy Vũ!

Hoàng Thượng Uy Vũ!

7.5/10
9892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 17
Giang Sơn Tác Giá

Giang Sơn Tác Giá

7.5/10
3690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 9
I Miss You, Best Friend

I Miss You, Best Friend

7.5/10
13502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 56
Tình Hoặc

Tình Hoặc

7.5/10
7188

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

7.5/10
5076

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 28
Viên Kẹo Nhỏ

Viên Kẹo Nhỏ

7.5/10
7024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 19
Nghịch Thần

Nghịch Thần

7.5/10
15539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 21
Thái Hậu, Chuyện Này Không Hợp Phép Tắc

Thái Hậu, Chuyện Này Không Hợp Phép Tắc

7.5/10
21545

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 20
Sắc Lang Thượng Sai Giường

Sắc Lang Thượng Sai Giường

7.5/10
16205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 30
Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

7.5/10
57699

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 39
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

7.5/10
4250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

7.5/10
54916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

7.5/10
410619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào
7.2/10
14672

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn
7.2/10
2192

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

[cao H] Chinh Phục Nam Thần
8.1/10
38820

Thể loại: Truyện Khác

Dịch Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn
7.5/10
8800

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Em Có Quyền Duy Trì Trầm Mặc
7.9/10
2919

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Phúc Vận Bảo Châu
7.7/10
1857

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu
7.8/10
3727

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên
7/10
13774

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Bó Hoa Của Narcissus
7.7/10
3064

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Bạch Tuyết Và Sói Xám
7.5/10
1857

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây

Đêm Dục Không Thôi
7.4/10
8850

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên FULL
7.5/10
46492

Thể loại: Mạt Thế

Tổng Tài Quá Ngọt Ngào
7.9/10
4974

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hệ Thống Sắc Nữ FULL
7.2/10
535249

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người
9.3/10
115216

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm
7.7/10
4975

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền huyễn

Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
8.3/10
93077

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Mệnh Vượng Phu
8.8/10
57586

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Ta Có Một Bầy Họa Thủy
7.6/10
21482

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Bất Thần
8.5/10
26358

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
7.5/10
31846

Thể loại: Ngôn Tình

[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi
7.5/10
116402

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ
7.4/10
41791

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Bên Trái
7.5/10
16834

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

A Ly
7.5/10
2867

Thể loại: Ngôn Tình

Mua Được Tiểu Đào Thê
7.5/10
248798

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thích Cậu
7.5/10
10321

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người
7.5/10
1441

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được)
7.5/10
69930

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan
7.5/10
15804

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hoàng Thượng Uy Vũ!
7.5/10
9892

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Giang Sơn Tác Giá
7.5/10
3690

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

I Miss You, Best Friend
7.5/10
13502

Thể loại: Truyện Teen

Tình Hoặc
7.5/10
7188

Thể loại: Đam Mỹ

Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng
7.5/10
5076

Thể loại: Truyện Teen

Viên Kẹo Nhỏ
7.5/10
7024

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nghịch Thần
7.5/10
15539

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Thái Hậu, Chuyện Này Không Hợp Phép Tắc
7.5/10
21545

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Sắc Lang Thượng Sai Giường
7.5/10
16205

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu
7.5/10
57699

Thể loại: Trinh Thám

Em Gái Táo Chín
7.5/10
4250

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh
7.5/10
54916

Thể loại: Ngôn Tình

Có Chạy Đằng Trời
7.5/10
410619

Thể loại: Ngôn Tình