Tác Giả Đại Hà Đông Lưu

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

7.7/10
1245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

7.6/10
3631

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 66
Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

8.2/10
29161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 146
Xuyên Qua Chư Thiên

Xuyên Qua Chư Thiên

8.4/10
22632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 501
Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

7.7/10
2454

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 21
Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

7.6/10
8898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

7.4/10
9450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
2096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Cơ Khát

Cơ Khát

7.5/10
6058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 15
Xuyên Toa Chư Thiên

Xuyên Toa Chư Thiên

7.5/10
19997

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 195
Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

7.5/10
4208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ
7.7/10
1245

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
7.6/10
3631

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp
8.2/10
29161

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Qua Chư Thiên
8.4/10
22632

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp
7.7/10
2454

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn
7.6/10
8898

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống
7.4/10
9450

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
2096

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cơ Khát
7.5/10
6058

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Xuyên Toa Chư Thiên
7.5/10
19997

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu
7.5/10
4208

Thể loại: Đam Mỹ