Tác Giả Agatha Christie

Giết người trong mộng

Giết người trong mộng

8.5/10
7046

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Những quân bài trên mặt bàn

Những quân bài trên mặt bàn

8.5/10
11417

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 26
Những chiếc đồng hồ treo tường

Những chiếc đồng hồ treo tường

8.5/10
8923

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 23
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông

8.5/10
18671

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 31
Bức họa chết người

Bức họa chết người

8.5/10
4209

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 27
Một Nắm Lúa Mạch

Một Nắm Lúa Mạch

8.5/10
2239

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Hẹn Với Tử Thần

Hẹn Với Tử Thần

8.5/10
2500

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 2
Cô Gái Thứ Ba

Cô Gái Thứ Ba

8.5/10
2093

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Cây Bách Buồn

Cây Bách Buồn

8.5/10
2233

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Bộ Tứ

Bộ Tứ

8.5/10
6855

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Vì Sao Ông Ackroyd Chết

Vì Sao Ông Ackroyd Chết

8.5/10
8092

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
Tình Yêu Phù Thủy

Tình Yêu Phù Thủy

8.5/10
2338

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Thảm Kịch Ở Styles

Thảm Kịch Ở Styles

8.5/10
5242

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Thám Tử Rời Sân Khấu

Thám Tử Rời Sân Khấu

8.5/10
9517

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Sau Tang Lễ

Sau Tang Lễ

8.5/10
1799

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Rượu Độc Lóng Lánh

Rượu Độc Lóng Lánh

8.5/10
8470

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Người Đàn Ông Bí Ẩn

Người Đàn Ông Bí Ẩn

8.5/10
3381

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Mười Người Da Đen Nhỏ

Mười Người Da Đen Nhỏ

8.5/10
3679

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Yêu Hận Vô Biên

Yêu Hận Vô Biên

7.5/10
133407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 46
Giờ G

Giờ G

7.5/10
5582

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 18
Tôi Vô Tội

Tôi Vô Tội

7.5/10
6241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Người Đàn Bà Hoang Dã

Người Đàn Bà Hoang Dã

7.5/10
4764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Phương Tây

Chương 16
Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!

Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!

7.5/10
15088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 38
Ly Dị, Tuyệt Vọng Và Dễ Thương

Ly Dị, Tuyệt Vọng Và Dễ Thương

7.5/10
7630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 30
Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò

Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò

7.5/10
8940

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 36
Bắt Được Anh Rồi Nhé

Bắt Được Anh Rồi Nhé

7.5/10
12230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 35
Hôn Lễ Tử Thần

Hôn Lễ Tử Thần

7.5/10
10054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 32
Vụ Án Bí Ẩn Ở Styles (Thảm Kịch Ở Styles)

Vụ Án Bí Ẩn Ở Styles (Thảm Kịch Ở Styles)

7.5/10
5492

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 15
Tận Cùng Là Cái Chết

Tận Cùng Là Cái Chết

7.5/10
6268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 22
Nữ Thần Báo Oán

Nữ Thần Báo Oán

7.5/10
7207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 22
Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu

Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu

7.5/10
11689

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 39
Chuyến Tàu 16 Giờ 50

Chuyến Tàu 16 Giờ 50

7.5/10
8258

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 27
5 Giờ 25 Phút

5 Giờ 25 Phút

7.5/10
10402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 31
10 Người Da Đen Nhỏ

10 Người Da Đen Nhỏ

7.5/10
5780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 17
Án Mạng Ðêm Cuối Năm

Án Mạng Ðêm Cuối Năm

7.5/10
3520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 8
Chết Trong Đêm Noel

Chết Trong Đêm Noel

7.5/10
3738

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 7
Chuỗi Án Mạng A.B.C

Chuỗi Án Mạng A.B.C

7.5/10
12796

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 35
Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)

Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)

7.5/10
7148

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 25
Giết người trong mộng
8.5/10
7046

Thể loại: Truyện Khác

Những quân bài trên mặt bàn
8.5/10
11417

Thể loại: Trinh Thám

Những chiếc đồng hồ treo tường
8.5/10
8923

Thể loại: Trinh Thám

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông
8.5/10
18671

Thể loại: Trinh Thám

Bức họa chết người
8.5/10
4209

Thể loại: Trinh Thám

Một Nắm Lúa Mạch
8.5/10
2239

Thể loại: Truyện Khác

Hẹn Với Tử Thần
8.5/10
2500

Thể loại: Truyện Khác

Cô Gái Thứ Ba
8.5/10
2093

Thể loại: Truyện Khác

Cây Bách Buồn
8.5/10
2233

Thể loại: Truyện Khác

Bộ Tứ
8.5/10
6855

Thể loại: Truyện Khác

Vì Sao Ông Ackroyd Chết
8.5/10
8092

Thể loại: Truyện Khác

Tình Yêu Phù Thủy
8.5/10
2338

Thể loại: Truyện Khác

Thảm Kịch Ở Styles
8.5/10
5242

Thể loại: Truyện Khác

Thám Tử Rời Sân Khấu
8.5/10
9517

Thể loại: Truyện Khác

Sau Tang Lễ
8.5/10
1799

Thể loại: Truyện Khác

Rượu Độc Lóng Lánh
8.5/10
8470

Thể loại: Truyện Khác

Người Đàn Ông Bí Ẩn
8.5/10
3381

Thể loại: Truyện Khác

Mười Người Da Đen Nhỏ
8.5/10
3679

Thể loại: Truyện Khác

Yêu Hận Vô Biên
7.5/10
133407

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Giờ G
7.5/10
5582

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Tôi Vô Tội
7.5/10
6241

Thể loại: Phương Tây

Người Đàn Bà Hoang Dã
7.5/10
4764

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Phương Tây

Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!
7.5/10
15088

Thể loại: Phương Tây

Ly Dị, Tuyệt Vọng Và Dễ Thương
7.5/10
7630

Thể loại: Phương Tây

Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò
7.5/10
8940

Thể loại: Phương Tây

Bắt Được Anh Rồi Nhé
7.5/10
12230

Thể loại: Phương Tây

Hôn Lễ Tử Thần
7.5/10
10054

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Vụ Án Bí Ẩn Ở Styles (Thảm Kịch Ở Styles)
7.5/10
5492

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Tận Cùng Là Cái Chết
7.5/10
6268

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Nữ Thần Báo Oán
7.5/10
7207

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu
7.5/10
11689

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chuyến Tàu 16 Giờ 50
7.5/10
8258

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

5 Giờ 25 Phút
7.5/10
10402

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

10 Người Da Đen Nhỏ
7.5/10
5780

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Án Mạng Ðêm Cuối Năm
7.5/10
3520

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chết Trong Đêm Noel
7.5/10
3738

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chuỗi Án Mạng A.B.C
7.5/10
12796

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)
7.5/10
7148

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây