Tác Giả Cửu Tịch Công Tử

Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Của Đại Lão

Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Của Đại Lão

7.2/10
1084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!

Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!

7.3/10
2019

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Tình Yêu Nho Nhỏ

Tình Yêu Nho Nhỏ

7.7/10
1383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Ta Có Chín Tiên Phong Đạo Cốt Sư Huynh

Ta Có Chín Tiên Phong Đạo Cốt Sư Huynh

7.3/10
19075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 195
Cách Sơn Hải FULL

Cách Sơn Hải FULL

7.2/10
3694

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Một Lòng Muốn Chết

Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Một Lòng Muốn Chết

7.8/10
41847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 501
Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh

Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh

7.7/10
5662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 28
Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ

Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ

7.9/10
2465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 16
Xuyên nhanh: ký chủ một lòng muốn chết

Xuyên nhanh: ký chủ một lòng muốn chết

8.5/10
19084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 447
Tinh Tế Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Tinh Tế Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

7.9/10
10401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 37
Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

7.5/10
6210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 25
Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

7.7/10
37182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 365
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

8.4/10
56510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 167
Cửu Vũ Thần Tôn

Cửu Vũ Thần Tôn

8.5/10
9675

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 30
Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Một Quả Dâu Tây Nhỏ

7.5/10
3269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 12
Lời Nói Dối

Lời Nói Dối

7.5/10
28248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

7.5/10
5221

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 12
Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Của Đại Lão
7.2/10
1084

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!
7.3/10
2019

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Nho Nhỏ
7.7/10
1383

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Có Chín Tiên Phong Đạo Cốt Sư Huynh
7.3/10
19075

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cách Sơn Hải FULL
7.2/10
3694

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Một Lòng Muốn Chết
7.8/10
41847

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh
7.7/10
5662

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ
7.9/10
2465

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Xuyên nhanh: ký chủ một lòng muốn chết
8.5/10
19084

Thể loại: Truyện Khác

Tinh Tế Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật
7.9/10
10401

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế
7.5/10
6210

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan
7.7/10
37182

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài
8.4/10
56510

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cửu Vũ Thần Tôn
8.5/10
9675

Thể loại: Tiên Hiệp

Một Quả Dâu Tây Nhỏ
7.5/10
3269

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Lời Nói Dối
7.5/10
28248

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng
7.5/10
5221

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế