Tác Giả Cố Uyên Linh Linh Nhất Động

Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi

Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi

7.8/10
1438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

8.5/10
6896

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

8.5/10
40715

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

8.5/10
192359

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 411
Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

7.5/10
40960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 59
Dụ Chàng Cắn Câu

Dụ Chàng Cắn Câu

7.5/10
31705

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 24
Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại

Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại

7.5/10
3643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 9
Ác Dương Phác Lang

Ác Dương Phác Lang

7.5/10
5876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

7.5/10
4675

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Thê Nô

Thê Nô

7.5/10
32826

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 20
Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

7.5/10
164528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 158
Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

7.5/10
479345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 576
Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

7.5/10
6114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

7.5/10
7496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

7.5/10
8799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Dê Ác Đánh Sói

Dê Ác Đánh Sói

7.5/10
6332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

7.5/10
5764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

7.5/10
6165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Phu Quân Mặt Quỷ

Phu Quân Mặt Quỷ

7.5/10
7369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 7
Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

7.5/10
9625

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Tình Nhân Tuổi 18

Tình Nhân Tuổi 18

7.5/10
199540

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 287
Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi
7.8/10
1438

Thể loại: Ngôn Tình

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên
8.5/10
6896

Thể loại: Ngôn Tình

Ma vương hoàng hậu
8.5/10
40715

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Mẹ độc thân tuổi 18
8.5/10
192359

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình
7.5/10
40960

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dụ Chàng Cắn Câu
7.5/10
31705

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại
7.5/10
3643

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Ác Dương Phác Lang
7.5/10
5876

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn
7.5/10
4675

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thê Nô
7.5/10
32826

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
7.5/10
164528

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
7.5/10
479345

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn
7.5/10
6114

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ôn Nhu Nộ Tướng Công
7.5/10
7496

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Độc Nhất Nam Nhân Tâm
7.5/10
8799

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dê Ác Đánh Sói
7.5/10
6332

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ
7.5/10
5764

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ách Dương Tình Quanh Co
7.5/10
6165

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phu Quân Mặt Quỷ
7.5/10
7369

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên
7.5/10
9625

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Tình Nhân Tuổi 18
7.5/10
199540

Thể loại: Ngôn Tình