Tác Giả Mr.Botttle

Gió Xuân Cõi Lòng Người

Gió Xuân Cõi Lòng Người

7.1/10
2469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 42
Ngôn Tình Ngoại Tình

Ngôn Tình Ngoại Tình

7.4/10
5733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Tìm Lại Chính Mình Airhead 1 FULL

Tìm Lại Chính Mình Airhead 1 FULL

7.3/10
2071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 25
Cái Này Giang Trừng Không Thích Hợp

Cái Này Giang Trừng Không Thích Hợp

8.3/10
2211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 22
Điên Cuồng Độc Chiếm (đam Mỹ)

Điên Cuồng Độc Chiếm (đam Mỹ)

8.4/10
8899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác

Chương 44
Tìm Lại Chính Mình

Tìm Lại Chính Mình

8.5/10
5637

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Trốn Chạy

Trốn Chạy

8.5/10
6231

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Size 12 không phải là mập

Size 12 không phải là mập

8.5/10
4231

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 33
Con gái Mỹ 2

Con gái Mỹ 2

8.5/10
4339

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 19
Con gái Mỹ 1

Con gái Mỹ 1

8.5/10
6002

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
Airhead 3

Airhead 3

8.5/10
7576

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 21
Airhead 2

Airhead 2

8.5/10
8865

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Airhead 1

Airhead 1

8.5/10
9089

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Làm thế nào để bạn

Làm thế nào để bạn "Tỏa sáng"

8.5/10
5534

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
Thần tượng Teen

Thần tượng Teen

8.5/10
4796

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Mỗi Chàng Một Nàng

Mỗi Chàng Một Nàng

8.5/10
5832

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Trường Trung Học Avalon

Trường Trung Học Avalon

8.5/10
7570

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 30
Nhật kí công chúa

Nhật kí công chúa

8.5/10
26289

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 127
Phụ Thể Đại Lục

Phụ Thể Đại Lục

7.5/10
4171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 17
Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được

Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được

7.5/10
6708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 16
Bạn, Bạn Thân, Người Yêu!

Bạn, Bạn Thân, Người Yêu!

7.5/10
2158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 4
Chàng Trai Nhà Bên

Chàng Trai Nhà Bên

7.5/10
6521

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 22
Sẵn Sàng Chưa Nào? (Con Gái Mỹ 2)

Sẵn Sàng Chưa Nào? (Con Gái Mỹ 2)

7.5/10
3122

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây

Chương 15
Trở Thành Siêu Mẫu (Being Nikki)

Trở Thành Siêu Mẫu (Being Nikki)

7.5/10
5012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây

Chương 23
Tìm Lại Chính Mình (Airhead)

Tìm Lại Chính Mình (Airhead)

7.5/10
4292

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây

Chương 25
Tiền Chuộc Trái Tim

Tiền Chuộc Trái Tim

7.5/10
8052

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 30
Trốn Chạy (Runaway)

Trốn Chạy (Runaway)

7.5/10
4260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây

Chương 22
Gió Xuân Cõi Lòng Người
7.1/10
2469

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ngôn Tình Ngoại Tình
7.4/10
5733

Thể loại: Ngôn Tình

Tìm Lại Chính Mình Airhead 1 FULL
7.3/10
2071

Thể loại: Phương Tây

Cái Này Giang Trừng Không Thích Hợp
8.3/10
2211

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Điên Cuồng Độc Chiếm (đam Mỹ)
8.4/10
8899

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác

Tìm Lại Chính Mình
8.5/10
5637

Thể loại: Truyện Khác

Trốn Chạy
8.5/10
6231

Thể loại: Truyện Khác

Size 12 không phải là mập
8.5/10
4231

Thể loại: Truyện Khác

Con gái Mỹ 2
8.5/10
4339

Thể loại: Truyện Khác

Con gái Mỹ 1
8.5/10
6002

Thể loại: Truyện Khác

Airhead 3
8.5/10
7576

Thể loại: Truyện Khác

Airhead 2
8.5/10
8865

Thể loại: Truyện Khác

Airhead 1
8.5/10
9089

Thể loại: Truyện Khác

Làm thế nào để bạn
8.5/10
5534

Thể loại: Truyện Khác

Thần tượng Teen
8.5/10
4796

Thể loại: Truyện Khác

Mỗi Chàng Một Nàng
8.5/10
5832

Thể loại: Truyện Khác

Trường Trung Học Avalon
8.5/10
7570

Thể loại: Truyện Khác

Nhật kí công chúa
8.5/10
26289

Thể loại: Truyện Khác

Phụ Thể Đại Lục
7.5/10
4171

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được
7.5/10
6708

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Bạn, Bạn Thân, Người Yêu!
7.5/10
2158

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chàng Trai Nhà Bên
7.5/10
6521

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Phương Tây

Sẵn Sàng Chưa Nào? (Con Gái Mỹ 2)
7.5/10
3122

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây

Trở Thành Siêu Mẫu (Being Nikki)
7.5/10
5012

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây

Tìm Lại Chính Mình (Airhead)
7.5/10
4292

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây

Tiền Chuộc Trái Tim
7.5/10
8052

Thể loại: Phương Tây

Trốn Chạy (Runaway)
7.5/10
4260

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây